Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Mar 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Văn Hóa Giáo Dục

Giáo Dục

Giáo Dục Công Giáo

I. Quan Điểm Và Đường Lối Giáo Dục Công Giáo

1. Tầm Quan Trọng Của Giáo Dục Trong Thế Giới Ngày Nay

Công đồng Vatican II xác định giáo dục có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con người và luôn gia tăng ảnh hưởng trên đà tiến triển của xã hội, làm cho việc huấn luyện thanh thiếu niên, kể cả người trưởng thành trở nên dễ dàng và khẩn cấp […].

Read more...
 
Page 4 of 4