Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Saturday
Mar 24th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME LIÊN ĐOÀN Tin Tức & Thông Báo

Tin Tức & Thông Báo

NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT (8/12/2015-20/11/2016)

 

“Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bởi lòng yêu mến lớn lao Người đã yêu mến chúng ta” (Êphêsô 2:4).

“Ðavit nói với Gađ: Tôi bồi hồi quá đỗi! Thà tôi sa tay Thiên Chúa còn hơn! vì lòng lân mẫn của Người lớn lao: nhưng xin cho tôi đừng phải sa tay người phàm!" (2 Samuel 24:14).

 

“Còn Người, lạy Chúa, Người thật tốt lành và khoan nhân, giàu ân nghĩa với mọi kẻ kêu lên với Người” (Thánh Vịnh 86:5).

 

“Thiên Chúa nhân từ với hết mọi người, lòng thương của Người trên hết mọi công việc của Người” (Thánh Vịnh 145:9).

“Lạy Thiên Chúa xin thương xót tôi theo lòng nhân nghĩa của Người, vì đức từ tâm hải hà, xin hãy tẩy xóa tội ác tôi đi!4 Lòng tà này, xin cọ trắng tinh,lỗi lầm của tôi, xin Người luyện sạch” (Thánh Vịnh 51:3-4).

 

"Ai thấy Ta là đã thấy Cha. Chính Cha, Ðấng ở trong Ta, hằng làm công việc của Người. Và điều gì các ngươi xin nhân danh Ta, Ta sẽ làm,ngõ hầu Cha được tôn vinh nơi Con" (Gioan 14:9-13).

“Chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, Ðấng đã thể theo lòng thương hãi hà mà tái sinh chúng ta cho hy vọng hằng sống nhờ sự phục sinh từ cõi chết của Ðức Giêsu Kitô” (1 Phêrô 1:3).

 

“Thiên Chúa của mọi ân sủng, Ðấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người, trong Ðức Kitô, sẽ làm cho anh em, những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn bị, vững vàng mạnh mẽ, kiên cố” (1 Phêrô 5:10).

 

"Các ngươi hãy biết thương xót, như Cha các ngươi là Ðấng thương xót" (Luca 6:36).

 

“Ân sủng của Chúa Giêsu ở cùng mọi người hết thảy. Amen” (Sách Khải Huyền 22:21).

“Vậy chúng ta hãy tin tưởng đến gần ngai ân sủng để lãnh nhận ân huệ  và kịp thời tìm được Ân Sủng trợ giúp” (Hípri 4:16).

Nguyện xin Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, chúc lành cho tất cả chúng ta trong Năm Thánh Lòng Thương Xót!

..........................................

Holy Year of Mercy

December 8, 2015 - November 20, 2016

But God, who is rich in mercy, because of the great love he had for us ” (Ephesians 2:4).

 

“David answered Gad: “I am greatly distressed. But let us fall into the hand of God, whose mercy is great, rather than into human hands.”  (2 Samuel 24:14).

Lord, you are good and forgiving, most merciful to all who call on you” (Psalms 86:5)

 The Lord is good to all, compassionate toward all your works” (Psalms 145:9)

 

“Have mercy on me, God, in accord with your merciful love; in your abundant compassion blot out my transgressions. Thoroughly wash away my guilt; and from my sin cleanse me” (Psalm 51:3-4).

 

Mercy has become living and visible in Jesus Christ, “Whoever has seen me has seen the Father. I am in the Father and the Father is in me. Whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son” (Jn 14:9-13).

 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who in his great mercy gave us a new birth to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead” (1 Peter 1:3).

 

And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast” (1Peter 5:10).

 

 

 “Be merciful, just as your Father is merciful” Luke 6:36).

 

 The grace of the Lord Jesus be with you all. Amen” (Revelation 22:21).

“So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help” (Hebrews 4:16).

May God, the Father of Mercy, bless all of us in the Holy Year of Mercy!

 

 

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hân hoan chúc mừng Lm Martinô Nguyễn Bá Thông, Linh mục thuộc Giáo Phận Savannah, Georgia: Tân Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2015-2019. Qua lời chuyển cầu của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin Thiên Chúa đổ tràn muôn vàn hồng ân trên Cha Tân Chủ Tịch và Miền Đông Nam Hoa Kỳ. Cùng với quý Cha trong Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương, chúng con hết lòng cám ơn Cha Cựu Chủ Tịch Giuse Nguyễn Thanh Châu đã nhiệt tâm phục vụ tận tâm các sinh hoạt của Miền Đông Nam và Liên Đoàn. Trong 8 năm phục vụ Miền Đông Nam Hoa Kỳ với chức vụ Chủ Tịch Miền, mặc dù công việc giáo xứ bận rộn, nhưng Cha Giuse cố gắng rất nhiều trong việc liên kết mọi người lại với nhau trong tinh thần hiệp nhất và phục vụ.

Read more...

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch & Phó Chủ Tịch Lâm Thời Miền Trung Đông Hoa Kỳ

Chúc Mừng Tân Chủ Tịch & Phó Chủ Tịch Lâm Thời Miền Trung Đông Hoa Kỳ

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hân hoan chúc mừng Lm Ambrose Nguyễn Hùng Phi, Giáo Xứ St. Henry Church, Chicago, Illinois: Tân Chủ Tịch Tạm Thời Miền Trung Đông Hoa Kỳ (1/11/2015-1/11-2016) thay thế Cha Chủ Tịch Vincent Nguyễn An Ninh mãn nhiệm & Lm Paul Cao Đức Duy, Giáo Xứ St. Celestine Church, Elmwood Park, Illinois: Phó Chủ Tịch Miền Trung Đông Hoa Kỳ (1/11/2015-1/11/2016). Qua lời chuyển cầu của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin Thiên Chúa đổ tràn muôn vàn hồng ân trên hai Cha và Miền Trung Đông Hoa Kỳ; để cùng với chúng con thực hiện tốt các chương trình sinh hoạt của Liên Đoàn Công Giáo và Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.

Read more...

CÁO PHÓ ÔNG CỐ SIMON VÕ LONG

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Phục Sinh, Gia Đình chúng con trân trọng kính báo

Ông Cố Simon Võ Long

Sinh ngày 10 tháng 1 năm 1927 tại Việt Nam; Được Chúa gọi về lúc 12 giờ 58 phút trưa

ngày 3 tháng 11 năm 2015 tại bệnh viện Anaheim West Medical Center, thành phố Anaheim, California

Hưởng thọ 88 tuổi

 

Linh cửu được quàn tại

Peek Family Funeral Home

7801 Bolsa Avenue, Westminster, California 92683; Điện thoại: (714) 892-3525

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ & THĂM VIẾNG

Các Thánh Lễ hằng ngày tại tư gia, Anaheim và Giáo Xứ St. Joseph Church, Pinole, California

 Lm Phêrô Võ Sơn

 

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 11, 2015

tại Peek Family Funeral Home

7801 Bolsa Avenue, Westminster, California 92683; Điện thoại: (714) 892-3525

9:00 giờ sáng – 10:00 giờ sáng: Nghi Thức Làm Phép Khăn Tang và Làm Phép Xác

Lm Phêrô Võ Sơn

10:00 am- 1:00 pm: Thăm Viếng và Cầu Nguyện

St. Patrick Chapel

7820 Bolsa Ave, Midway City, CA; Điện thoại:  714-897-8181 (Đối diện Peek Funeral Home)

 

5:00 pm – 6:00 pm: Cầu Nguyện - Chủ sự: Lm Micae Mai Khải Hoàn

6:00 pm – 7:30 pm: Thánh Lễ = Chủ tế và thuyết giảng: Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương

 

Thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015

Thánh Đường St. Boniface, 120 N. Janss Street, Anaheim, California

8:30 sáng: Thánh Lễ An Táng

Chủ tế: Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

Tiếp Đón Quan Tài ở Cuối Nhà Thờ - Lm Gioan Trần Công Nghị

Thuyết giảng: Lm Antôn Ngô Đình Chính

Nghi Thức Phó Dâng và Từ Biệt - Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn

Phó Tế: PT Giuse Nguyễn Ánh & PT Giuse Tống Minh

Nghi Thức An Táng

Lm Tôma Nguyễn Đăng Đệ & Lm Giuse Nguyễn Thanh Sơn

Nghĩa Trang Công Giáo Holy Sepulcher, 7845 East Santiago Canyon Road, Orange, California 92869

Xin quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha, quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu Xa Gần cầu nguyện cho linh hồn Simon được nghỉ ngơi trong Thiên Chúa.

Tang Gia Đồng Kính Báo

Trưởng nam: Võ Ngọc Nhung (USA)

Trưỏng nữ: Võ Kim Luyến và Các Con (USA)

Thứ nữ: Võ Hồng Vân và chồng Nguyễn Minh Tuyên cùng Các Con (VN)

Út nữ: Võ Kim Tuyến và chồng Nguyễn Đình Danh cùng Các Con (VN)

Út nam: Lm Phêrô Võ Sơn (Giáo Xứ St. Joseph Church, Giáo Phận Oakland)

Cháu: Tammy Võ (USA) và Các Cháu, Chắt (VN)

Cáo Phó này xin thay thế thiệp tang; Xin miễn phúng điếu.

FUNERAL ARRANGEMENTS

 

“The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want”

(Psalm 23:1)

 

SIMON LONG VO +

Born in Jan. 10, 1927 into a very Catholic family in Vietnam; his ancestors are martyrs,

passed away on Nov. 3, 2015 at the West Anaheim Medical Center, Anaheim, California

Vigil Masses:

Family Residence in Anaheim & St. Joseph Church, Pinole, California

Fr Peter Son Vo

Friday, November 13, 2015

Peek Family Funeral Home

7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683

Phone: (714) 892-3525

Blessing of the body: 9:00 am-10:00 am    

Fr Peter Son Vo

 

Visitation: 10:00 am-1:00 pm

St. Patrick Chapel (Opposite Peek Family Funeral Home)

7820 Bolsa Avenue, Midway City, CA

Phone: 714-897-8181

Vigil Service: 5:00-6:00 pm – Fr. Michael Hoan Khai Mai

(St. Boniface Community and All)

Vigil Mass: 6:00 pm – 7:30 pm

Presider and Homilist: Bishop Dominic Luong Thanh Mai

Saturday, November 14, 2015

St. Boniface Catholic Church

120 N. Janss Street, Anaheim, CA 92805

Phone: (714) 956-3110

 

Funeral Mass: 8:30 am

Presider: Msgr Joseph Tri Minh Trinh

Greeting and The Rite of Blessing at the doors of the Church: Fr. John Nghi Cong Tran

Homilist: Fr Anthony Chinh Dinh Ngo

Final Commendation: Msgr. Joseph Tuan Quoc Pham

Deacons: Joseph Anh Nguyen & Deacon Joseph Tong Minh

 

Burial Service

Fr Thomas De Dang Nguyen, Fr Joseph Son Thanh Nguyen

Holy Sepulcher Cemetery

7845 East Santiago Canyon Road

Orange, CA 92869

Phone: (714) 532-6551

Please join with us in prayers and the celebration of the Holy Masses to pray for Simon Long Vo.

Fr Peter Son Vo & The Vo Family

Thư Cám Ơn

                                                                                                                                                

ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM EMMAUS VI

Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Hành Trình Emmaus VI với chủ đề “Tôi Trở Nên Mọi Sự Cho Mọi Người” (1Cor 9:22) tại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Atlanta, Georgia và Sheraton Hotel Airport đã bế mạc ngày Thứ Năm 29/10/2015 rất thành công, tốt đẹp. Cảm tạ Thiên Chúa cho quý Đức Ông và quý Cha có thời gian tốt lành, hữu ích và nhiều niềm vui. Lần đầu tiên, Emmaus tổ chức trong khung cảnh của Giáo Xứ: có 2 Tổng Giám Mục, 3 Đức Giám Mục và 150 Linh Mục tham dự. Cùng với quý Cha trong Ban Thường Vụ Liên Đoàn, con chân thành cám ơn đến quý Đức Ông và quý Cha tham dự Đại Hội. Qua những dòng chữ ngắn ngủi này, con cám ơn rất nhiều đến:

-          Quý Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục

-          Đức Ông Phanxicô Xavier Phạm Văn Phương, Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn, Chánh Xứ GX Đức Mẹ Việt Nam - Trưởng Ban Tổ Chức Emmaus VI; Lm Phêrô Vũ Ngọc Đức, Phó Xứ và Cộng Đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Tổng Giáo Phận Atlanta.

-          Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

-          Lm Joseph Nguyễn Thanh Châu, Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ, Phó Ban Tổ Chức.

-          Lm Phanxicô Xavier Trần Quốc Tuấn, Chánh Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lm Antôn Bùi Kim Phong, Phó Xứ và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Atlanta.

-          Lm Phạm Robert Tân, Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia.

-          Lm Nguyễn JB Trí, Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia.

-          Lm Phêrô Võ Tá Đề, Trưởng Ban Phụng Vụ Liên Đoàn.

-          Lm Gioan Trần Công Nghị, Trưởng Ban Truyền Thông Liên Đoàn.

-          Lm Matthêô Nguyễn Khắc Hy, SSS Trưởng Ban Thần Học Liên Đoàn.

-          PT. Phêrô Huỳnh Việt Hùng và PT. Giuse Nguyễn Hoài Phú, Tổng Giáo Phận Atlanta.

-          Soeur Ngô Thị Thu Cúc, OP Trưởng Ban Ghi Danh và quý Soeurs 2 Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia.

-          Các Ban Ngành của Đại Hội Emmaus VI.

Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Maria và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban muôn ơn lành hồn xác cho quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha, quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em; và xin Ngài tiếp tục chúc lành các công việc mục vụ của chúng ta.

Emmaus VII sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2017.

Kính chào,                                                

 

Philadelphia ngày 30 tháng 10 năm 2015

                                                                      Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

                                                                                         Chủ Tịch 

THƯ CẢM TẠ CỦA ĐỨC ÔNG FRANCIS PHẠM VĂN PHƯƠNG

THƯ CẢM TẠ CỦA ĐỨC ÔNG FRANCIS PHẠM VĂN PHƯƠNG

Trưởng Ban Tổ Chức Hành Trình Emmaus VI

Trọng kính Quý Đức Cha, Quý Đức Ông và Quý Cha Việt Nam,

Thế là chúng ta đã trải qua cuộc Hành Trình Emmaus VI. Hôm nay, hầu hết chúng ta đang hiện diện tại nhà ở các địa phương và tất cả những gì có liên hệ với Hành trình Emmaus VI chỉ còn là trong kỷ niệm và trong dĩ vãng!

Với tư cách là trưởng ban tổ chức Hành Trình Emmaus VI, tôi cũng xin hợp ý với Đức Ông Chủ Tịch Liên Đoàn kính gửi tới Quý Đức Cha, Quý Đức Ông và Quý Cha lời cảm tạ chân thành vì đã đáp lời mời gọi của Liên Ðoàn, đã thu xếp các công việc và đã về họp mặt trong 4 ngày dài tại Thành Phố Atlanta, Georgia. Chúng ta đã cùng nhau cử hành phụng vụ thánh thiện, tham dự thuyết trình và hội thảo sôi nổi, những sinh hoạt văn nghệ, đi tham quan và những buổi tiệc vui tươi thánh thiện trong sự mến mộ của cộng đồng giáo dân. Dĩ nhiên, chúng tôi biết rằng còn nhiều điều thiếu sót và sẽ được cải thiện trong tương lai, vì rằng: “Hoàn thiện là luật của Trời, tiến đến hoàn thiện là luật của người”. Vì vậy, chúng tôi kính xin quý vị quên đi những gì là tiêu cực và chỉ xin nhớ những gì tích cực đem lại niềm vui và tình cảm thương mến cho mỗi người.

Trước khi ngừng bút, tôi chân thành thay mặt cho các Cha trong ban tổ chức tại địa phương chân thành cám ơn Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha và cầu chúc cho các Đấng luôn bình an và tràn đầy ơn Chúa trong những tháng ngày cuối năm 2015 này.

Trân trọng kính chào và cảm tạ

Atlanta, ngày 2 tháng 11 năm 2015

Các Linh mục trong ban tổ chức tại địa phương:

Lm. Nguyễn John Bosco Trí

Lm. Robert Phạm Tân

Lm. Peter Vũ Ngọc Đức

Lm. Francis X. Trần Quốc Tuấn

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm    

Đức Ông Francis Phạm Văn Phương

HÀNH TRÌNH EMMAUS VI

 
Anh em xum họp một nhà,
Bao là tốt đẹp, bao là sướng vui.
Yêu thương cay đắng ngọt bùi,
Hiến thân phục vụ, chôn vùi ý riêng.
Đáp lời Chúa gọi trung kiên,
Tu thân tích đức, ân thiêng dạt dào,
Anh em linh mục khát khao,
Vòng tay nối kết, biết bao ân tình.
Hai năm một lần, đến hẹn lại lên. Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Hành trình Emmaus VI đã qui tụ trên 150, gồm quý Đức cha, quý đức ông và anh em linh mục Việt Nam trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và ngoại quốc về dự Đại Hội tại Atlanta từ ngày 26 tới ngày 29 tháng 10, 2015.
Ngày đầu, thời tiết tại Atlanta bị ảnh hưởng của cơn bão Patricia. Tuy rằng, mây đen vần vũ bao phủ bầu trời và mưa dầm gió lạnh cũng không cản bước của các anh em linh mục tiến về Đại Hội Emmaus VI. Tại phi trường, dòng người ngược xuôi, thoáng nhìn, anh em đã nhận ra nhau để rồi tay bắt mặt mừng. Sợi giây linh thiêng của sứ vụ đã nối kết anh em trong tình huynh đệ thân thương. Đúng vậy, trước lạ sau quen, anh em đều cùng chung một sứ mệnh và là môn đệ của Chúa Kitô.
Hành Trình Emmaus VI là cơ hội gặp gỡ rất quý báu. Những bài chia sẻ của các Đức Tổng Giám Mục Wilton D. Gregory, Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ,  Đức Cha Kevin W. Vann, Đức Cha Mai Thanh Lương, Đức Cha Châu Ngọc Tri và cha Nguyễn Khắc Hy là những món qùa tinh thần đáng ghi nhớ. Cùng với sự hiện diện thân ái của quý đức ông và quý linh mục đến từ những những xứ sở khác nhau đã làm cho ngày Đại Hội thêm phần đa dạng, phong phú và hiệu qủa.
Đại Hội được lắng nghe những tin tức sốt dẻo về đời sống gia đình từ Đức Tổng Giám Mục Joseph Kurtz, nghị phụ của Thượng Hội Đồng Thế Giới về Gia đinh tại Rôma. Những chia sẻ thật gần gũi và chân tình của các Đức Tổng Giám Mục Wilton Gregory về vai trò của các mục tử và sự đoàn kết trong tinh huynh đệ giữa các linh mục. Đức Cha Kevin Vann nói về cảm nghiệm của chuyến thăm mục vụ Việt Nam và sự đóng góp nhiệt thành của cộng đồng công giáo người Việt Nam tại các Giáo Phận Hoa Kỳ. Đức Cha Mai Thanh Lương đã có những câu truyện dí dỏm vui tươi và mời gọi anh em linh mục nên gắn bó yêu thương. Cha giáo Nguyễn Khắc Hy giúp anh em linh mục tìm về nguồn trong sứ vụ qua bài trích thơ của thánh Phaolô tông đồ nói về chủ đề: Tôi trở nên mọi sự cho mọi người (1Cor 9, 22).
Đại đa số các linh mục đến từ các Tiểu Bang Hoa Kỳ và có một đức cha và năm linh mục đến từ Việt Nam, Úc Châu, Hòa Lan, Canada và Taiwan. Đây là cơ hội rất tốt cho các anh em linh mục gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và sinh họat bên nhau. Không phân biệt già trẻ hay chức bậc, các anh em đã có những giây phút rất là thoải mái, kể những câu truyện vui và có những nụ cười sảng khoái. Trong số các linh mục, có vị cao niên đã mừng 55 năm linh mục và có linh mục trẻ mới chịu chức được 5 tháng. Anh em hòa đồng trong bầu khí thân thương. Sự hiện diện của quí linh mục cao niên là niềm khích lệ lớn lao cho các linh mục trẻ. Sự khiêm nhu, từ ái và kiên nhẫn của các ngài đã nêu gương phục vụ thật đáng trân qúi. Các linh mục trẻ trung hoạt bát, tài năng, linh động và nhiệt thành là niềm hy vọng tốt đẹp cho sứ vụ hôm nay và tương lai.
Phản ánh qua những bài chia sẻ của các thuyết trình viên, anh em linh mục đã rút ra những bài học và những kinh nghiệm sống. Đối diện với những thách đố của đời sống linh mục. Suy tư: Làm cách nào để tăng trưởng tình huynh đệ giữa các linh mục Việt Nam? Những ưu tư dằn vặt tự hỏi: Liên Đoàn đã làm gì cho tôi? Đúng thế, tôi là linh mục Việt Nam. Vậy tôi có thể góp phần gì cho Liên Đoàn. Có rất nhiều anh em linh mục đang phục vụ tại các Dòng Tu hay tại các Giáo xứ Hoa Kỳ, Giáo xứ Việt Nam hay Cộng đoàn. Biết rằng tất cả các linh mục đều trực thuộc quyền của bề trên nhà Dòng hoặc các Giám mục Địa Phận. Tuy nhiên, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam là một tổ chức hợp pháp và có tiếng nói đại diện cho cộng đồng người Việt. Liên Đoàn cũng là một tổ chức Ái Hữu mời gọi các linh mục cùng đồng hành để xây dựng tình liên đới cùng đỡ nâng và khích lệ nhau sống ơn gọi dâng hiến.
Qua sự gặp gỡ và chia sẻ, chúng ta có thể nhận biết rất nhiều các sinh họat trong Cộng Đồng người Công Giáo Việt Nam. Thí dụ: Tại Đại Hội Gia Đình Thế Giới được tổ chức tại Philadelphia tháng 9 vừa qua. Sự gặp gỡ giữa Ban Tổ Chức Đại Hội Gia Đình Thế Giới và đại diện Liên Đoàn Công giáo Việt Nam đã đạt được những thành quả ưu tiên đặc biệt. Cộng đồng người Việt Nam đã dành được những góp phần rất ý nghĩa trong Đại Hội. Tiếng Việt là một trong năm ngôn ngữ được thông dịch trực tiếp. Trong thánh lễ Đại Trào, Đức Giáo Hoàng chủ sự, ca đoàn Việt đã hát những bài thánh ca Việt Nam và có Bài Đọc bằng tiếng việt. Ngoài ra, Liên đoàn của Cộng Đồng người Việt hằng năm còn tổ chức rất nhiều các Đại Hội tại vùng miền địa phương như: Đại Hội Đức Mẹ Lavang tại Houston, Las Vegas, Portland, các cuộc Hành Hương Đức Mẹ tại Washington DC, Emmitsburg, Blue Army, La Salette, Buffalo…Đại Hội Giới trẻ, Đại Hội Phó Tế, Đại Hội Nữ Tu, Đại Hội Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể và Đại Hội Lòng Thương Xót…
Trong những ngày Đại Hội Emmaus VI, anh em linh mục đã cung nhau chia sẻ những giờ Kinh Phụng Vụ, giờ Chầu Thánh Thể, lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, cầu nguyện và tham dự các Thánh Lễ đồng tế rất trọng thể và sốt sáng. Anh em còn được Ban Tổ chức sắp xếp một buổi chiều tham quan thắng cảnh những di tích lịch sử: Đặc biệt là nơi an nghỉ của ông bà Mục Sư Martin Luther King, Jr. Mộ phần được bao quanh bởi hồ nước trong xanh và trước bia mộ có ngọn lửa bừng cháy không ngừng. Nhắc nhớ sự tranh đấu cho quyền bình đẳng của mọi người. Anh em cũng tham quan Tổng Hành Dinh của Đài Phát Thanh CNN và thưởng ngắm những hình ảnh kỹ thuật hình thành và sự thành đạt của Hãng Coca-Cola. Những dấu tích quan trọng nổi tiếng tại Atlanta.
Đặc biệt, anh em linh mục còn có cơ hội thăm viếng, giao lưu và gặp gỡ giáo dân tại hai Giáo Xứ là Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hai Giáo Xứ đã khoản đãi những bữa tiệc liên hoan rất thịnh soạn, ấm cúng và thân tình. Chúng con chân thành ghi ân Đức Ông Phạm Văn Phương, trưởng ban tổ chức Đại Hội và quý cha trong ban đã nỗ lực vận động và nhiệt tâm giúp đỡ. Chúng con rất cảm kích tấm lòng quảng đại và rộng lượng của tất cả quý cha, qúy Thầy Sáu, quý Dì, quý ông bà và anh chị em tại hai Giáo Xứ.
Anh em linh mục xin chân thành cám ơn Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Đoàn, đặc biệt đức ông chủ tịch Trịnh Minh Trí (tái đắc cử nhiệm kỳ 2015-2019) và Ban Tổ Chức Đại Hội Emmaus VI. Chúng con cám ơn qúy Đức Cha, Qúy Đức Ông, Qúy Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, quý Hội Đoàn, quý ân nhân và tất cả quý ông bà anh chị em đã tận tâm hy sinh vất vả ngày đêm để giúp cho những ngày Đại Hội Emmaus VI được thành công mỹ mãn. Xin Chúa thương ban mọi sự lành hồn xác cho tất cả chúng ta.
  
 
 

Đại Hội Linh Mục Việt Nam Emmaus VI - Thứ Năm

Thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2015

Atlanta, Georgia: Hôm nay Thứ Năm 29/10/2015 là ngày cuối cùng của Đại Hội Emmaus VI. Từ sáng sớm, quý Cha rời Sheraton Hotel Airport về lại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam dùng điểm tâm.

Lm Micae Mai Khải Hoàn, Chủ Tịch Miền Tây Nam Hoa Kỳ, chủ sự giờ Kinh Sáng. Sau giờ Kinh, Ngài giới thiệu Đức Cha Kevin Vann, JCD (Giám Mục Giáo Phận Orange, California) chia sẻ chuyến thăm mục vụ Việt Nam. Đức Cha Kevin rất yêu quý Linh mục Việt Nam, Người Việt và Nước Việt Nam. Ngài nói được ít tiếng Việt. Trong Tiệc Emmaus tối qua, Ngài đã đánh đàn Piano bài “Việt Nam, Việt Nam” của Phạm Duy.

Lúc 10:00 sáng, Tân Chủ Tịch và Ban Thường Vụ Liên Đoàn trình bày các sinh hoạt của Liên Đoàn trong nhiệm kỳ 2015-2019, và thảo luận cho Emmaus VII năm 2017.

Thánh Lễ Trọng Thể Bế Mạc Đại Hội Linh Mục lúc 11:00 giờ sang được chủ tế và thuyết giảng bởi Đức Cha Kevin Vann; cùng đồng tế chính với Ngài có Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương và Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri. Sau Lời Nguyện Kết Lễ, Lm Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn, giới thiệu Tân Chủ Tịch Liên Đoàn như sau:

-          Trọng Kính quý Đức Cha

-          Trọng Kính quý Đức Ông và quý Cha

-          Quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, quý Chức, quý Ông Bà và Anh Chị Em

Vào lúc 7:00 giờ tối Chúa Nhật ngày 20/9/2015 tại Giáo Xứ St. Joseph Church, thành phố Pinole, bang California. Ban Kiểm Phiếu gồm có:

Đại diện Cộng Đồng Giáo Dân:

1.      Ms. Matta Trần Thị Bạch Yến, St. Paul Church, Richmond, California.

2.      Ms. Catherine Hoàng Lê Thu, St. Anthony Church, Oakland, California.

3.      Mr. Peter Nguyễn Trọng, Phó Chủ Tịch Cộng Đoàn Giáo Xứ St. Anthony, Oakland.

4.      Mr. Peter Lê Hồng Lâm, Chủ Tịch Cộng Đoàn Giáo Xứ St. Anthony, Oakland.

Đại diện Cộng Đồng Nữ Tu:

1.      Sr. Magdalena Dương Kim Oanh, Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn Hải Ngoại, Concord, California.

2.      Sr. Christine Lê Kim Chi, Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn Hải Ngoại, Concord.

Đại diện Cộng Đồng Phó Tế:

1.      Phó Tế Joseph Nguyễn Ánh, Chủ Tịch Cộng Đoàn Phó Tế Hoa Kỳ, St. Barbara Church, Santa Ana, California.

2.      Phó Tế Anthony Phạm Trung Điểm, Thư ký Miền Tây Hoa Kỳ, St. Maria Goretti Church, San Jose, California.

Đại diện Cộng Đồng Linh Mục:

1.      Lm Peter Phan Thế Lực, Chủ Tịch Miền Tây Hoa Kỳ, St. Francis Assisi Church, San Jose, California, Trưởng Ban Kiểm Phiếu.

Đại diện Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương Toàn Quốc của Liên Đoàn:

1.      Lm Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn, St. Joseph Church, Pinole, California.

Ban Kiểm Phiếu đã kiểm phiếu công khai, kết quả như sau:

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí tái đắc cử: Chủ Tịch Cộng Đồng Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ, và cũng là Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 10/2015-10/2019.

 

Biên Bản Kiểm Phiếu và Thông Báo Kết Quả Bầu Cử đã được gửi đến 4 Cộng Đồng: Giáo Dân, Nữ Tu, Phó Tế và Linh Mục qua email và đăng lên website tối cùng ngày.

 

Hôm nay, vinh dự lớn lao cho con được đến đây, thay mặt cho Hội Đồng Trung Ương của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, giới thiệu đến quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha, quý Phó Tế, Nam Nữ Tu Sĩ, và Cộng Đồng Dân Chúa tại Hoa Kỳ:

 

Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ,

và cũng là

Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ:

 

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí.

 

------------------------------------

Kế đến, Đức Ông Tân Chủ Tịch đã cám ơn sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa trong 4 năm qua. Ngài mời các thành viên trong Ban Thường Vụ đương nhiệm tiếp tục làm việc với Ngài và mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong Liên Đoàn tiếp tục đem những tài năng Chúa ban làm cho Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày càng phát triển, lớn mạnh trong yêu thương và hợp nhất.

Ban Thường Vụ Liên Đoàn 2015-2019:

 

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch (Philadelphia, Pennsylvania).

Lm Antôn Ngô Đình Chính, Phó Chủ Tịch (Louisville, Kentucky).

Lm Phêrô Võ Sơn, Tổng Thư Ký (Oakland, California).

Lm Phêrô Nguyễn Xuân Quýnh, Tổng Thủ Quỹ (Philadelphia, Pennsylvania).

Đức Ông Giuse cám ơn Đức Ông Phanxicô Xavier Phạm Văn Phương, Cha Peter Vũ Ngọc Đức  và Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam; Cha Phanxicô Xavier Trấn Quốc Tuấn, Cha Antôn Bùi Kim Phong và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, quý Cha trong Ban Tổ Chức Emmaus VI: Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Cha Robert Phạm Tân, Cha Nguyễn JB Trí, Cha Phêrô Võ Tá Đề. Quý Soeurs Đa Minh Trong Giáo Xứ.

Đức Ông Phanxicô Xavier Phạm Văn Phương, Trưởng Ban Tổ Chức, cám ơn quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, đặc biệt 2 Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Đức Mẹ Việt Nam đã làm cho Đại Hội rất thành công, xin Chúa chúc lành cho tất cả các công việc của chúng ta.

Cuối cùng, Đức Cha Chủ Tế ban phép lành, Thánh Lễ và Đại Hội kết thúc tốt lành trong nắng ấm của bầu trời Atlanta đầy tình yêu mến. Tất cả ra về trong hân hoan và hẹn gặp lại Emmaus VII năm 2017.

Xem hình:

https://www.facebook.com/lmpeter.voson

https://www.flickr.com/photos/136747808@N08/albums/72157660509625836

Đại Hội Linh Mục Việt Nam Emmaus VI - Thứ Tư

Atlanta, Georgia: Đại Hội Linh Mục Việt Nam bước sang ngày Thứ Tư.

Lm Phêrô Phan Thế Lực, Chủ Tịch Miền Tây Hoa Kỳ, chủ sự giờ Kinh Sáng. Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm, cựu Chủ Tịch Liên Đoàn, giới thiệu Lm Mathêô Nguyễn Khắc Hy thuyết giảng với chủ đề “ Linh mục: Trở Nên Mọi Sự Cho Mọi Người” (1 Cor 9:32). Ngài trình bày gương của đời sống Thánh Phaolô trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ: phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo…; gương của Chúa Giêsu. Ngài cũng nói lên vai trò và trách nhiệm của Linh mục - Linh mục với Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Lm Giuse Nguyễn Thanh Bình, SVD Tổng Tuyên Úy Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc, chia sẽ những sinh hoạt của PTTNTT; Ngài mời gọi quý Cha và mọi thành phần dân Chúa ủng hộ, tạo điều kiện thuận lời cho các em sinh hoạt.

Lúc 11:00 giờ sáng, Sinh Hoạt của Liên Đoàn và 8 Miền: Lm Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn, trình bày những sinh hoạt của Liên Đoàn trong 4 năm (2011-2015). Hiện diện gồm có quý Đức Ông và quý Cha trong Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương toàn quốc:

Ban Cố Vấn:

Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương (Orange, California)

Lm Gioankim Lê Quang Hiền (Spokane, Washington State)

Đức Ông Phanxicô Xavier Phạm Văn Phương (Atlanta, Georgia)

Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm (Atlanta, Georgia).

Ban Thường Vụ:

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí (Philadelphia, Pennsylvania)

Lm Antôn Ngô Đình Chính (Louisville, Kentucky)

Lm Phêrô Võ Sơn (Oakland, California)

Lm Phêrô Nguyễn Xuân Quýnh (Philadelphia, Pennsylvania).

Chủ Tịch 8 Miền:

Lm Micae Mai Khải Hoàn (Orange, California)

Lm Phêrô Phan Thế Lực (San Jose, California)

Lm Dominicô Nguyễn Anh Tuấn (Seattle, Washington State)

Lm Vincentê Nguyễn An Ninh (Detroit, Chicago)

Lm Giuse Nguyễn Thanh Châu (Orlando, Florida)

Lm Giuse Đinh Công Huỳnh (Philadelphia, Pennsylvania)

Lm LucaTrần Đức (Hillside, New Jersey).

Lm Peter Võ Sơn đã trình bày các sinh hoạt của 4 Cộng Đồng: Giáo Dân, Nữ Tu, Phó Tế, Linh mục và Nam Tu Sĩ; các sinh hoạt của giới trẻ, đoàn thể công giáo tiến hành, Sự liên hệ của Liên Đoàn với Giáo Hội Hoa Kỳ và Việt Nam; Đại Hội Phó Tế, Họp Liên Dòng Nữ Tu Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại Hội Giới Trẻ VYC (Vietnamese Youth Conference), Đại Hội Gia Đình Thế Giới, hành hương Đức Mẹ La Vang hằng năm, Cổ võ việc phong thánh cho Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp và Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận.

Ban Thường Vụ của Liên Đoàn đã tham dự cuộc họp với 2 vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ và Việt Nam cuối tháng qua tại Philadelphia, được biết Chính Phủ Việt Nam và Tòa Thánh đã cho phép xây Học Việc Công Giáo; về nhân sự: Việt Nam có người giảng dạy; nhưng về tài chánh vẫn còn khó khăn.

