Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Tuesday
Jan 16th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn

Sinh Hoạt Liên Đoàn

Đại Hội Linh Mục Việt Nam Emmaus VI - Thứ Tư

Atlanta, Georgia: Đại Hội Linh Mục Việt Nam bước sang ngày Thứ Tư.

Lm Phêrô Phan Thế Lực, Chủ Tịch Miền Tây Hoa Kỳ, chủ sự giờ Kinh Sáng. Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm, cựu Chủ Tịch Liên Đoàn, giới thiệu Lm Mathêô Nguyễn Khắc Hy thuyết giảng với chủ đề “ Linh mục: Trở Nên Mọi Sự Cho Mọi Người” (1 Cor 9:32). Ngài trình bày gương của đời sống Thánh Phaolô trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ: phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo…; gương của Chúa Giêsu. Ngài cũng nói lên vai trò và trách nhiệm của Linh mục - Linh mục với Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Lm Giuse Nguyễn Thanh Bình, SVD Tổng Tuyên Úy Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc, chia sẽ những sinh hoạt của PTTNTT; Ngài mời gọi quý Cha và mọi thành phần dân Chúa ủng hộ, tạo điều kiện thuận lời cho các em sinh hoạt.

Lúc 11:00 giờ sáng, Sinh Hoạt của Liên Đoàn và 8 Miền: Lm Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn, trình bày những sinh hoạt của Liên Đoàn trong 4 năm (2011-2015). Hiện diện gồm có quý Đức Ông và quý Cha trong Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương toàn quốc:

Ban Cố Vấn:

Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương (Orange, California)

Lm Gioankim Lê Quang Hiền (Spokane, Washington State)

Đức Ông Phanxicô Xavier Phạm Văn Phương (Atlanta, Georgia)

Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm (Atlanta, Georgia).

Ban Thường Vụ:

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí (Philadelphia, Pennsylvania)

Lm Antôn Ngô Đình Chính (Louisville, Kentucky)

Lm Phêrô Võ Sơn (Oakland, California)

Lm Phêrô Nguyễn Xuân Quýnh (Philadelphia, Pennsylvania).

Chủ Tịch 8 Miền:

Lm Micae Mai Khải Hoàn (Orange, California)

Lm Phêrô Phan Thế Lực (San Jose, California)

Lm Dominicô Nguyễn Anh Tuấn (Seattle, Washington State)

Lm Vincentê Nguyễn An Ninh (Detroit, Chicago)

Lm Giuse Nguyễn Thanh Châu (Orlando, Florida)

Lm Giuse Đinh Công Huỳnh (Philadelphia, Pennsylvania)

Lm LucaTrần Đức (Hillside, New Jersey).

Lm Peter Võ Sơn đã trình bày các sinh hoạt của 4 Cộng Đồng: Giáo Dân, Nữ Tu, Phó Tế, Linh mục và Nam Tu Sĩ; các sinh hoạt của giới trẻ, đoàn thể công giáo tiến hành, Sự liên hệ của Liên Đoàn với Giáo Hội Hoa Kỳ và Việt Nam; Đại Hội Phó Tế, Họp Liên Dòng Nữ Tu Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại Hội Giới Trẻ VYC (Vietnamese Youth Conference), Đại Hội Gia Đình Thế Giới, hành hương Đức Mẹ La Vang hằng năm, Cổ võ việc phong thánh cho Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp và Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận.

Ban Thường Vụ của Liên Đoàn đã tham dự cuộc họp với 2 vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ và Việt Nam cuối tháng qua tại Philadelphia, được biết Chính Phủ Việt Nam và Tòa Thánh đã cho phép xây Học Việc Công Giáo; về nhân sự: Việt Nam có người giảng dạy; nhưng về tài chánh vẫn còn khó khăn.

Quỹ Tương Trợ Linh Mục: Trong những năm qua, Lm Phêrô Võ Sơn được mời làm người trung gian giữa Giáo Phận Orange và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam-về quỹ Tương Trợ Linh Mục. Sau khi Đức Cha Joseph Vũ Duy Thống (Giám Mục PhanThiết) đặc trách Quỹ Hưu Dưỡng, đã ký và đóng dấu Giấy Xác Nhận chuyển ngân ngày 3/10/2014, và Letter of Agreement (Thư Thỏa Thuận) ký và đóng dấu bởi Đức Cha Kevin Vann (Giáo Phận Orange) và Đức Cha Giuse ngày 16/10/2014, Giáo Phận Orange đã chuyển $1,509.717 USD (một triệu năm trăm lẻ chín ngàn bảy trăm mười bảy đô la ($1000000 USD đã gửi cho Giáo Phận Orange trước đây, đã sinh lời được $509717). Nhân dịp này, Lm Peter Võ Sơn mời quý Cha tham dự Đại Hội cùng cám ơn Lm Joseph Nguyễn Thanh Liêm trong việc vận động giúp đỡ quý Cha Hưu Dưỡng ở Việt Nam.

Xây Dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang tại Việt Nam: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh (Giám Mục Thanh Hóa), Trưởng Ban Tài Chánh về quỹ xây dựng – nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Hoa Kỳ gần đây, Ngài cho biết: hiện tại, bên Việt Nam lo được, khi nào cần, Ngài sẽ mời gọi giúp đỡ.

Lm Peter Nguyễn Xuân Quýnh, Tổng Thủ Quỹ, đã trình bày các chi thu của Liên Đoàn. Ngài cũng cho biết, trong 4 năm qua, Liên Đoàn không chưa có gây quỹ.

Quý Cha Chủ Tịch Miền trình bày những sinh hoạt của Miền, quý Ngài nêu lên những thuận lợi, khó khăn, và những đề nghị cho Tân Ban Chấp Hành Mới, nhiệm kỳ 2015-2019.

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí cám ơn quý Đức Ông, quý Cha, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đồng Dân Chúa tại Hoa Kỳ, đã cầu nguyện, cộng tác và ủng hộ các sinh hoạt của Liên Đoàn trong nhiềm kỳ 2011-2015. Ngài mời gọi mọi thành phần trong dân Chúa trong Liên Đoàn tiếp tục cùng nhau làm cho Liên Đoàn ngày càng phát triển. Đức Ông Giuse trình bày các sinh hoạt cho nhiệm kỳ 4 năm tới 2015-2019: tiếp tục cách sinh hoạt trước đây, Đại Hội Giáo Dân 2016, chọn Chủ Tịch cho Miền Trung Hoa Kỳ, Mục Vụ Cho Người Lớn Tuổi; Tu chính Nội Quy Liên Đoàn.

Sau giờ cơm trưa, Đức Tổng Joseph Kurtz, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã thuyết trình “Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chủ chăn-ngôn sứ và Thượng Hội Đồng về Gia Đình”. Kế đến, Lm Joseph Nguyễn Thanh Châu, Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ, chủ sự giờ Kinh Chiều, Chầu Thánh Thể và Xưng Tội.

Đức Tổng Joseph Kurtz chủ sự và thuyết giảng lúc 6:00 giờ tối trong Nhà Thờ Đức Mẹ Việt Nam. Trước giờ Lễ, chụp hình kỷ niệm tại Đài Đức Mẹ La Vang.

Sau cùng, Tiệc Emmaus với quý Đức Giám Mục và giáo dân của Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam tại Hội Trường Giáo Xứ.

Xin mời xem hình:


Facebook:  https://www.facebook.com/lmpeter.voson

https://www.flickr.com/photos/136747808@N08/albums/72157658186563374/page2

 

Đại Hội Linh Mục Việt Nam Emmaus VI - Thứ Ba

Đại Hội Linh Mục Việt Nam Emmaus VI - Thứ Ba

Thứ Ba ngày 27 tháng 10 nă, 2015

Atlanta, Georgia: Sau giờ điểm tâm, lúc 9:00 am, Kinh Sáng được chủ sự bỡi Lm Đominicô Nguyễn Anh Tuấn, Chủ Tịch Miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Đề tài I “Linh Mục là Sứ Giả Đoàn Kết và Tình Huynh Đệ” được thuyết giảng bỡi Đức Tổng Wilton Daniel Gregory, SLD Tổng Giám Mục Atlanta, Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Với kinh nghiệm giảng dạy chủng viện và làm việc trong Hội Đồng Giám Mục trước đây, và nay đang phục vụ Tổng Giáo Phận Atlanta, Đức Tổng đã giúp cho quý Đức Ông và quý Cha hiểu biết sâu sắc bổn phận và trách nhiệm của Linh mục đối với chính mình, anh em Linh mục với nhau và cộng đoàn dân Chúa.

