Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sunday
Mar 18th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Miền Nam

Miền Nam

Ban Chấp Hành Miền Nam Nhiệm Kỳ 2012-2016

Trọng kính Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ nam nữ và Cộng Đồng Dân Chúa Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam miền Nam Hoa Kỳ: Kính chào thăm đến với tất cả trong sự yêu thương, quan phòng của Thiên Chúa. Chúng con cũng chân thành cám ơn sự tín nhiệm của quý Đức Ông, Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân thuộc Liên Đoàn Công Giáo miền Nam Hoa Kỳ đã trao trọng trách cho chúng con là những thành viên trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn của miền Nam Hoa Kỳ. Qua lá thứ này, chúng con xin chào ra mắt với quý Liên Đoàn Công Giáo miền Nam và xin giới thiệu Ban Chấp Hành của nhiệm kỳ 2012-2016.

Read more...
 

Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Nam Hoa Kỳ

Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Nam Hoa Kỳ

Từ ngày 27 đến 29 tháng 8 năm 2012, Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, và Linh mục Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn đã đến thăm Miền Nam Hoa Kỳ (gồm các Tiểu Bang New Mexico, Oklahoma và Taxes). Ban Lãnh Đạo được Linh mục John Vianny Nguyễn Ngọc Thụ, Chủ Tịch Miền Nam, Linh mục Joseph Vũ Thành, Cựu Chủ Tịch Miền Nam, cùng với Quý Cha trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Nam Hoa Kỳ đón tiếp tại Trung Tâm Mục Vụ của Tổng Giáo Phận Galveston-Houston. Đức Ông Chủ Tịch và Cha Tổng Thư Ký có buổi họp với Quý Cha, trình bày những sinh hoạt của Liên Đoàn trong thời gian qua và sắp đến; biết thêm về những sinh hoạt trong Miền Nam, lắng nghe những đề nghị và giải thích những thắc mắc về Liên Đoàn, Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Hoa Kỳ.Nhân dịp này, Ban Lãnh Đạo cám ơn Cha Cựu Chủ Tịch Joseph Đoàn Đình Bảng đã phục vụ Miền Nam nhiệm kỳ qua. Sau buổi họp, Quý Cha đã dùng cơm trưa thân mật tại Nhà Hàng Kim Sơn, tại Houston.

Read more...