Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sunday
Mar 18th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Ơn Gọi (Vocation) Hành Trình Emmaus

Hành Trình Emmaus

Đại Hội Emmaus 3 - 131 Linh Mục Việt Nam Tại Hoa Kỳ Tham Dự - Tại Santa Clara Marriott Hotel

Đại Hội Emmaus 3 - 131 Linh Mục Việt Nam Tại Hoa Kỳ Tham Dự - Tại Santa Clara Marriott Hotel

SANTA CLARA, CA - Linh mục Phan Quang Cường, Trưởng Ban Tổ Chức Hành Trình Emmaus 3: Họp Mặt Huynh Đệ Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ, kính mời toàn thể giáo dân San Jose, California, và những vùng lân cận tham dự hai Thánh lễ:

Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội tại nhà thờ Our Lady of Peace, Santa Clara, California: Thứ hai 24 tháng 8, 6:30 pm. LM Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo tại Hoa Kỳ, chủ tế, cùng với 131 linh mục đồng tế.

Read more...
 

Thư Chúc Mừng Hành Trình Emmaus 3 Của Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo

Thư Chúc Mừng Hành Trình Emmaus 3 Của Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo

Kính thăm Quý Đức Cha, Quý Đức Ông và Quý Cha, Anh Em tất cả,

Trong tâm tình hân hoan của Tình Huynh Đệ Linh Mục, con xin được gửi đến tất cả Quý Đức Cha, Quý Đức Ông và Quý Cha tham dự Hành Trình Emmaus 3, đặc biệt các Vị trong Ban Tổ Chức và Điều Hành lời chúc mừng và chào thăm trân trọng, quý mến.

Read more...

Lá thư Cha Trưởng Ban Tổ chức Hành Trình Emmaus III cho các Linh mục Việt Nam

Lá thư Cha Trưởng Ban Tổ chức Hành Trình Emmaus III cho các Linh mục Việt Nam

Kính thưa quý Đức Giám-Mục, quý Đức Ông,
Cha Chủ-tịch LĐCGVN tại Hoa-Kỳ, quý Cha Tham-Dự-Viên Đại-Hội Hành Trình EMMAUS 3, 2009
quý Ông Cố Trưởng Ban Thường-vụ Hội Song-Thân Linh-Mục và Tu-Sĩ Bắc Cali.,
quý ân-nhân Bảo-Trợ-Đoàn, cùng qúi vị trong Ban Tổ-Chức và Điều-Hợp Đại-hội

Thật là một vinh-dự được ủy-thác bởi Cha Chủ-tịch LĐCGVN-HK để tổ-chức và điều-hợp Đại-hội HÀNH TRÌNH EMMAUS 3, con xin được đại-diện cho Ban Tổ-chức Đại-hội, chân-thành kính ngỏ lời chào mừng rất nồng-nhiệt tới qúi Đức Cha, qúi Đức Ông, và qúi Cha cùng quý Linh Mục Tham Dự Viên, nồng-nhiệt hưởng-ứng tham-gia, đã ưu-tiên dành thời giờ qúi báu và hăng-hái tham-dự các hoạt-động của EMMAUS 3 kỳ này. Thực vậy, Đại-Hội năm nay được Chúa ban đông-đảo hơn ước lượng.

Read more...

Thư Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch HĐGMVN Gởi Đại Hội EMMAUS

Thư Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch HĐGMVN Gởi Đại Hội EMMAUS

Nhân dịp Đại Hội Emmaus của anh em Linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ trong Năm Linh mục, thay mặt cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tôi gửi lời kính chào đến Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, quý Đức Cha, đến Cha Chủ tịch Liên Đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như tất cả quý Cha tham dự những ngày hồng phúc nầy.

Read more...

Hành Trình Emmau 3 "Xin Cho Chúng Con Hãy Nên Một" Jn. 12:21

Hành Trình Emmau 3

Trong ngưỡng cửa hi vọng bước vào thềm thế kỷ 21, chủ đề Đại Hội Emmau 3 kỳ này là "Xin cho chúng con hãy nên một" do BanTổ Chức Miền Tây Hoa Kỳ đã tham khảo ý kiến với một số linh mục để chọn đề tài này thật là hấp dẫn và tràn đầy hi vọng.  Chủ  đề "Xin cho chúng con nên một" không phải là chỉ do Ban Tổ Chức Miền Tây Hoa Kỳ mời gọi, nhưng lời mời gọi đó chính là của Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa kia của Ngài 2000 năm về trước nhưng vẫn còn hiện hữu cho đến ngày hôm nay. "Nên một" đây không có nghĩa là tất cả mọi người tu sĩ chúng ta cùng giống nhau y hệt như  một: "Unity does not mean uniformity."  Nhưng "nên một" đây có ý nghĩa là chúng ta tập sống giống như hình ảnh "một" Thiên Chúa.  Vì tất cả mọi người chúng ta sinh ra và tạo dựng giống như hình ảnh của Ngài.  Với trong tâm tình cao đẹp đó  tôi xin được suy tư mục đích của Đại Hội Emmaus 3 là: "gặp gỡ, chia sẻ, cầu nguyện và khuyến khích nâng đỡ nhau tiếp tục hành trình phục vụ linh mục sau cuộc gặp gỡ."

Read more...
Page 6 of 9