Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sunday
Mar 18th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Tin Tức & Thông Báo

Tin Tức & Thông Báo

NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT (8/12/2015-20/11/2016)

 

“Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bởi lòng yêu mến lớn lao Người đã yêu mến chúng ta” (Êphêsô 2:4).

“Ðavit nói với Gađ: Tôi bồi hồi quá đỗi! Thà tôi sa tay Thiên Chúa còn hơn! vì lòng lân mẫn của Người lớn lao: nhưng xin cho tôi đừng phải sa tay người phàm!" (2 Samuel 24:14).

 

“Còn Người, lạy Chúa, Người thật tốt lành và khoan nhân, giàu ân nghĩa với mọi kẻ kêu lên với Người” (Thánh Vịnh 86:5).

 

“Thiên Chúa nhân từ với hết mọi người, lòng thương của Người trên hết mọi công việc của Người” (Thánh Vịnh 145:9).

“Lạy Thiên Chúa xin thương xót tôi theo lòng nhân nghĩa của Người, vì đức từ tâm hải hà, xin hãy tẩy xóa tội ác tôi đi!4 Lòng tà này, xin cọ trắng tinh,lỗi lầm của tôi, xin Người luyện sạch” (Thánh Vịnh 51:3-4).

 

"Ai thấy Ta là đã thấy Cha. Chính Cha, Ðấng ở trong Ta, hằng làm công việc của Người. Và điều gì các ngươi xin nhân danh Ta, Ta sẽ làm,ngõ hầu Cha được tôn vinh nơi Con" (Gioan 14:9-13).

“Chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, Ðấng đã thể theo lòng thương hãi hà mà tái sinh chúng ta cho hy vọng hằng sống nhờ sự phục sinh từ cõi chết của Ðức Giêsu Kitô” (1 Phêrô 1:3).

 

“Thiên Chúa của mọi ân sủng, Ðấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người, trong Ðức Kitô, sẽ làm cho anh em, những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn bị, vững vàng mạnh mẽ, kiên cố” (1 Phêrô 5:10).

 

"Các ngươi hãy biết thương xót, như Cha các ngươi là Ðấng thương xót" (Luca 6:36).

 

“Ân sủng của Chúa Giêsu ở cùng mọi người hết thảy. Amen” (Sách Khải Huyền 22:21).

“Vậy chúng ta hãy tin tưởng đến gần ngai ân sủng để lãnh nhận ân huệ  và kịp thời tìm được Ân Sủng trợ giúp” (Hípri 4:16).

Nguyện xin Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, chúc lành cho tất cả chúng ta trong Năm Thánh Lòng Thương Xót!

..........................................

Holy Year of Mercy

December 8, 2015 - November 20, 2016

But God, who is rich in mercy, because of the great love he had for us ” (Ephesians 2:4).

 

“David answered Gad: “I am greatly distressed. But let us fall into the hand of God, whose mercy is great, rather than into human hands.”  (2 Samuel 24:14).

Lord, you are good and forgiving, most merciful to all who call on you” (Psalms 86:5)

 The Lord is good to all, compassionate toward all your works” (Psalms 145:9)

 

“Have mercy on me, God, in accord with your merciful love; in your abundant compassion blot out my transgressions. Thoroughly wash away my guilt; and from my sin cleanse me” (Psalm 51:3-4).

 

Mercy has become living and visible in Jesus Christ, “Whoever has seen me has seen the Father. I am in the Father and the Father is in me. Whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son” (Jn 14:9-13).

 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who in his great mercy gave us a new birth to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead” (1 Peter 1:3).

 

And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast” (1Peter 5:10).

 

 

 “Be merciful, just as your Father is merciful” Luke 6:36).

 

 The grace of the Lord Jesus be with you all. Amen” (Revelation 22:21).

“So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help” (Hebrews 4:16).

May God, the Father of Mercy, bless all of us in the Holy Year of Mercy!

 

 

 

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hân hoan chúc mừng Lm Martinô Nguyễn Bá Thông, Linh mục thuộc Giáo Phận Savannah, Georgia: Tân Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2015-2019. Qua lời chuyển cầu của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin Thiên Chúa đổ tràn muôn vàn hồng ân trên Cha Tân Chủ Tịch và Miền Đông Nam Hoa Kỳ. Cùng với quý Cha trong Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương, chúng con hết lòng cám ơn Cha Cựu Chủ Tịch Giuse Nguyễn Thanh Châu đã nhiệt tâm phục vụ tận tâm các sinh hoạt của Miền Đông Nam và Liên Đoàn. Trong 8 năm phục vụ Miền Đông Nam Hoa Kỳ với chức vụ Chủ Tịch Miền, mặc dù công việc giáo xứ bận rộn, nhưng Cha Giuse cố gắng rất nhiều trong việc liên kết mọi người lại với nhau trong tinh thần hiệp nhất và phục vụ.

Read more...

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch & Phó Chủ Tịch Lâm Thời Miền Trung Đông Hoa Kỳ

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch & Phó Chủ Tịch Lâm Thời Miền Trung Đông Hoa Kỳ

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hân hoan chúc mừng Lm Ambrose Nguyễn Hùng Phi, Giáo Xứ St. Henry Church, Chicago, Illinois: Tân Chủ Tịch Tạm Thời Miền Trung Đông Hoa Kỳ (1/11/2015-1/11-2016) thay thế Cha Chủ Tịch Vincent Nguyễn An Ninh mãn nhiệm & Lm Paul Cao Đức Duy, Giáo Xứ St. Celestine Church, Elmwood Park, Illinois: Phó Chủ Tịch Miền Trung Đông Hoa Kỳ (1/11/2015-1/11/2016). Qua lời chuyển cầu của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin Thiên Chúa đổ tràn muôn vàn hồng ân trên hai Cha và Miền Trung Đông Hoa Kỳ; để cùng với chúng con thực hiện tốt các chương trình sinh hoạt của Liên Đoàn Công Giáo và Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.

Read more...

CÁO PHÓ ÔNG CỐ SIMON VÕ LONG

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Phục Sinh, Gia Đình chúng con trân trọng kính báo

Ông Cố Simon Võ Long

Sinh ngày 10 tháng 1 năm 1927 tại Việt Nam; Được Chúa gọi về lúc 12 giờ 58 phút trưa

ngày 3 tháng 11 năm 2015 tại bệnh viện Anaheim West Medical Center, thành phố Anaheim, California

Hưởng thọ 88 tuổi

 

Linh cửu được quàn tại

Peek Family Funeral Home

7801 Bolsa Avenue, Westminster, California 92683; Điện thoại: (714) 892-3525

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ & THĂM VIẾNG

Các Thánh Lễ hằng ngày tại tư gia, Anaheim và Giáo Xứ St. Joseph Church, Pinole, California

 Lm Phêrô Võ Sơn

 

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 11, 2015

tại Peek Family Funeral Home

7801 Bolsa Avenue, Westminster, California 92683; Điện thoại: (714) 892-3525

9:00 giờ sáng – 10:00 giờ sáng: Nghi Thức Làm Phép Khăn Tang và Làm Phép Xác

Lm Phêrô Võ Sơn

10:00 am- 1:00 pm: Thăm Viếng và Cầu Nguyện

St. Patrick Chapel

7820 Bolsa Ave, Midway City, CA; Điện thoại:  714-897-8181 (Đối diện Peek Funeral Home)

 

5:00 pm – 6:00 pm: Cầu Nguyện - Chủ sự: Lm Micae Mai Khải Hoàn

6:00 pm – 7:30 pm: Thánh Lễ = Chủ tế và thuyết giảng: Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương

 

Thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015

Thánh Đường St. Boniface, 120 N. Janss Street, Anaheim, California

8:30 sáng: Thánh Lễ An Táng

Chủ tế: Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

Tiếp Đón Quan Tài ở Cuối Nhà Thờ - Lm Gioan Trần Công Nghị

Thuyết giảng: Lm Antôn Ngô Đình Chính

Nghi Thức Phó Dâng và Từ Biệt - Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn

Phó Tế: PT Giuse Nguyễn Ánh & PT Giuse Tống Minh

Nghi Thức An Táng

Lm Tôma Nguyễn Đăng Đệ & Lm Giuse Nguyễn Thanh Sơn

Nghĩa Trang Công Giáo Holy Sepulcher, 7845 East Santiago Canyon Road, Orange, California 92869

Xin quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha, quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu Xa Gần cầu nguyện cho linh hồn Simon được nghỉ ngơi trong Thiên Chúa.

Tang Gia Đồng Kính Báo

Trưởng nam: Võ Ngọc Nhung (USA)

Trưỏng nữ: Võ Kim Luyến và Các Con (USA)

Thứ nữ: Võ Hồng Vân và chồng Nguyễn Minh Tuyên cùng Các Con (VN)

Út nữ: Võ Kim Tuyến và chồng Nguyễn Đình Danh cùng Các Con (VN)

Út nam: Lm Phêrô Võ Sơn (Giáo Xứ St. Joseph Church, Giáo Phận Oakland)

Cháu: Tammy Võ (USA) và Các Cháu, Chắt (VN)

Cáo Phó này xin thay thế thiệp tang; Xin miễn phúng điếu.

FUNERAL ARRANGEMENTS

 

“The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want”

(Psalm 23:1)

 

SIMON LONG VO +

Born in Jan. 10, 1927 into a very Catholic family in Vietnam; his ancestors are martyrs,

passed away on Nov. 3, 2015 at the West Anaheim Medical Center, Anaheim, California

Vigil Masses:

Family Residence in Anaheim & St. Joseph Church, Pinole, California

Fr Peter Son Vo

Friday, November 13, 2015

Peek Family Funeral Home

7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683

Phone: (714) 892-3525

Blessing of the body: 9:00 am-10:00 am    

Fr Peter Son Vo

 

Visitation: 10:00 am-1:00 pm

St. Patrick Chapel (Opposite Peek Family Funeral Home)

7820 Bolsa Avenue, Midway City, CA

Phone: 714-897-8181

Vigil Service: 5:00-6:00 pm – Fr. Michael Hoan Khai Mai

(St. Boniface Community and All)

Vigil Mass: 6:00 pm – 7:30 pm

Presider and Homilist: Bishop Dominic Luong Thanh Mai

Saturday, November 14, 2015

St. Boniface Catholic Church

120 N. Janss Street, Anaheim, CA 92805

Phone: (714) 956-3110

 

Funeral Mass: 8:30 am

Presider: Msgr Joseph Tri Minh Trinh

Greeting and The Rite of Blessing at the doors of the Church: Fr. John Nghi Cong Tran

Homilist: Fr Anthony Chinh Dinh Ngo

Final Commendation: Msgr. Joseph Tuan Quoc Pham

Deacons: Joseph Anh Nguyen & Deacon Joseph Tong Minh

 

Burial Service

Fr Thomas De Dang Nguyen, Fr Joseph Son Thanh Nguyen

Holy Sepulcher Cemetery

7845 East Santiago Canyon Road

Orange, CA 92869

Phone: (714) 532-6551

Please join with us in prayers and the celebration of the Holy Masses to pray for Simon Long Vo.

Fr Peter Son Vo & The Vo Family

Thư Cám Ơn

                                                                                                                                                

ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM EMMAUS VI

Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Hành Trình Emmaus VI với chủ đề “Tôi Trở Nên Mọi Sự Cho Mọi Người” (1Cor 9:22) tại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Atlanta, Georgia và Sheraton Hotel Airport đã bế mạc ngày Thứ Năm 29/10/2015 rất thành công, tốt đẹp. Cảm tạ Thiên Chúa cho quý Đức Ông và quý Cha có thời gian tốt lành, hữu ích và nhiều niềm vui. Lần đầu tiên, Emmaus tổ chức trong khung cảnh của Giáo Xứ: có 2 Tổng Giám Mục, 3 Đức Giám Mục và 150 Linh Mục tham dự. Cùng với quý Cha trong Ban Thường Vụ Liên Đoàn, con chân thành cám ơn đến quý Đức Ông và quý Cha tham dự Đại Hội. Qua những dòng chữ ngắn ngủi này, con cám ơn rất nhiều đến:

-          Quý Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục

-          Đức Ông Phanxicô Xavier Phạm Văn Phương, Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn, Chánh Xứ GX Đức Mẹ Việt Nam - Trưởng Ban Tổ Chức Emmaus VI; Lm Phêrô Vũ Ngọc Đức, Phó Xứ và Cộng Đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Tổng Giáo Phận Atlanta.

-          Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

-          Lm Joseph Nguyễn Thanh Châu, Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ, Phó Ban Tổ Chức.

-          Lm Phanxicô Xavier Trần Quốc Tuấn, Chánh Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lm Antôn Bùi Kim Phong, Phó Xứ và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Atlanta.

-          Lm Phạm Robert Tân, Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia.

-          Lm Nguyễn JB Trí, Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia.

-          Lm Phêrô Võ Tá Đề, Trưởng Ban Phụng Vụ Liên Đoàn.

-          Lm Gioan Trần Công Nghị, Trưởng Ban Truyền Thông Liên Đoàn.

-          Lm Matthêô Nguyễn Khắc Hy, SSS Trưởng Ban Thần Học Liên Đoàn.

-          PT. Phêrô Huỳnh Việt Hùng và PT. Giuse Nguyễn Hoài Phú, Tổng Giáo Phận Atlanta.

-          Soeur Ngô Thị Thu Cúc, OP Trưởng Ban Ghi Danh và quý Soeurs 2 Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia.

-          Các Ban Ngành của Đại Hội Emmaus VI.

Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Maria và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban muôn ơn lành hồn xác cho quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha, quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em; và xin Ngài tiếp tục chúc lành các công việc mục vụ của chúng ta.

Emmaus VII sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2017.

Kính chào,                                                

 

Philadelphia ngày 30 tháng 10 năm 2015

                                                                      Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

                                                                                         Chủ Tịch 

Page 7 of 39