Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Mar 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Tin Vui / Tin Buồn

Tin Vui / Tin Buồn

PHÂN ƯU: Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ỦI được Thiên Chúa gọi về ngày 08 tháng 06 năm 2012 tại Biloxi, Mississippi

PHÂN ƯU: Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ỦI được Thiên Chúa gọi về ngày 08 tháng 06 năm 2012 tại Biloxi, Mississippi

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa nhận được tin Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ỦI: Sinh ngày 14 tháng 01 năm 1923 tại Kiên An, Vietnam được Thiên Chúa gọi về ngày 08 tháng 06 năm 2012 tại Biloxi, Mississippi, hưởng thọ 89 tuổi. Ông Cố Phêrô là thân phụ của Linh mục Nguyễn Minh Gần, CSsR và Linh mục Nguyễn (Sony) Sơn, SVD. Xin thành kính phân ưu với Cha Nguyễn Minh Gần, Cha Nguyễn (Sony) Sơn, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Ngôi Lời và Tang Quyến.

Read more...
 

PHÂN ƯU: Ông Cố ANTÔN VŨ NGỌC TÍN đã về an nghỉ trong Chúa lúc 9 giờ sáng, ngày 4 tháng 6 năm 2012

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa nhận được tin Ông Cố ANTÔN VŨ NGỌC TÍN đã về an nghỉ trong Chúa lúc 9 giờ sáng, ngày 4 tháng 6 năm 2012 tại Bệnh Viện Hoag, Newport Beach, California hưởng Thọ 87  tuổi. Ông Cố Antôn là thân phụ của Linh mục Augustinô Vũ Ngọc Long, Phó Xứ Đức Mẹ Lavang, Giáo Phận Orange, California. Xin thành kính phân ưu với Cha Augustinô Vũ Ngọc Long, Bà Cố Trần Mộng Hồng và Tang Quyến.

Read more...

Thư Chúc Mừng 40 Năm Linh Mục Vincentê Nguyễn An Ninh

Thư Chúc Mừng 40 Năm Linh Mục Vincentê Nguyễn An Ninh

Nhân dịp Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 40 năm Linh mục, 40 năm phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài sẽ được cử hành lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012 tại Nhà Thờ Đức Mẹ Ban Ơn Lành, Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương, Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn, và toàn thể Cộng Đồng Dân ChúaViệt Nam tại Hoa Kỳ xin hiệp cùng với Cha dâng lên Thiên Chúa tâm tình ngợi khen, tạ ơn.

Read more...

Thư Chúc Mừng 40 Năm Linh Mục Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm

Thư Chúc Mừng 40 Năm Linh Mục Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm

Nhân dịp Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 40 năm Linh mục, 40 năm phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài sẽ được cử hành lúc 3:00 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2012 tại Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang, Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương, Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn, và toàn thể Cộng Đồng Dân ChúaViệt Nam tại Hoa Kỳ xin hiệp cùng với Cha dâng lên Thiên Chúa tâm tình ngợi khen, tôn vinh vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho Cha, đặc biệt thiên chức Linh mục.

Read more...

Thư Chúc Mừng 40 Năm Linh Mục Michael Mai Khải Hoàn

Thư Chúc Mừng 40 Năm Linh Mục Michael Mai Khải Hoàn

Nhân dịp Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 40 năm Linh mục, 40 năm phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài sẽ được cử hành lúc 3 giờ 45 chiều Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2012 tại Nhà Thờ Saint Barbara, California, Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương, Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn, và toàn thể Cộng Đồng Dân ChúaViệt Nam tại Hoa Kỳ xin hiệp cùng với Cha dâng lên Thiên Chúa tâm tình ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa muôn ơn lành Ngài đã ban cho Cha.

Read more...
Page 3 of 4