Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Mar 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME ĐOÀN THỂ & PHONG TRÀO Thanh Sinh Công

Thanh Sinh Công

ÐẠI HỘI PHONG TRÀO THANH SINH CÔNG VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Ðể kết thúc năm 2011, Phong Trào Thanh Sinh Công (TSC) Việt nam tại Hoa Kỳ đã mở Ðại Hội vào những ngày từ 29/12 tới 1/1 tại Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam, New Orleans. Ðây là Ðại Hội thường niên có mục đích hun đúc và học hỏi tinh thần của Phong Trào và đồng thời tạo cơ hội cho các đoàn viên từ những tiểu bang khác nhau có dịp gặp lại sau những ngày tháng xa cách.

Read more...

Ðại Hội Thường Niên Phong Trào Thanh Sinh Công Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Xin thông báo cùng quý tân cựu Ðoàn Viên, quý Ban Cố Vấn, quý Cha Tuyên Úy Phong Trào Thanh Sinh Công Việt Nam Tại Hoa Kỳ đến tham dự Ðại Hội Thường Niên của Phong Trào từ chiều Thứ Năm ngày 29 tháng 12/2011 đến Chúa Nhật ngày 1 tháng 1/2012 tại Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam thuộc Thành Phố New Orleans, Louisiana (5069 Willowbrook Drive, New Orleans, La. 70129). Ðây cũng là dịp mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của Phong Trào tại Hoa Kỳ.

Read more...

Lá Thư Cám Ơn Liên Đoàn Ủng Hộ Đoàn Thanh Sinh Công

Lá Thư Cám Ơn Liên Đoàn Ủng Hộ Đoàn Thanh Sinh Công

ĐOÀN THANH SINH CÔNG
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
915 South Wakefield Street, Arlington, VA 22204

Ngày 24/7/2009

Kính Gửi:

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch LĐCGVN-HK
- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, O.P.
- Ban Tổ Chức Liên Đoàn

Read more...