Quỹ Tương Trợ Linh Mục: Trong những năm qua, Lm Phêrô Võ Sơn được mời làm người trung gian giữa Giáo Phận Orange và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam-về quỹ Tương Trợ Linh Mục. Sau khi Đức Cha Joseph Vũ Duy Thống (Giám Mục PhanThiết) đặc trách Quỹ Hưu Dưỡng, đã ký và đóng dấu Giấy Xác Nhận chuyển ngân ngày 3/10/2014, và Letter of Agreement (Thư Thỏa Thuận) ký và đóng dấu bởi Đức Cha Kevin Vann (Giáo Phận Orange) và Đức Cha Giuse ngày 16/10/2014, Giáo Phận Orange đã chuyển $1,509.717 USD (một triệu năm trăm lẻ chín ngàn bảy trăm mười bảy đô la ($1000000 USD đã gửi cho Giáo Phận Orange trước đây, đã sinh lời được $509717). Nhân dịp này, Lm Peter Võ Sơn mời quý Cha tham dự Đại Hội cùng cám ơn Lm Joseph Nguyễn Thanh Liêm trong việc vận động giúp đỡ quý Cha Hưu Dưỡng ở Việt Nam.

Xây Dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang tại Việt Nam: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh (Giám Mục Thanh Hóa), Trưởng Ban Tài Chánh về quỹ xây dựng – nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Hoa Kỳ gần đây, Ngài cho biết: hiện tại, bên Việt Nam lo được, khi nào cần, Ngài sẽ mời gọi giúp đỡ.

Lm Peter Nguyễn Xuân Quýnh, Tổng Thủ Quỹ, đã trình bày các chi thu của Liên Đoàn. Ngài cũng cho biết, trong 4 năm qua, Liên Đoàn không chưa có gây quỹ.

Quý Cha Chủ Tịch Miền trình bày những sinh hoạt của Miền, quý Ngài nêu lên những thuận lợi, khó khăn, và những đề nghị cho Tân Ban Chấp Hành Mới, nhiệm kỳ 2015-2019.

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí cám ơn quý Đức Ông, quý Cha, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đồng Dân Chúa tại Hoa Kỳ, đã cầu nguyện, cộng tác và ủng hộ các sinh hoạt của Liên Đoàn trong nhiềm kỳ 2011-2015. Ngài mời gọi mọi thành phần trong dân Chúa trong Liên Đoàn tiếp tục cùng nhau làm cho Liên Đoàn ngày càng phát triển. Đức Ông Giuse trình bày các sinh hoạt cho nhiệm kỳ 4 năm tới 2015-2019: tiếp tục cách sinh hoạt trước đây, Đại Hội Giáo Dân 2016, chọn Chủ Tịch cho Miền Trung Hoa Kỳ, Mục Vụ Cho Người Lớn Tuổi; Tu chính Nội Quy Liên Đoàn.

Sau giờ cơm trưa, Đức Tổng Joseph Kurtz, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã thuyết trình “Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chủ chăn-ngôn sứ và Thượng Hội Đồng về Gia Đình”. Kế đến, Lm Joseph Nguyễn Thanh Châu, Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ, chủ sự giờ Kinh Chiều, Chầu Thánh Thể và Xưng Tội.

Đức Tổng Joseph Kurtz chủ sự và thuyết giảng lúc 6:00 giờ tối trong Nhà Thờ Đức Mẹ Việt Nam. Trước giờ Lễ, chụp hình kỷ niệm tại Đài Đức Mẹ La Vang.

Sau cùng, Tiệc Emmaus với quý Đức Giám Mục và giáo dân của Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam tại Hội Trường Giáo Xứ.

Xin mời xem hình:


Facebook:  https://www.facebook.com/lmpeter.voson

https://www.flickr.com/photos/136747808@N08/albums/72157658186563374/page2

Đại Hội Linh Mục Việt Nam Emmaus VI - Thứ Ba

Đại Hội Linh Mục Việt Nam Emmaus VI - Thứ Ba

Thứ Ba ngày 27 tháng 10 nă, 2015

Atlanta, Georgia: Sau giờ điểm tâm, lúc 9:00 am, Kinh Sáng được chủ sự bỡi Lm Đominicô Nguyễn Anh Tuấn, Chủ Tịch Miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Đề tài I “Linh Mục là Sứ Giả Đoàn Kết và Tình Huynh Đệ” được thuyết giảng bỡi Đức Tổng Wilton Daniel Gregory, SLD Tổng Giám Mục Atlanta, Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Với kinh nghiệm giảng dạy chủng viện và làm việc trong Hội Đồng Giám Mục trước đây, và nay đang phục vụ Tổng Giáo Phận Atlanta, Đức Tổng đã giúp cho quý Đức Ông và quý Cha hiểu biết sâu sắc bổn phận và trách nhiệm của Linh mục đối với chính mình, anh em Linh mục với nhau và cộng đoàn dân Chúa.

Lúc 11:00 giờ sáng, Đức Cha Đominicô Mai Thanh Lương chủ sự Thánh Lễ và thuyết giảng. Sau Thánh Lễ, quý Cha đi tham quan CNN, Coca Cola, và Thành Phố Atlanta.

Lm Nguyễn JB Trí (Atlanta) đã chủ sự giờ Kinh Chiều lúc 6:30 tối tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau giờ Kinh Chiều, Lm Francis Trần Quốc Tuấn, Cha Sở Nhà Thờ CTTĐVN đã giới thiệu về Giáo Xứ, đời sống đạo và sinh hoạt của Cộng Đoàn Giáo Xứ, và Tiệc Mừng Emmaus VI tại Hội Trường Giáo Xứ.

Lm Peter Võ Sơn

Xin xem hình: Dai Hoi Linh Muc Emmaus VI - Thu Ba

https://www.facebook.com/lmpeter.voson

Page 4 of 20