Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sunday
Feb 25th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Tin Vui / Tin Buồn

Tin Vui / Tin Buồn

PHÂN ƯU: Linh mục John Chrysostom Nguyễn Quang Hòa

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa nhận được tin Linh mục John Chrysostom Nguyễn Quang Hòa, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1945 tại Tràng Lũ, Thái Bình, Việt Nam; Thụ phong Linh mục ngày 28 tháng 4 năm 1972 tại Sài Gòn được Chúa gọi về vào lúc 9 giờ 30  phút sáng  Thứ Tư, ngày 07 tháng 11 năm 2012 tại Claremont, California, Hoa Kỳ.

Read more...
 

PHÂN ƯU Bà Cố Maria Đinh Thị Bé

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa nhận được tin Bà Cố Maria Đinh Thị Bé, sinh ngày 10 tháng  07 năm 1932 tại Nam Định, Việt Nam đã về an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 7 phút sáng ngày 5 tháng 10 năm 2012 tại Los Angeles, California, hưởng Thọ 80  tuổi. Bà Cố Maria là thân mẫu của Linh mục Đinh Đức Quang, SVD Dòng Ngôi Lời, Chicago.

Read more...

PHÂN ƯU: Linh Mục Anthony Pham Lâm Đã Về Nhà Cha

PHÂN ƯU: Linh Mục Anthony Pham Lâm Đã Về Nhà Cha

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa nhận được tin Linh mục Anthony Phan Lâm: Sinh ngày 1 tháng 3 năm 1931 tại Phát Diệm, Việt Nam. Qua đời lúc 3:00 Sáng Chúa Nhật, ngày 5-8-2012 tại Bệnh Viện St. Rose, Hayward, California, Hưởng thọ tuổi 82. Cha Anthony Phan Lâm chịu chức Linh mục tại Sài Gòn ngày 13 tháng 7 năm 1962 Cha Phó: Giáo Xứ Hà Nội, Hố Nai; Giáo Xứ Sao Mai và Hòa Hưng, Sài Gòn. Năm 1972: Du học tại Roma và đậu bằng Tiến Sĩ Giáo Luật - Phục vụ tại Tribunal (Tòa Án Springfield, Giáo Phận Missouri, Tòa Án Giáo Phận Oakland, California; và nghỉ hưu. Trong thời gian phục vụ tại Giáo Phận Oakland, Ngài làm Quản Nhiệm Cộng Đoàn Giáo Xứ St. Anthony, Oakland, và St. Lawrence O'Toole, Oakland.

Read more...

PHÂN ƯU: Cụ Bà Maria Trần Thị Soi đã về an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 6 năm 2012

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa nhận được tin: Cụ Bà Maria Trần Thị Soi, sinh ngày 10 tháng  02 năm 1936 tại Quất Lâm, Bùi Chu đã về an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 6 năm 2012 tại Orange, California; Hưởng Thọ 76  tuổi. Cụ Bà Maria Trần Thị  Soi là thân mẫu của Phó Tế Joseph Nguyễn Ánh, Phục Vụ tại Nhà Thờ St. Barbara, Giáo Phận Orange, California

Read more...

PHÂN ƯU: Linh Mục Giáo Sư Anthony Trần Văn Kiệm được Chúa gọi về lúc 5 giờ 14 phút chiều Thứ Năm, ngày 14 tháng 06 năm 2012

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa nhận được tin: Linh Mục Giáo Sư Anthony Trần Văn Kiệm, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1920 tại Phát Diệm, Việt Nam; Thụ Phong Linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1946 tại Phát Diệm; Nghỉ hưu tại Atlanta, Georgia; được Chúa gọi về lúc 5 giờ 14 phút chiều Thứ Năm, ngày 14 tháng 06 năm 2012 tại Emory University Hospital, Midtown Atlanta; Hưởng thọ 92 tuổi.

Read more...
Page 2 of 4