Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sunday
Feb 25th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thư Cám Ơn

E-mail Print

                                                                                                                                                

ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM EMMAUS VI

Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Hành Trình Emmaus VI với chủ đề “Tôi Trở Nên Mọi Sự Cho Mọi Người” (1Cor 9:22) tại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Atlanta, Georgia và Sheraton Hotel Airport đã bế mạc ngày Thứ Năm 29/10/2015 rất thành công, tốt đẹp. Cảm tạ Thiên Chúa cho quý Đức Ông và quý Cha có thời gian tốt lành, hữu ích và nhiều niềm vui. Lần đầu tiên, Emmaus tổ chức trong khung cảnh của Giáo Xứ: có 2 Tổng Giám Mục, 3 Đức Giám Mục và 150 Linh Mục tham dự. Cùng với quý Cha trong Ban Thường Vụ Liên Đoàn, con chân thành cám ơn đến quý Đức Ông và quý Cha tham dự Đại Hội. Qua những dòng chữ ngắn ngủi này, con cám ơn rất nhiều đến:

-          Quý Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục

-          Đức Ông Phanxicô Xavier Phạm Văn Phương, Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn, Chánh Xứ GX Đức Mẹ Việt Nam - Trưởng Ban Tổ Chức Emmaus VI; Lm Phêrô Vũ Ngọc Đức, Phó Xứ và Cộng Đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Tổng Giáo Phận Atlanta.

-          Lm Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

-          Lm Joseph Nguyễn Thanh Châu, Chủ Tịch Miền Đông Nam Hoa Kỳ, Phó Ban Tổ Chức.

-          Lm Phanxicô Xavier Trần Quốc Tuấn, Chánh Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lm Antôn Bùi Kim Phong, Phó Xứ và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Atlanta.

-          Lm Phạm Robert Tân, Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia.

-          Lm Nguyễn JB Trí, Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia.

-          Lm Phêrô Võ Tá Đề, Trưởng Ban Phụng Vụ Liên Đoàn.

-          Lm Gioan Trần Công Nghị, Trưởng Ban Truyền Thông Liên Đoàn.

-          Lm Matthêô Nguyễn Khắc Hy, SSS Trưởng Ban Thần Học Liên Đoàn.

-          PT. Phêrô Huỳnh Việt Hùng và PT. Giuse Nguyễn Hoài Phú, Tổng Giáo Phận Atlanta.

-          Soeur Ngô Thị Thu Cúc, OP Trưởng Ban Ghi Danh và quý Soeurs 2 Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia.

-          Các Ban Ngành của Đại Hội Emmaus VI.

Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Maria và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban muôn ơn lành hồn xác cho quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha, quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em; và xin Ngài tiếp tục chúc lành các công việc mục vụ của chúng ta.

Emmaus VII sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2017.

Kính chào,                                                

 

Philadelphia ngày 30 tháng 10 năm 2015

                                                                      Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

                                                                                         Chủ Tịch 


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: