Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Miền Tây

Miền Tây

Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Tây Hoa Kỳ

Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Tây Hoa Kỳ

Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 7 năm 2012, Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, và Linh mục Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn, đã đến thăm Miền Tây Hoa Kỳ. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Ban Lãnh Đạo đến Miền Tây. Đức Ông Chủ Tịch và Cha Tổng Thư Ký được Cha Paul Phan Quang Cường, Chủ Tịch Miền Tây, Ban Điều Hành Miền Tây, Quý Cha, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đoàn Giáo Dân đón tiếp chu đáo.

Read more...