Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Mar 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME LIÊN ĐOÀN Tin Tức & Thông Báo Xin cầu nguyện cho linh hồn Thầy Cả Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP

Xin cầu nguyện cho linh hồn Thầy Cả Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP

E-mail Print

Arlington, VA ngày 18/10/2014

Ai Tín

Văn phòng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington xin thông báo Cha Cựu Chánh xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên đã được Chúa gọi về lúc 3:56 chiều, ngày 17 tháng 10, 2014 tại nhà thương Virginia Hostpital. Theo như bác sĩ bệnh viện chẩn đoán, ngài bị blood infection.

Xin cộng đoàn giáo xứ cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Phêrô mau chóng được về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Văn phòng sẽ thông báo chương trình lễ an táng của Cha Cố Phêrô sớm như có thể.

Kính báo,
Cha Xứ Phêrô Phạm Hương, OP

 

Tiểu Sử Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP

Sanh ngày 17 tháng 1, 1945 tại Hội Am, Vĩnh Bảo, Hải Dương

Khấn dòng 16/8/1965 tại Vũng Tầu Việt Nam

Chịu chức Linh Mục: do Đức Giám Mục Đa Minh Hoàng Văn Đoàn, OP, tại 8/8/1972 tại Nhà Thờ Đa Minh, Phú Nhuận, Saigon.

Phương Châm: “Tôi Khát” (Ga 19,28)

Công Dân Hoa Kỳ

Phục Vụ:

1972-1974: Quản thủ thư viện Học Viện Đa minh Thủ Đức, Việt Nam

1974-1975: Tuyên Úy Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

1975-1979: Cải Tạo trong lao tù Cộng Sản

1980-1990: Cha Phó Giáo Xứ Vườn Xoài, Saigon, Việt Nam

1990-1996: Cha Phó Giáo Xứ Ba Chuông, Saigon, Việt Nam

1993-1996: Bề Trên Tu Viện Thánh Alberto Cả, Tỉnh Dòng Nữ Vương Việt Nam tại Việt Nam

1996-1997: Tu Xá Thánh Đa Minh, Houston, Texas

1997-1998: Giám quản Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston, Texas

1998-2003: Cha Phó Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston, Texas

1001-2005: Bề Trên Tu Xá Thánh Đa Minh, Houston, Texas

2003-2012: Cha Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston, Texas

2012-2014: Cha Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia

Học Vấn:

Chủng Viện:   1957-1964: Tiểu Chủng Viện Vũng Tầu và Phú Nhuận, Viêt Nam

Trung Học:     1964: Trung Hôc Thánh Tô Ma, Saigon, Việt Nam

Đại Học:         1965: Học Viện Đa Minh Vũng Tầu và Thủ Đức, Việt Nam

Cao Học:         1965-1972: Học Viện Đa Minh Vũng Tầu và Thủ Đức, Việt Nam

                        1969-1973: Đại HỌc Văn Khoa Saigon, Việt Nam

Xuất Bản

1972-1974: một số các bài viết trên Báo Thời Sự Thần Học

Sở Thích:

Học hỏi Thánh Kinh và Lịch Sử

Các vấn đề Xã Hội và Giáo Hội


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: