Ủng Hộ LĐCGVN-HK (Donation)

Thursday, 19 March 2009 09:54 LĐCGVN-HK ~ Read 24343 times.
Print

Xin chân thành cám ơn

lòng quảng đại và giúp đỡ của quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Hội Đoàn và Ân Nhân

để Liên Đoàn có phương tiện và điều kiện trong các Sinh hoạt và Mục Vụ.

 

Mọi đóng góp đều được khấu trừ thuế.


Xin ký gởi: Liên Đoàn. Memo: Yểm Trợ LĐ, và gởi check về địa chỉ:


Liên Đoàn CGVN HK
P.O. Box 24518
Philadelphia, PA 19120


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES: