Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sunday
Mar 18th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Ơn Gọi (Vocation)

Ơn Gọi (Vocation)

YÊU THƯƠNG TRONG ĐỨC TIN

1, Chúa Giêsu đã trối lại cho các môn đệ điều răn yêu thương: “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34). Tôi tuyệt đối tin vào Chúa Giêsu, nên tôi tin nhận điều răn yêu thương, mà Chúa Giêsu trối lại, phải là lẽ sống của đời tôi.

Read more...

Hình Ảnh Họp Mặt Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ Sau Lễ Thanksgiving 2012 tại Seattle, Washington

Hình Ảnh Họp Mặt Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ Sau Lễ Thanksgiving 2012 tại Seattle, Washington

Hình Ảnh Họp Mặt Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ Sau Lễ Thanksgiving 2012 tại Seattle, Washington...

Read more...

Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013

Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ

ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các bạn trẻ hăng say dấn thân vào sứ mạng truyền giảng Tin Mừng của Giáo Hội. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong Sứ điệp công bố hôm 16-11-2012 nhân ngày Quốc Tế giới trẻ sẽ tiến hành vào tháng 7 năm tới, 2013, tại thành phố Rio de Janeiro Brazil, với chủ đề: “Hãy Đi Và Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đệ” (X. Mt 28,19).

Read more...

LINH ĐẠO GIÁO DÂN

DẪN NHẬP

Khởi đi từ những mệnh lệnh của Tin Mừng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không thể nào che dấu được” (Mt 5,13-14), thiết tưởng những Lời này phù hợp với người giáo dân hơn cả; họ là những con người sống giữa lòng trần thế, là muối, là ánh sáng cho đời, là “những nắm men” đang làm cho thế giới dậy men Tin Mừng (x. Mt 13,13). Dưới ánh sáng Công đồng Vatican II, một Công đồng đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, lưu tâm và đề cao vai trò của người giáo dân giữa lòng trần thế, chúng ta phác thảo một nền linh đạo giáo dân.

Read more...

NGƯỜI GIÁO DÂN TRƯỞNG THÀNH

Ước gì Giáo Hội Việt Nam càng ngày càng có nhiều người giáo dân một chân đứng vững trong Giáo Hội, một chân đứng vững trong xã hội trần thế bằng những dấn thân tích cực và hữu hiệu của các môn đệ Chúa Ki-tô!

Read more...

NHÂN CHỨNG CỦA ĐỨC TIN

1. Tôi sống đức tin đã nhiều năm. Nếu hỏi tôi, trong suốt thời gian dài ấy, điều gì đã gây ấn tượng mạnh nhất và rõ nhất về đức tin, thì tôi xin thưa: Điều đã gây ấn tượng mạnh nhất và rõ nhất về đức tin trong cuộc sống của tôi, chính là: Chúa, mà tôi tin, luôn gần gũi với tôi.

Read more...

MUỐN ĐƯỢC CỨU VÀ XIN ĐƯỢC CHÚA CỨU

1. Lúc này, Chúa Giêsu hay nói với tôi một lời, mà xưa Người đã nói tại nhà người thu thuế Matthêu: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13).

Read more...

THUỘC VỀ CHÚA

1. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện cho các môn đệ của Người.

Người nhắc đi nhắc lại tư tưởng này: “Con không cầu nguyện cho thế gian,  nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con. Bởi vì họ thuộc về Cha... Họ không thuộc về thế gian” (Ga 17,9-14).

Read more...

GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN CỘNG TÁC VỚI CHỦNG VIỆN TRONG VIỆC ĐÀO TẠO LINH MỤC TƯƠNG LAI

THƯ MỤC VỤ Giáo Phận Long Xuyên

Tháng 9 năm 2012

Anh chị em thân mến,

Hiệp thông với Đức Cha Gioan Baotixita, tôi gửi đến toàn thể gia đình giáo phận lời chào thân ái, cùng với ước nguyện mọi người chúng ta luôn sống trong yêu thương bình an và hiệp nhất. Trong tháng 9, giáo phận như gia đình của Thiên Chúa, hướng về các chủng sinh yêu quí, đang bắt đầu một niên học mới trong giai đoạn đào tạo tại chủng viện Thánh Quí Cần Thơ. Vì thế, thư mục vụ tháng 9 có tựa đề “Gia Đình Giáo Phận Cộng tác với Chủng Viện Trong Việc Đào Tạo Linh Mục Tương Lai”.

Read more...

TRONG, VỚI VÀ VÌ GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA, CÁC LINH MỤC TIẾP TỤC CUỘC HÀNH TRÌNH ĐÀO TẠO

THƯ MỤC VỤ Giáo Phận Long Xuyên

Tháng 8 năm 2012

Read more...
Page 7 of 26