Lúc 11:00 giờ sáng, Đức Cha Đominicô Mai Thanh Lương chủ sự Thánh Lễ và thuyết giảng. Sau Thánh Lễ, quý Cha đi tham quan CNN, Coca Cola, và Thành Phố Atlanta.

Lm Nguyễn JB Trí (Atlanta) đã chủ sự giờ Kinh Chiều lúc 6:30 tối tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau giờ Kinh Chiều, Lm Francis Trần Quốc Tuấn, Cha Sở Nhà Thờ CTTĐVN đã giới thiệu về Giáo Xứ, đời sống đạo và sinh hoạt của Cộng Đoàn Giáo Xứ, và Tiệc Mừng Emmaus VI tại Hội Trường Giáo Xứ.

Lm Peter Võ Sơn

Xin xem hình: Dai Hoi Linh Muc Emmaus VI - Thu Ba

https://www.facebook.com/lmpeter.voson

Ban Thường Vụ Liên Đoàn Họp và Thăm Miền Tây Hoa Kỳ

  

Từ Thứ Hai đến Thứ Tư (12-14/10, 2015), Ban Thường Vụ Liên Đoàn: Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Lm Anthony Ngô Đình Chính và Lm Peter Võ Sơn họp tại St. Joseph Parish. Nhân dịp này, Đức Ông Giuse và quý Cha trong Ban Thường Vụ thăm Cha Joseph Nguyễn Văn Tịnh, FD Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn, thăm Giáo Xứ St. Francis và Cha Peter Phan Thế Lực, Chủ Tịch Miền Tây; và thăm Giáo Xứ Maria Goretti và Cha Paul Phan Quang Cường, Cựu Chủ Tịch Miền Tây, T ổng Tuy ên Úy Phong Liên Minh Thánh Tâm Hoa Kỳ.

Xem hình: https://www.flickr.com/photos/organize/?start_tab=new_set

Hướng Dẫn Khi Tới Phi Trường Atlanta

·         Riverdale Ngày 13, Tháng 10, Năm 2015

Trọng Kính Qúi Đức Cha, Qúi Đức Ông, và Qúi Cha Tham Dự Hành Trình Emmaus VI:

Trong những ngày còn lại chuẩn bị giai đoạn chót cho Hành Trình Emmaus VI này, với tư cách là Trưởng Ban Tổ Chức, tôi viết thư này để hướng dẫn khi tới Phi Trường Atlanta (Hartsfield-Jackson Airport) và cũng cần biết thêm tin tức về ngày và giờ của chuyến bay của Qúi Cha nào  muốn cho Ban Tổ Chức đưa đón, để việc đón tiếp được chu đáo và dễ dàng thuận lợi.

I- Hướng Dẫn Khi Tới Phi Trường Atlanta

Vì phi trường Atlanta khá lớn, nên cần xử dụng xe điện ngầm để di chuyển từ Concourse (E,D,C,B,A đến Terminal North (mầu xanh), và South (mầu đỏ.)  Để dễ dàng làm quen với phi trường, nhất là lần đầu tiên, xin vui long theo sự hướng dẫn như sau:

1- Khi ra khỏi máy bay và Cổng (gate) xin đi theo hướng dẫn Bảng Nhận Hành Lý (Baggage Claim), xin dung Thang Cuốn (Escalator) hoặc Thang Máy (Elevator) để đi xuống tầng hầm phía dưới, vào xe điện đi theo hướng Concourse D,C,B,A,T để tới trạm Baggage Claim & Ground Transportation (Xin đừng xuống Concourse T).

2- Ra khỏi xe điện và lên Thang Cuốn (Escalator) hay Thang Máy (Elevator).  Ngay tại đầu Cầu Thang, sẽ có người đón mang bảng Logo Emmaus VI và hướng dẫn Qúi Cha ra đón Sheraton Shuttle Bus  để về Khách Sạn cách phi trường khoảng 1.5 dặm, và cứ khoảng 15 phút sẽ có một chuyến xe liên tiếp. 

3- Khi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào tại phi trường, xin liên lạc với số điện thoại: Anh Tuấn (404) 781-7912, hoặc Anh Danh (678) 910-8100     

II- Tại Khách Sạn Sheraton

1- Sẽ có Ban Tiếp Tân sẽ chào đón Qúi Cha và hướng dẫn ghi danh, nhận tài liệu sinh hoạt, và nhận phòng tại Khách Sạn từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều Thứ Hai, ngày 25/09/2015

2- Đúng 5:00 chiều, sẽ có xe Bus chuyên chở Qúi Cha từ Khách Sạn về Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam để chuẩn bị khai mạc Đại Hội.

3- Sau 5:30 chiều, nếu Qúi Cha nào đến phi trường, xin lấy hành lý tại Baggage Claim và theo hướng chỉ dẫn Ground Transportation, lấy Sheraton Shuttle Bus tại Zone 1, Lane 20-24 để về Khách Sạn.  Chúng con sẽ đón tiếp Qúi Cha ngay tại đây và sẽ đưa Qúi Cha về lại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam để cùng tham dự với các Cha khác.

III- Về Trang Phục

1- Xin Qúi Cha mang theo áo Alba và trang phục giáo sĩ (Clergy Apparel), không cần mang theo Stola.

2- Hiện tại Văn Phòng Giáo Xứ chỉ nhận được khoảng 60 thông tin lộ trình ngày, giờ và chuyến bay mà thôi. Vậy, Qúi Cha nào muốn đưa đón, xin cho chúng con biết sớm.

Kính mong Qúi Đức Cha, Qúi Đức Ông, Qúi Cha luôn bằng an và mạnh khỏe để cùng tham dự Hành Trình Emmaus VI, và mong muốn gặp lại tất cả trong dịp Đại Hội này.

Trân Trọng Kính Chào,

Trưởng Ban Tổ Chức Hành Trình Emmaus VI

Đức Ông Francis Phạm Văn Phương

Giáo Hội Hoa Kỳ và Giáo Hội Việt Nam

Giáo Hội Hoa Kỳ và Giáo Hội Việt Nam

 

 

Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ và Việt Nam

Philadelphia, Pennsylvania: vào lúc 11:00 giờ sáng Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2015, tại Giáo Xứ Thánh Helena, Tổng Giáo Phận Philadelphia, cuộc họp giữa hai vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ và Việt Nam: Đức Tổng Joseph Kurtz (Tổng Giám Mục Louisville, Kentucky), Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, và Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc (Tổng Giám Mục Sài Gòn), Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Xem hình: https://www.flickr.com/photos/136747808@N08/albums/72157659316857346

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ: Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch, và Linh mục Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký, đã chuẩn bị cuộc họp này từ tháng 4, 2014 khi đến thăm Đức Tổng Kurtz tại Louisville và thăm Đức Tổng Phaolô tháng 6, 2014 tại Sài Gòn.

Hiện diện buổi họp gồm có: Đức Cha Đominicô Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Orange, thành viên HĐGMHK, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Đà Nẵng, Chủ Tịch Ủy Ban Gia Đình trực thuộc HĐGM Việt Nam; quý Cha trong Ban Thường Vụ Liên Đoàn: Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Cố Vấn Quốc Gia Ủy Ban Á Châu Thái Bình Dương của HĐGM Hoa Kỳ, Lm Anthony Ngô Đình Chính, Lm Peter Nguyễn Xuân Quýnh, Lm Peter Võ Sơn, ủy viên lâm thời về Mục Vụ Đa Văn Hoá-Á Châu Thái Bình Dương, trực thuộc HĐGM Hoa Kỳ,  và Lm Joachim Lê Quang Hiền, Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn.

