Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Mar 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME

Định Hướng Mục Vụ Gia Đình: Sống và Loan báo Tin mừng

Ủy Ban MVGĐ là một trong 15 Ủy Ban của các Giáo phận, được thành lập theo tôn chỉ của HĐGMVN. Trong chiều hướng ấy, Ủy Ban MVGĐ của Giáo phận Long Xuyên cũng đã được thành lập, nhằm đáp ứng phần nào những nhu cầu bức thiết của anh chị em giáo dân về đời sống đức tin trong gia đình Kitô giáo.

Read more...
 

GIÁO DỤC ĐỨC TIN CON CÁI QUA NHỮNG NẤC THANG CUỘC ĐỜI

ĐỀ TÀI GIA TRƯỞNG THÁNG 9/2012

Kính thưa quý gia trưởng!

Con cái chúng ta là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho, và Ngài đòi buộc bậc cha mẹ phải thay mặt Ngài nơi trần gian này nuôi dưỡng và giáo dục con cái theo Luật Chúa Kitô và Hội Thánh. Ở đề tài tháng 8, chúng tôi có trình bày về việc giáo dục đức tin của con cái trong môi trường sống đạo đức. Nhận thấy vấn đề này khá quan trọng và thiết thực cho Năm Đức Tin, và cũng để rõ hơn, chúng tôi xin được tiếp tục trình bày chủ đề trong tháng này: Giáo dục đức tin con cái qua những nấc thang cuộc đời.

Read more...

40 CÂU HỎI & ĐÁP VỀ TÔNG HUẤN FAMILIARIS CONSORTIO

Để kỷ niệm 30 năm Tông huấn về Gia đình (22.11.1981-2011)

CÂU HỎI 1: Đâu là những mặt tích cực và tiêu cực liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình trong thế giới hôm nay? (x. FC 6)

Read more...

Giáo Dục Đức Tin Con Cái Trong Môi Trường Sống Đạo Đức

Đề Tài Gia Trưởng Tháng 8/2012
Kính thưa quý gia trưởng!
Vào tháng 10/2011, Đức Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố Thông tư Tự sắc Năm Đức tin (Porta Fidei). Theo đó, Ngài đã ấn định bắt đầu từ tháng 10/2012 cho đến tháng 11/2013 là “Năm Đức Tin”. Bộ Giáo Lý Đức tin cũng đã được Ngài ủy thác soạn thảo một văn kiện với những hướng dẫn mục vụ cử hành Năm Đức Tin. Ở phần nhập đề, Văn kiện khẳng định: “Năm Đức Tin nhắm góp phần vào sự hoán cải được đổi mới, trở về cùng Chúa Giêsu và tái khám phá đức tin, để mọi thành phần Giáo Hội trở thành chứng nhân đáng tin cậy và hân hoan làm chứng về Chúa Phục Sinh, cũng như có khả năng chỉ dẫn cho bao nhiêu người khác đang tìm kiếm cánh cửa đức tin”.

Tân Tổng Tuyên Úy Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

WASHINGTON, DC - Quý Linh mục trong Ban Tuyên Uý  Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tuyển chọn LM Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bình, dòng Ngôi Lời, làm Tân Tổng Tuyên Úy nhiệm khóa 2012-2018, thay thế và tiếp nối việc hướng dẫn PT/TNTTVN/HK của LM Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn vừa hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ 6 năm.

Read more...
Page 9 of 25