Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Mar 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Ơn Gọi (Vocation)

Ơn Gọi (Vocation)

Hành Trình Emmaus 3 - Emmaus 3 Journey

Hành Trình Emmaus 3 - Emmaus 3 Journey

Hành Trình Emmaus 3 - Đại Hội Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ (Emmaus 3 Journey) được tổ chức ngày 24-27 tháng 8 năm 2009 tại San Jose, California, USA.

Please click here for ENGLISH

Xin quý vị cầu nguyện cho Cuộc Họp Mặt này được thành công và bổ ích cho quý linh mục Việt Nam trong đời sống mục vụ cho Chúa và Giáo Hội.

Read more...

Emmaus 3 Journey - Hành Trình Emmaus 3

Emmaus 3 Journey - Hành Trình Emmaus 3

EMMAUS 3 JOURNEY - “Lord, make us one” - This grand scale traditional Convocation has been arranged from Monday 24th to Thursday 27th of August, 2009 in San Jose, California, USA.

TIẾNG VIỆT - Please click here for Vietnamese

Read more...
Page 26 of 26