Đức Tổng Kurtz và Đức Tổng Phoalô đã chia sẽ các công việc mục vụ, sự hiệp thông của hai Giáo Hội Hoa Kỳ và Việt Nam. Đức Tổng Phaolô đã tặng 1 tượng Đức Mẹ ẳm Chúa Giêsu làm bằng gạo tại Việt Nam cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Lm Peter Võ Sơn

Tổng Thư Ký

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

BC. Chân thành cám ơn đến Anh Chị Trực Trâm và Anh Chị Hùng Linh (Philadelphia) và rất nhiều Cha, Soeurs, Thầy, qúy Ông Bà và Anh Chị Em đã gửi hình về Văn Phòng Liên Đoàn, đa tạ!!!

 

Xem hình Đại Hội Gia Đình Thế Giới:

 https://www.flickr.com/photos/136747808@N08/albums/72157658963579220

Thánh Lễ Tạ Ơn Việt Nam Thứ Bảy:

https://www.flickr.com/photos/136747808@N08/albums/72157659448839921

Thánh Lễ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa Nhật:

https://www.flickr.com/photos/136747808@N08/albums/72157658962007349

 Facebook https://www.facebook.com/lmpeter.voson/media_set?set=a.138636969824383.1073741827.100010342428314&type=3

ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM - EMMAUS VII, Bay Area 2017, California

Pillole per dimagrire

pillole dimagranti efficaci


CLICK HERE... Nhấn con chuột vào đây để xem hoặc tải xuống máy chương trình và Đơn Ghi Danh Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Hành Trình Emmaus VII (PDF)
LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

The Federation of Vietnamese Catholics in the U.S.A.

THÔNG BÁO

Nhân dịp kỹ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha (1917-2017)

Liên Đoàn Công Giáo và Miền Tây Hoa Kỳ tổ chức

ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM – VIETNAMESE PRIEST CONVOCATION  - BAY AREA 2017 (San Jose, San Francisco, Oakland, California)

 với chủ đề:

“Này Là Mẹ Con” “Behold, Your Mother” (Jn 19:27)

 từ 1:00 pm Thứ Hai ngày 23 tháng 10 đến 12:00 pm

Thứ Năm ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo, TGP Philadelphia, Pennsylvania

Lm Peter Phan Thế Lực, Chủ Tịch Miền Tây Hoa Kỳ, GP San Jose, California

Lm Joseph Đồng Minh Quang, Trưởng Ban Tổ Chức, GP Oakland, California

 Lm Anthony Ngô Đình Chính, Phó Chủ Tịch Liên Đoàn, Phó Ban Tổ Chức, TGP Louisville, Kentucky

Lm Paul Phan Quang Cường, Cựu Chủ Tịch Miền Tây, GP San Jose, California

Lm Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn, GP Oakland, California

cùng với quý Cha trong Ban Tổ Chức

trân trọng kính mời

quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha tham dự.

 

Hành Trình Emmaus VII  là cuộc hội ngộ huynh đệ của tất cả Linh mục gốc Việt Nam  (hơn 950 Linh mục) đang hiện diện tại Hoa Kỳ.

Đây là dịp các Linh mục gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích và nâng đỡ nhau trong việc phục vụ Giáo Hội và mọi người.

 

Để Đại Hội Emmaus VII được tổ chức chu đáo, xin quý Đức Ông và quý Cha gửi ý kiến đóng góp về: ldcgvnhk@yahoo.com or bantinliendoan@gmail.com

 

Kính xin quý Ông Bà và Anh Chị Em hiệp lời cầu nguyện và cỗ võ cho Đại Hội được tổ chức tốt đẹp.

Hành Trình Emmaus VII rất hân hạnh được đón tiếp quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha ở Hoa Kỳ và các Châu lục. Trân trọng, Ban Tổ Chức Emmaus VII

 

Kính báo,

Lm Peter Võ Sơn

Tổng Thư Ký

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

 


CLICK HERE... Nhấn con chuột vào đây để xem hoặc tải xuống máy chương trình và Đơn Ghi Danh Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Hành Trình Emmaus VII (PDF)
Thư Cám Ơn - Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

Thư Cám Ơn - Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

 

LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

THE FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE USA

____________________________________________________

                                                                                      

                                                                                                                         Philadelphia ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

 

THƯ CÁM ƠN ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI PHILADELPHIA 2015

“Hồng Ân Thiên Chúa bao la,

muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài.”

