Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Monday
Feb 19th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Ơn Gọi (Vocation) Chúc Mừng

Chúc Mừng

Tân Linh Mục Phaolô Maria Phan Ngọc Long

Thầy Phaolô Maria Phan Ngọc Long sẽ được thụ phong linh mục cho Tổng Giáo Phận Oklahoma City vào ngày 5 tháng 6 năm 2009 tại nhà thờ chính tòa Tổng Giáo Phận Oklahoma City.

Read more...
 

Chúc Mừng 3 Tân Phó Tế

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chúc mừng 3 Tân Phó Tế:

- Antôn Chu Văn Bình, Giáo Phận Orange (May 16, 2009)
- Phanxicô Xaviê Nguyễn Tấn Hào, Giáo Phận Orange (May 16, 2009)
- Giuse Trần Công Huân, Giáo Phận Philadelphia (May 30, 2009)

Read more...

Lễ Thụ Phong & Khấn Dòng 2009

Lễ Thụ Phong & Khấn Dòng 2009

Website của Liên Đoàn: http://www.liendoanconggiao.net rất vui mừng để loan tin và mời gọi cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện, chung vui với các tân chức thụ phong: Phó Tế, Linh Mục, Nam Nữ Tu khấn dòng.

Read more...
Page 9 of 9