Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Friday
Jan 19th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn

Sinh Hoạt Liên Đoàn

Chương Trình Đại Hội Mẹ La Vang 2011

Chương Trình Đại Hội Mẹ La Vang 2011

Vào Sa Mạc Với Mẹ La Vang Kỳ IV: Me La Vang - Mẹ Việt Nam

4:00 pm: Đón Tiếp Quý Khách.
4:30 pm: Chầu Thánh Thể (Nhà Thờ) - Thày Sáu Hoàng Thanh Sơn & Phái Đoàn từ Orange & L.m. Giuse Hoàng Việt & Phái Đoàn từ San Diego.
5:30 pm: Thánh Lễ Khai Mạc (Linh Đài) - L.m. Giuse Đồng Minh Quang chủ tế - L.m. Joachim Lê Quang Hiền thuyết giảng.
6:45 pm: Ăn Tối
7:30 pm: Văn Nghệ Chào Mừng Đại Hội. (Linh Đài) - Chủ Đề: “Về Bên Mẹ La Vang”. L.m. Tiến Linh, MC.

Read more...
 

Danh Sách Các Cộng Đoàn, Họ Đạo, và Giáo Xứ Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Ghi Chú: Danh sách còn nhiều thiếu sót, kính xin quý vị giúp điều chỉnh và bổ túc (Email: ldcgvn@gmail.com)

Read more...

Danh Sách các Chủ Tịch Liên Đoàn

CÁC CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN

Read more...

Danh Sách Liên Dòng Nữ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ghi chú: Danh sách còn nhiều thiếu sót, kính xin Quý Vị giúp điều chỉnh và bổ túc bantinliendoan@gmail.com

Read more...

Danh Sách Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

Ghi chú: Danh sách còn nhiều thiếu sót, kính xin Quý Vị giúp điều chỉnh và bổ túc bantinliendoan@gamail.com

Read more...
Page 26 of 26