Hồng Ân lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội và Đất Nước Hoa Kỳ chúng ta được chào đón Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong dịp Đại Hội Gia Đình Thế Giới tại Philadelphia. 

Trong tâm tình hân hoan, cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng con, quý Đức Ông, quý Cha, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em Giáo Dân trong Ban Tổ Chức của Tổng Giáo Phận Philadelphia và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin tri ân đến:

·         Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, cựu chủ Tịch HĐGMVN.

·         Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Sài Gòn, Chủ Tịch HĐGMVN.

·         Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange.

·         Đức Cha Vincentê Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Toronto, Canada.

·         Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng, Chủ Tịch Ủy Ban Gia Đình.

·         Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Vinh.

·         Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kontum.

·         Đức Cha Nguyễn Văn Ngân, Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn.

·         Quý Bề Trên.

·         Quý Cha Tổng Đại Diện.

·         Quý Đức Ông và quý Cha.

·         Quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, quý Chức, quý Ông Bà và Anh Chị Em từ các Tiểu Bang Hoa Kỳ, Việt Nam và nhiều quốc gia đã về tham dự Đại Hội Gia Đình Thế Giới, và hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn sáng Thứ Bảy tại Giáo Xứ St. Helana.

·         Thuyết trình viên và chia sẽ của Đại Hội: Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Sài Gòn; và Vợ chồng Bác Sĩ Dũng Nguyễn và Linh Nguyễn, Orange County, California.  

Con chân thành cám ơn rất nhiều đến:

·         Quý Cha trong Ban Thường Vụ Liên Đoàn.

·         Quý Cha Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn.

·         Quý Cha Chủ Tịch Miền.

·         Quý Cha và quý Thầy trong Ban Thông Dịch của Đại Hội.

·         Quý Cha Sáng lập và Tổng Linh Nguyền Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.

·         Quý Cha Việt Nam trong Tổng Giáp Phận Philaelphia.

·         Phó Tế Giuse Nguyễn Ánh và Ban Điều Hành Cộng Đồng Phó Tế.

·         Sr. Maria Nguyễn Thị Trinh, Sr. Nguyễn Thanh Hảo và quý Sơ trong Ban Điều Hành Liên Dòng Nữ Tu Hoa Kỳ.

·         Mr Bùi Công và Ban Điều Hành Cộng Đồng Giáo Dân.

·         Quý chức trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Philadelphia.

·         Quý Chức trong 7 Cộng Đoàn trong Cộng Đồng.

·         Quý Đoàn thể trong Giáo Xứ Thánh Helena, Philadelphia.

·         Quý Anh Chị trong Chuong Trình Canh Tân Đời sống Hôn nhân Gia Đình.

·         Quý Anh Chị trong Chuong Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.

·         Quý vị ghi danh cho chương trình “cho khách đỗ nhà” để tiếp đón khách từ phương xa.

·         50 Anh Chị Em Ca viên Việt Nam của Ca Đoàn Tổng Hợp Tòa Thánh (500 ca viên) Thánh Lễ Đại Trào của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

·         Lm Nguyễn Đức Vượng và Ca Đoàn Tổng Hợp Việt Nam cho Thánh Lễ Việt Nam.

·         Quý Ân Nhân.

·         Quý vị trong ngành truyền thông và báo chí.

·         Và rất nhiều người âm thầm cầu nguyện vì không thể tham dự Đại Hội Gia Đình và dâng Thánh Lễ Tạ Ơn.

Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho Đức Hồng Y Phêrô, Đức Tổng Chủ Tịch HĐGMVN, quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha, quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, quý Ông Bà, Anh Chị Em, và quý ân nhân.

Xin Gia Đình Thánh Gia: Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu luôn đồng hành với mỗi người chúng ta trong cuộc hành trình đức tin.

Một lần nữa, chúng con hết lòng tri ân.

