Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Miền Trung Đông

Miền Trung Đông

Khóa Tĩnh Huấn Miền Trung Đông Hoa Kỳ

Khóa Tĩnh Huấn Miền Trung Đông Hoa Kỳ

KHÓA TĨNH HUẤN LẦN THỨ 7 DÀNH CHO CÁC GIỚI CHỨC THUỘC LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM MIỀN TRUNG ĐÔNG HOA KỲ - NGÀY 27-10-2012

Silver Spring, MD – Liên Đoàn CGVN Miền Trung Đông Hoa Kỳ đã tổ chức Khóa Tĩnh Huấn lần thứ 7 tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Washington DC vào sáng thứ Bảy 27/10/12 vừa qua.

Khóa Tĩnh Huấn năm nay quy tụ được khoảng 120 giới chức thuộc các Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, hội đoàn, đoàn thể từ khắp nơi trong Miền Trung Đông về tham dự. Năm nay, qua đề tài “Quản Trị Mục Vụ Giáo Xứ”, Cha Phạm Hương, Tiến Sĩ Thần Học, Chánh xứ Giáo Xư Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Richmond, Virginia đã lôi cuốn các khóa viên với cách trình bày lưu loát, sống động. Hiện diện trong Khóa Tĩnh Huấn có Cha Giuse Đinh Công Huỳnh, Chủ Tịch Miền, Cha Hoàng Văn Thiên, Chánh Xứ giáo xứ các Thánh TĐVN Arlington, VA, Cha Vũ An, Chánh Xứ Mẹ Việt Nam và Thày Sáu Vĩnh Viễn Giuse Trần Cộng Huấn.

Read more...