Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Saturday
Mar 17th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Phụng Vụ Chia Sẻ Lời Chúa

Chia Sẻ Lời Chúa

ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ THÁNH LỄ BẾ MẠC NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ

MADRID. Sau 1 tuần lễ tiến hành khẩn trương tại Madrid, Ngày Quốc Tế giới trẻ thứ 26 đã kết thúc tốt đẹp với Thánh lễ do ĐTC Biển Đức 16 chủ sự tại Sân Bay Cuatro Vientos sáng chúa nhật 21-8-2011 trước sự hiện diện của 2 triệu người.

Read more...

TRÊN TẢNG ĐÁ NÀY

(21.8.2011 – CN 21 TN, Năm A)

Lời Chúa: Mt 16, 13-20

Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Ðức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

Read more...

CÂU HỎI & CÂU TRẢ LỜI “QUYẾT ĐỊNH”

CN XXI TN NĂM A (21.08.2011)

[Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-30]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong bài Phúc âm hôm nay Chúa Giê-su đã hỏi các môn đệ hai câu. Câu thứ nhất là "Người ta nói Con Người là ai?" và câu thứ hai là “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu hỏi thứ nhất dẫn tới câu hỏi thứ hai là câu hỏi quan trọng hơn và là câu hỏi quyết định. Đức Giê-su chờ câu trả lời chính xác của các môn đệ. Ông Phê-rô, được ơn mạc khải từ Thiên Chúa Cha, đã trả lời chính xác: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống!"

Read more...

THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CON THIÊN CHÚA

CN21TN-A

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflection & Share)

Bài đọc 1: Isaia (22:19-23). “Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó.” (câu 23)

Read more...

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh 15-30.8.2011

Ngày 16-8: “Ông Gioan là đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.”  (Ga 5,35)

Lạy Chúa, thánh Gioan đã kể mình như không đáng cởi quai dép cho Chúa. Xin giúp con luôn khiêm tốn, quên mình khi phục vụ.

Read more...

ĐTC chủ sự Thánh lễ Mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

CASTEL GANDOLFO. Lúc 8 giờ sáng 15-8-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Giáo xứ Giáo Hoàng thánh Tôma da Villanova ở Castel Gandolfo, mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Đồng tế với ĐTC có ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Cha Marcello Semerano, GM giáo phận Albano sở tại, Cha Pascual Chavez, Bề trên Tổng quyền dòng Don Bosco và cha sở địa phương, Pietro Diletti, SDB. Hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có ĐHY Giuse Trần Nhật Quân SDB, nguyên GM Hong Kong, và Đức TGM Savio Hàn Đại Huy SDB, Tổng thư ký Bộ truyền giáo, và Đức Ông Georg Ratzinger, Bào Huynh của ĐTC. Nhà thờ nhỏ chỉ chứa được 200 người, nên nhiều tín hữu tham dự thánh lễ từ bên ngoài.

Read more...

LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT

(14.8.2011 – Chúa nhật 20 Thường niên, Năm A)

Lời Chúa: Mt 15, 21-28

Hôm ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi. Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Ðức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Read more...

NGƯỜI NGOẠI MÀ MẠNH TIN

CN XX TN NĂM A (14.08.2011)

[Is 56,1,6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Phúc Âm không ít lần Chúa Giê-su đề cao lòng tin của những người không thuộc Ít-ra-en là dân riêng của Thiên Chúa. Trong xã hội ngày nay không thiếu những người lương dân (hay ngoại đạo) lại có đời sống tốt lành bác ái hơn các Ki-tô hữu. Các bài Sách Thánh hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa và Chúa Giê-su, Ngôi Lời Nhập Thể làm người, đã đối xử như thế nào đối với những người bị người Do-thái coi là dân/người ngoại. Và mời gọi chúng ta điều chỉnh quan điểm và cách sống cho phù hợp với quan điểm và cách ứng xử của Thiên Chúa.

Read more...

LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT!

CN20TN/A (Mt 15, 28)

Áp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Gợi tôi nhớ bài hát từ 1950:  Mẹ về Thiên  Cung cho con lên theo, cho con lên theo! Mẹ ơi thế gian đắng cay muôn vàn nào hạnh phúc chi?  Mẹ về Thiên Cung ôi vui bao nhiêu, ôi vui bao nhiêu!? Hãy luôn nhớ con đớn đau hãy còn ngày ngày chia ly!?

Read more...

XIN CHO CON ĐI TRÊN MẶT NƯỚC

(7.8.2011 – Chúa nhật 19 Thường niên, năm A)

Lời Chúa: Mt 14, 22-33

Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, Ðức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Ðức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Ðức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Ðức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

Read more...
Page 31 of 31