Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Đoàn Thể & Phong Trào Thanh Sinh Công Lá Thư Cám Ơn Liên Đoàn Ủng Hộ Đoàn Thanh Sinh Công

Lá Thư Cám Ơn Liên Đoàn Ủng Hộ Đoàn Thanh Sinh Công

E-mail Print

ĐOÀN THANH SINH CÔNG
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
915 South Wakefield Street, Arlington, VA 22204

Ngày 24/7/2009

Kính Gửi:

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch LĐCGVN-HK
- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, O.P.
- Ban Tổ Chức Liên Đoàn

Đoàn Thanh Sinh Công rất vui mừng và hãnh diện về tuổi trẻ chúng con cũng được Quý Cha thương, cho chúng con cộng tác vào những công việc của Liên Đoàn trong ngày tháng qua, nhất là Quý Cha đã trao phó cho chúng con một số việc để lo cho cuộc Hành Hương Đức Mẹ La Vang năm nay, mặc dầu chúng con chẳng có công trạng gì nhiều, nhưng Ban Tổ Chức đã lưu tâm giúp đỡ đoàn chúng con.

Đoàn Thanh Sinh Công xin chân thành cám ơn Quý Cha và Ban Tổ Chức Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã ủng hộ và nâng đỡ Đoàn Thanh Sinh Công số tiền $500.00

Lòng quảng đại của Quý Cha về phương diện vật chất cũng như tinh thần sẽ giúp cho Đoàn Thanh Sinh Công mỗi ngày một tiến mạnh để phục vụ anh chị em trong tình yêu Thiên Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang xin gìn giữ và ban muôn ơn lành cho Quý Cha.

Đoàn Thanh Sinh Công
Thánh Andrê Phú Yên
Arlington, Virginia

CTTDVN_ThanhSinhCong