Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Monday
Feb 19th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Miền Tây Bắc

Miền Tây Bắc

Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Tây Bắc

Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Tây Bắc

Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 năm 2012, Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn, và Linh mục Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn đã đến thăm Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ Tiểu Bang ( Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington). Ban Lãnh Đạo được Linh mục Dominic Nguyễn Anh Tuấn, Chủ Tịch Miền Tây Bắc Hoa Kỳ, cùng với Quý Cha, Quý Sơ, Quý Thầy, và Cộng Đồng Dân Chúa đón tiếp tại Giáo Xứ Thánh Anne (Giáo Xứ Cha Chủ Tịch Miền), tại Thành Phố Tacoma, Tiểu Bang Washinton. Đức Ông Chủ Tịch và Cha Tổng Thư Ký đã có buổi gặp gỡ với Quý Cha, Tu Sĩ Nam Nữ từ 2:00 giờ chiều đến 4 giờ chiều, và buổi gặp với Quý Chức từ 8:00 giờ tối đến 9:00 tối Thứ Tu, ngày 25 tháng 7 để biết thêm về những sinh hoạt trong Miền Tây Bắc; lắng nghe những đề nghị và trả lời những câu hỏi về Liên Đoàn, Giáo Hội Hoa kỳ. Nhân dịp này, Ban Lãnh Đạo đã cám ơn Cha Chủ Tịch và Miền Tây Bắc về những đóng góp cho Liên Đoàn.

Read more...
 

Sơ Luợc Ngày Họp Măt Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc

Sơ Luợc Ngày Họp Măt Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc

Ngày 9 tháng 1 năm 2012
Kính thưa Đức Ông Chủ Tịch Liên Đoàn,
Chúng con xin sơ lược vài điều trong ngày Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc Họp Mặt Tại Oregon.

Chúng con đã có khoảng 52 linh mục, tu sĩ nam nữ đã cùng gặp gỡ, chia sẻ, và vui chơi trong cả ngày (ngày mùng 2 tháng Giêng).

Xin cảm ơn Cha Bề Trên Bùi Quyết và Tu Đoàn Tông Đồ Nhà Chúa đã đón rước chúng con tại Tu Viện và thiết đãi chúng con bữa ăn trưa thanh đạm mà rất ngon. Sau bữa trưa lại cho chúng con tha hồ mà câu cá. Tuy nhiên cá nhà các Cha khôn đến độ câu cả giờ mà không ai bắt được con nào.

Read more...