                                                        

             Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

                              Chủ Tịch 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

THÔNG BÁO

     

To:      Quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Bề Trên các Dòng, quý Thầy Phó Tế,  quý Nam Nữ Tu Sĩ, quý Chức, quý Ông Bà và Anh Chị Em

From:  Văn Phòng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Dated: Ngày 7 tháng 5 2015

Re:      Đại Hội Thế Giới Về Gia Đình từ Thứ Ba ngày 22 đến Chúa Nhật ngày 27 tháng 9 năm 2015 tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa được Ban Tổ Chức Đại Hội Thế Giới Về Gia Đình thông báo cho biết chấp thuận yêu cầu của Đức Ông có thông dịch viên tiếng Việt trong thời gian Đại Hội. Như vậy, tiếng Việt là một trong 5 ngôn ngữ trong Đại Hội: Tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Việt Nam. Chúng ta cảm tạ Chúa và cám ơn Ban Tổ Chức đã ưu ái đến người Việt Nam.

Xin ghi danh tham dự TRỰC TIẾP với Ban Tổ Chức, KHÔNG qua trung gian các tổ chức, cộng đoàn. Xin mời vào website:

           http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/register/

Đơn Ghi Danh cho các nhân, gia đình, giáo sĩ và tu sĩ. Việc ghi danh cho cá nhân, một nhóm 10 người hay nhiều hơn, xin vui lòng in Đơn Ghi Danh từ Website trên.

Trong đơn ghi danh, xin giúp Ban Tổ Chức biết chúng ta là người Việt Nam, xin đề:  Vietnamese

If you require Simultaneous Interpretation, please indicate your preference: French    Italian    Spanish    American Sign Language   ˜ Other    Not required :

Other: Vietnamese

Cộng Đồng Việt Nam, có một Thánh Lễ  tiếng Việt sẽ được cử hành vào lúc 10:00 sáng Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2015 tại:

                                    Thánh Đường Saint Helena

                                    6101 North 5 Street

                                    Philadelphia, PA 19120

Thánh Lễ được chủ sự bỡi Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Sài Gòn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam; cùng đồng tế với Ngài có Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn, quý Đức Cha và quý Cha tại Hoa Kỳ, Việt Nam và các Châu Lục. Sau Thánh Lễ, sẽ có cơm trưa. (Đã được phép của Đức Cha Charles J. Chaput, OFM Cap., Tổng Giám Mục Philadephia và Ban Tổ Chức Đại Hội Thế Giới Về Gia Đình chấp thuận).

Xin quý Đức Cha quý Đức Ông, qúy Cha, Thầy Sáu, Nam Nữ Tu Sĩ và Anh Chị Em cầu nguyện và cổ võ Đại Hội Thế Giới Về Gia Đình.

Kính báo,

Lm Peter Võ Sơn

Tổng Thư Ký

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Xin cau nguyen cho Ong Co Thomas Phan Tan My

LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

THE FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE USA

____________________________________________________

Ngày 28 tháng 4 năm 2015

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

vừa nhận được tin:

Ông Cố Thomas Phan Tấn  Mỹ


Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1934 tại Nam Định, Việt Nam

được Thiên Chúa gọi về lúc 6:00 giờ sáng Thứ Năm ngày 23 tháng 4 năm 2015
tại Thành Phố San Jose, Bang California, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 81 tuổi

Ông Cố Giuse là thân phụ của Linh mục Phan Ân Andy

Cha SỞ, giáo xứ St. Wenceslaus Church, Doge, Nebraska


Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh xin hiệp thông cầu nguyện với:

Bà Cố Vũ Thi La

Cha Phan Ân Andy

và Gia Đình Tang Quyến

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các Thánh  Tử Đạo Việt Nam

 đón nhận linh hồn Ông Cố Thomas Phan Tấn  Mỹ vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

Xin Thành kính phân ưu,

 

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

Chủ Tịch 

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

PROGRAM VISITES & MEMORIAL SERVICES

Friday, May 1, 2015:

Visitation: 12:00 pm-8:30 pm

 

Saturday, May 1, 2015:

Visitation: 9:00 am-11:00 am

 

Funeral Mass: 12:00 pm at Holy Family Church, 4848 Pearl Avenue, San Jose 95136

Cremation Ceremony: 2:00 pm Saturday, May 1, 2015 at Los Gatos Cremation Service, 2255 Los Gatos- Almaden Road, San Jose, CA 95124

Thành Lập Ca Đoàn Tổng Hợp

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thư Mời

Thành Lập Ca Đoàn Tổng Hợp

Mến gửi quý Ca Viên thuộc quý Ca Đoàn khắp nơi trên thế giới,

Chắc chắn ai trong chúng ta đã nghe nói về Đại Hội Gia Đình Thế Giới sẽ được tổ chức tại Philadelphia từ ngày 22-27 tháng 9 năm 2015. Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí , Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã chính thức được Ban Tổ Chức Đại Hội chấp thuận có thánh Lễ dành cho người Việt Nam chúng ta tại Nhà Thờ Thánh Helena lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 26 tháng 09 năm 2015; Địa chỉ 6161 North Fifth Street, Philadelphia, Pennsylvania 19120.

Thánh Lễ được cử hành bởi Đức Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Cùng đồng tế với Ngài, có Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, quý Đức Giám Mục Việt Nam, qúy Đức Ông và quý Cha ở Hải Ngoại và Việt Nam. Sự hiện diện đông đảo của qúy Tu Sĩ Nam Nữ và các thành phần dân Chúa tại Hoa Kỳ, Việt Nam và các Châu Lục.

Được Đức Ông Chủ Tịch Liên Đoàn cho phép, chúng tôi trong ban Thánh Nhạc của Liên Đoàn Công Giáo xin thông báo việc thành lập Ca Đoàn Tổng Hợp để hát cho thánh lễ này như sau:

  1. Ca Viên nào muốn tham dự hát lễ, xin  lạc với Anh Mai Quốc Đạt, Ca Trưởng Ca Đoàn Tổng Hợp email datmaidung@yahoo.com

  2. Ngày hết hạn ghi danh: ngày 30 tháng 07 năm 2015.

  3. Bài hát phải tự tập tùy theo bè mình muốn.

  4. Buổi tổng dợt lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2015.

  5. Các bản nhạc được gửi theo sau đây.

  6. Đồng phục nữ áo dài trắng, quần dài trắng. Đồng phục Nam áo sơ mi trắng, quần dài đen.

Xin Chúa qua lời bầu cửa của Mẹ Maria xuống muôn phúc lành trên trên các bạn.

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Linh mục GB Nguyễn Đức Vượng, Trưởng Ban Thánh Nhạc Liên Đoàn Công Giáo Việt nam tại Hoa Kỳ và Ca Trưởng Ca Đoàn Tổng Hợp Mai Quốc Đạt thân mời.

 

..............................................................................................

Văn Thư Bổ Nhiệm

Trưởng Ban Thánh Nhạc và Hành Hương Liên Đoàn

Xét thấy nhu cầu hiện nay của nhiều Cộng Đoàn Giáo Xứ, các Phong Trào, Hội Đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cần có những cập nhật về Thánh Nhạc và việc tổ chức Hành Hương được phù hợp với hoàn cảnh và sống đạo thực tế nói lên sự hợp nhất trong Liên Đoàn, Giáo Hội Hoa Kỳ và Giáo Hội Việt Nam. Chiếu theo quyền hạn quy định trong Nội Qui, và sau khi cầu nguyện bàn hỏi ý kiến với các Cha trong Ban Lãnh Đạo, nay chúng tôi xin trân trọng bổ nhiệm.

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP

Trưởng Ban Thánh Nhạc và Hành Hương Liên Đoàn

Văn Phòng Liên Đoàn thông báo quyết định này đến quý Đức Ông,  quý Cha, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, quý Chức và Anh Chị Em trong Liên Đoàn biết để hiệp thông cầu nguyện, và cộng tác với Cha Gioan Baotixita trong chức vụ mới. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và nhiệm kỳ của Cha Gioan Baotixita sẽ chấm dứt theo nhiệm kỳ 2011-2015 của Chủ tịch Liên Đoàn

Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa ban nhiều ân sủng cho Cha Gioan Baotixita. Chân thành cám ơn sự hy sinh và dấn thân phục vụ của Cha cho Liên Đoàn.

                   Philadephia, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 8 tháng 12 năm 2011

                                                                    Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

                                                                                     Chủ Tịch

                                                        Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Page 5 of 26