Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Tuesday
Jan 16th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Tin Tức & Thông Báo

Tin Tức & Thông Báo

Xin cầu nguyện cho Bà Cố Maria Đinh Thị Thông

Ngày 10 tháng 02 năm 2016

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

vừa nhận được tin:

 

Bà Cố Maria Đinh Thị Thông


được Thiên Chúa gọi về chiều Thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2016
tại Thành Phố San Jose, Bang California, Hoa Kỳ  

Hưởng Thọ 96 tuổi


Bà Cố Maria là thân mẫu của Linh mục Giuse Đinh Đức Hảo

Linh mục Giáo Phận San Jose, Đại Diện Đức Giám Mục - Đặc Trách Mục Vụ Việt Nam

đang phục vụ Giáo Xứ Saint Martin, Giáo Phận San Jose.


Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh xin hiệp thông cầu nguyện với:

Cha Joseph Đinh Đức Hảo và Gia Đình Tang Quyến

Cộng Đoàn Giáo Xứ St. Martin và Giáo Phận San Jose

Quý Cha Miền Tây Hoa Kỳ.

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 đón nhận linh hồn Bà Cố Maria Đinh Thị Trông

vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

Thành kính phân ưu,

 

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch  

Lm Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký

 

 

 

Xin cầu nguyện cho Bà Cố Maria Nguyễn Thị Kim

LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

THE FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE USA

____________________________________________________

               

                                  

Ngày 4 tháng 2 năm 2016

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

vừa nhận được tin:

 

Bà Cố  Maria Nguyễn Thị Kim

Sinh năm 1934 tại Hà Nội, Việt Nam, được an nghỉ trong Chúa

lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 2 năm 2016 tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 82 tuổi


Bà Cố Maria là thân mẫu của Linh mục Hoàng Kim Thiên

Dòng Dosbosco, Richmond, California


Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, xin hiệp thông cầu nguyện với:

Lm Hoàng Kim Thiên, Dòng Donbosco và Gia Đình Tang Quyến.

Qua lời chuyển cầu của Hai Thánh Bổn Mạng Liên Đoàn Phêrô và Phaolô,

Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Bà Cố Maria

 vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

 Thành kính phân ưu,

 

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

Chủ Tịch  

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT (8/12/2015-20/11/2016)

 

“Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bởi lòng yêu mến lớn lao Người đã yêu mến chúng ta” (Êphêsô 2:4).

“Ðavit nói với Gađ: Tôi bồi hồi quá đỗi! Thà tôi sa tay Thiên Chúa còn hơn! vì lòng lân mẫn của Người lớn lao: nhưng xin cho tôi đừng phải sa tay người phàm!" (2 Samuel 24:14).

 

“Còn Người, lạy Chúa, Người thật tốt lành và khoan nhân, giàu ân nghĩa với mọi kẻ kêu lên với Người” (Thánh Vịnh 86:5).

 

“Thiên Chúa nhân từ với hết mọi người, lòng thương của Người trên hết mọi công việc của Người” (Thánh Vịnh 145:9).

“Lạy Thiên Chúa xin thương xót tôi theo lòng nhân nghĩa của Người, vì đức từ tâm hải hà, xin hãy tẩy xóa tội ác tôi đi!4 Lòng tà này, xin cọ trắng tinh,lỗi lầm của tôi, xin Người luyện sạch” (Thánh Vịnh 51:3-4).

 

"Ai thấy Ta là đã thấy Cha. Chính Cha, Ðấng ở trong Ta, hằng làm công việc của Người. Và điều gì các ngươi xin nhân danh Ta, Ta sẽ làm,ngõ hầu Cha được tôn vinh nơi Con" (Gioan 14:9-13).

“Chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, Ðấng đã thể theo lòng thương hãi hà mà tái sinh chúng ta cho hy vọng hằng sống nhờ sự phục sinh từ cõi chết của Ðức Giêsu Kitô” (1 Phêrô 1:3).

 

“Thiên Chúa của mọi ân sủng, Ðấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người, trong Ðức Kitô, sẽ làm cho anh em, những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn bị, vững vàng mạnh mẽ, kiên cố” (1 Phêrô 5:10).

 

"Các ngươi hãy biết thương xót, như Cha các ngươi là Ðấng thương xót" (Luca 6:36).

 

“Ân sủng của Chúa Giêsu ở cùng mọi người hết thảy. Amen” (Sách Khải Huyền 22:21).

“Vậy chúng ta hãy tin tưởng đến gần ngai ân sủng để lãnh nhận ân huệ  và kịp thời tìm được Ân Sủng trợ giúp” (Hípri 4:16).

Nguyện xin Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, chúc lành cho tất cả chúng ta trong Năm Thánh Lòng Thương Xót!

..........................................

Holy Year of Mercy

December 8, 2015 - November 20, 2016

But God, who is rich in mercy, because of the great love he had for us ” (Ephesians 2:4).

 

“David answered Gad: “I am greatly distressed. But let us fall into the hand of God, whose mercy is great, rather than into human hands.”  (2 Samuel 24:14).

Lord, you are good and forgiving, most merciful to all who call on you” (Psalms 86:5)

 The Lord is good to all, compassionate toward all your works” (Psalms 145:9)

 

“Have mercy on me, God, in accord with your merciful love; in your abundant compassion blot out my transgressions. Thoroughly wash away my guilt; and from my sin cleanse me” (Psalm 51:3-4).

 

Mercy has become living and visible in Jesus Christ, “Whoever has seen me has seen the Father. I am in the Father and the Father is in me. Whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son” (Jn 14:9-13).

 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who in his great mercy gave us a new birth to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead” (1 Peter 1:3).

 

And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast” (1Peter 5:10).

 

 

 “Be merciful, just as your Father is merciful” Luke 6:36).

 

 The grace of the Lord Jesus be with you all. Amen” (Revelation 22:21).

“So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help” (Hebrews 4:16).

May God, the Father of Mercy, bless all of us in the Holy Year of Mercy!

 

 

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hân hoan chúc mừng Lm Martinô Nguyễn Bá Thông, Linh mục thuộc Giáo Phận Savannah, Georgia: Tân Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2015-2019. Qua lời chuyển cầu của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin Thiên Chúa đổ tràn muôn vàn hồng ân trên Cha Tân Chủ Tịch và Miền Đông Nam Hoa Kỳ. Cùng với quý Cha trong Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương, chúng con hết lòng cám ơn Cha Cựu Chủ Tịch Giuse Nguyễn Thanh Châu đã nhiệt tâm phục vụ tận tâm các sinh hoạt của Miền Đông Nam và Liên Đoàn. Trong 8 năm phục vụ Miền Đông Nam Hoa Kỳ với chức vụ Chủ Tịch Miền, mặc dù công việc giáo xứ bận rộn, nhưng Cha Giuse cố gắng rất nhiều trong việc liên kết mọi người lại với nhau trong tinh thần hiệp nhất và phục vụ.

Read more...

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch & Phó Chủ Tịch Lâm Thời Miền Trung Đông Hoa Kỳ

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch & Phó Chủ Tịch Lâm Thời Miền Trung Đông Hoa Kỳ

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hân hoan chúc mừng Lm Ambrose Nguyễn Hùng Phi, Giáo Xứ St. Henry Church, Chicago, Illinois: Tân Chủ Tịch Tạm Thời Miền Trung Đông Hoa Kỳ (1/11/2015-1/11-2016) thay thế Cha Chủ Tịch Vincent Nguyễn An Ninh mãn nhiệm & Lm Paul Cao Đức Duy, Giáo Xứ St. Celestine Church, Elmwood Park, Illinois: Phó Chủ Tịch Miền Trung Đông Hoa Kỳ (1/11/2015-1/11/2016). Qua lời chuyển cầu của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin Thiên Chúa đổ tràn muôn vàn hồng ân trên hai Cha và Miền Trung Đông Hoa Kỳ; để cùng với chúng con thực hiện tốt các chương trình sinh hoạt của Liên Đoàn Công Giáo và Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.

Read more...
Page 6 of 38