Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Friday
Dec 09th 2016
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME

Liên Đoàn Chúc Mừng các Tân Giám Mục các giáo phận Thái Bình, Phan Thiết, Phát Diệm, Xuân Lộc

E-mail Print

GiamMucLogoChúng con được tin hôm nay, ngày thứ bảy 25-07-2009, Tòa Thánh Vatican cho công bố Tông Sắc của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI như sau:

ĐTC chấp thuận đơn từ chức của Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, và bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB, hiện là Giám mục Phụ tá giáo phận Bùi Chu, hiệu tòa Ammaedara, làm Giám mục Chính tòa Thái Bình.

ĐTC chấp thuận đơn từ chức của Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, và bổ nhiệm Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, hiện là Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Saigòn, hiệu tòa Tortiboli, làm Giám mục Chính tòa Phan Thiết.

ĐTC bổ nhiệm Linh mục Giuse Nguyễn Năng, Giám Đốc Đại chủng viện Xuân Lộc, làm Giám mục chính tòa Giáo Phận Phát Diệm.

ĐTC bổ nhiệm Linh mục Tôma Vũ Đình Hiệu, Chưởng ấn Tòa giám mục Xuân Lộc, làm Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Bahanna.

Hiệp cùng với Giáo Hội Việt Nam, Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ chân thành chúc mừng và cầu nguyện cho các tân Giám Mục Chính tòa và Giám mục Phụ tá luôn được ơn sáng suốt, khôn ngoan và sức khoẻ để dẫn dắt đoàn chiên được Đức Thánh Cha tin tưởng giao phó quí Đức Cha.

Chân thành chúc mừng,

LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES: