Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sunday
Mar 18th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Văn Hóa Giáo Dục

Giáo Dục

12 Đức Tính Của Giáo Viên Tốt Giỏi (The Twelve Virtues of a Good Teacher)

12 Đức Tính Của Giáo Viên Tốt Giỏi (The Twelve Virtues of a Good Teacher)

DẪN NHẬP:

Đây là một trong những tác phẩm giáo dục quan trọng trong gia sản La San, được biên soạn bởi Sư Huynh Agathon, Tổng Quyền lần thứ V, Dòng La San, vào năm 1785. Bản văn này quan trọng bởi chính giá trị thừa kế, và bởi sự sử dụng rộng rãi bên ngoài Dòng. Bản văn bảng tiếng Pháp được dịch ra tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hòa-Lan, và Đức vào thế kỷ 19 và được giảng dạy trong nhiều Đại học Công Giáo cho đến thập niên ba mươi (1930’s). Dưới đây chỉ là đôi nét về 12 đức tính dành cho giáo viên.

Read more...
 

Đầu năm học, suy nghĩ về ĐỨC TIN TRONG HÀNH TRÌNH GIÁO DỤC

Đầu năm học, suy nghĩ về ĐỨC TIN TRONG HÀNH TRÌNH GIÁO DỤC

Mở đầu năm học mới là đi vào một chặng đường mới của giáo dục.

Giáo dục là một hành trình.

Cũng như cuộc đời là một chuyến đi.

Chuyến đi cuộc đời là đi với. Hành trình giáo dục là đồng hành.

Những yếu tố đồng hành với hành trình giáo dục cuộc đời của ta phải kể là rất nhiều. Như ảnh hưởng của gia đình, nhà trường, văn hoá cũ mới, bạn bè và những thăng trầm lịch sử.

Đối với nhiều người, yếu tố đồng hành quan trọng nhất chính là đức tin.

Nhân dịp mùa khai trường, tôi xin phép chia sẻ vài suy tư về vai trò đức tin trong hành trình giáo dục nơi những người sống đạo tốt.

Read more...

Mục Đích Của Việc Giáo Dục

Mục Đích Của Việc Giáo Dục

NHẬP ĐỀ

Cha mẹ là người đóng vai trò chủ chốt trong việc huấn luyện và giáo dục con cái, vai trò không ai có thể thay thế được. Cha mẹ muốn con cái mình lớn lên thuộc hạng người nào? Muốn con cái học được những giá trị và lối sống nào? Cha mẹ cần có một cái nhìn rõ ràng trước khi bắt tay vào việc giáo dục chúng.

Read more...

Vai Trò Người Mẹ Về Việc Giáo Dục Kitô Giáo Trong Gia Đình Theo Thư Mục Vụ 2008 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Vai Trò Người Mẹ Về Việc Giáo Dục Kitô Giáo Trong Gia Đình Theo Thư Mục Vụ 2008 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

LỜI GIỚI THIỆU

Để giúp các Hiền Mẫu Giáo Phận Ban Mê Thuột trong đợt Tĩnh Huấn lần thứ II trong 2 ngày 25-26 tháng 08 năm 2009 vừa qua tại Nhà Thờ Giáo Họ Giu-se thuộc Giáo Xứ Thánh Tâm, Thành Phố Ban Mê Thuột, tôi được mời chia sẻ chủ đề “Vai Trò Người Mẹ về Giáo Dục Ki-tô giáo trong Gia Đình theo Thư Mục Vụ 2008 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.” Để chuẩn bị cho đợt Tĩnh Huấn này, Ban Tổ Chức đã hướng dẫn các Bà Mẹ Công Giáo các Giáo Xứ trong toàn giáo phận tìm hiểu và học hỏi về Thư Mục Vụ 2008 qua các câu hỏi và các câu trả lời. Trong 2 ngày Tĩnh Huấn đã tố chức những cuộc thi chấm điểm và phát thưởng cho đại diện các Giáo Xứ tham dự. Do đó thời lượng dành cho phần trình bày chủ đề cũng bị giới hạn, nên trong bài viết cũng như khi trình bày nội dung vấn đề trước 3.300 Hiền Mẫu vào chiều ngày 25 tháng 8 tôi chỉ lướt qua những phần khác để tập trung vào “vai trò của người mẹ về giáo dục nhân bản và đức tin cho con cái trong gia đình.”

Nghĩ rằng công trình nhỏ bé này có thể giúp ích cho nhiều người ở nhiều nơi, tôi xin gửi tặng các bạn, nhất là các Bà Mẹ Công Giáo ở các giáo phận.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Ngày 30.08.2009

Read more...

Giáo Dục Con Người Toàn Diện

Không có kế hoạch nào lớn lao, quan trọng và cao quí cho bằng kế hoạch trồng người. Quản Tử đã nói lên ý nghĩa đó như sau: “Nhất niên chi kế mạc như thọ cốc; thập niên chi kế mạc như thọ mộc; chung thân chi kế mạc như thọ nhân” : Kế hoạch một năm không gì bằng trồng lúa; kế hoạch mười năm không gì bằng trồng cây; kế hoạch trọn đời không gì bằng trồng người.

Read more...
Page 3 of 4