Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sunday
Mar 18th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Ơn Gọi (Vocation) Chúc Mừng

Chúc Mừng

Chúc Mừng Lễ Thánh Hiến Trọn Đời và Ngọc Khánh Khấn Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi - New Orleans, Lousiana

Chúc Mừng Lễ Thánh Hiến Trọn Đời và Ngọc Khánh Khấn Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi - New Orleans, Lousiana

Liên Đoàn nhận được thiệp báo tin vui... Xin hân hoan chúc mừng Lễ Thánh Hiến Trọn Đời và Ngọc Khánh Khấn Dòng của quý Soeur Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi News Orleans, Lousiana.

Read more...
 

Hân Hoan Chúc Mừng 37 Tân Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ Năm 2009

Hân Hoan Chúc Mừng 37 Tân Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ Năm 2009

ATLANTA, GEORGIA (31.05.2009) - Cộng Đồng Dân Chúa đón nhận tin vui và hân hoan chúc mừng các tân Linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ sau đây được trao ban Thừa tác vụ trong năm 2009.

Read more...

Ơn Gọi Thánh Hiến: Nữ Tu Đa-Minh

Ơn Gọi Thánh Hiến: Nữ Tu Đa-Minh

Liên Đoàn nhận được thiệp báo tin vui... Xin hân hoan chúc mừng Lễ Khấn Dòng của quý Soeur Nữ Tu Đa-Minh.

Read more...

Ơn Gọi Thánh Hiến: Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo Phận Vinh

Ơn Gọi Thánh Hiến: Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo Phận Vinh

Liên Đoàn nhận được thiệp báo tin vui... Xin hân hoan chúc mừng Lễ Khấn Dòng của quý Soeur Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái, giáo phận Vinh.

Read more...

Ơn Gọi Thánh Hiến: Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

Ơn Gọi Thánh Hiến: Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

Liên Đoàn nhận được thiệp báo tin vui... Xin hân hoan chúc mừng Lễ Khấn Dòng của quý Soeur Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt và hai Soeur mừng Kỷ Niệm Kim Khánh, Ngân Khánh Khấn Dòng.

Read more...
Page 7 of 9