Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Monday
Feb 19th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Mục Vụ Mục Vụ Gia Đình GIA ĐÌNH LÀ CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN

GIA ĐÌNH LÀ CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN

E-mail Print

TĨNH HUẤN «TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH»

ĐỀ TÀI I: GIA ĐÌNH LÀ CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN

I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn:

Nhiều người, nếu không nói là tất cả chúng ta, đều biết rằng trong Đại hội thường niên hồi tháng 10/2013 Hội đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã quyết định chọn chủ đề «Tân Phúc Hóa Đời Sống Gia Đình» làm đường hướng mục vụ của toàn Giáo Hội Việt Nam. Vì thế việc học hỏi và áp dụng Thư Chung 2013 của HĐGMVN là việc mà mọi giáo phận và giáo xứ phải làm (1).

 

Chúng ta sẽ dành 4 buổi cho đợt Tĩnh Huấn này. Và trong buổi đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về đề tài: «Gia đình là cộng đoàn cầu nguyện». 

Để bắt đầu, xin mọi người hướng tâm hồn lên Chúa là Đấng đang nhìn chúng ta với lòng trìu mến yêu thương. Chúng ta hãy mở lòng, mở trí đón nhận Thánh Thần của Chúa Ki-tô Phục Sinh và cất tiếng hát mừng Ngôi Ba Thiên Chúa.

1.2 Cùng hát: XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA

ĐK: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con. Ban hồng ân chan chứa thắm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những dũng sĩ theo Chúa Ki-tô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

PK 1: Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng. Và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

PK 2: Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Ngài là niềm ủi an kẻ than khóc. Là nguồn mạch tràn lan mọi ơn phúc, suối êm dịu hàn gắn những thương đau.

 

1.3 Lắng nghe Lời Chúa: Cộng đoàn tín hữu đầu tiên (Cv 2,42-47)

«Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.

Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.

Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.

Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.»

1.3 Cùng cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Chúa và là Cha của chúng con. Chúng con xin dâng  lời cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha về Năm «Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình» này để chúng con củng cố và tăng cường đời sống cầu nguyện, yêu thương, phục vụ sự sống và loan báo Tin Mừng của gia đình chúng con, giống như cộng đoàn tín hữu đầu tiên trong Sách Công vụ Tông đồ.

Chúng con xin dâng lên Cha bốn buổi/ngày Tĩnh Huấn này, để xin Cha ban Thánh Thần canh tân đổi mới cho chúng con. Chúng con cầu xin, vì Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

II. TRÌNH BÀY

2.1 Năm 2014 là Năm «Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình»

Quý Ông Bà Anh Chị Em đều biết rằng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã chọn Năm 2014 làm Năm «Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình» (TPAHĐSGĐ) tức chọn việc đổi mới đời sống gia đình các tín hữu làm đường hướng và hoạt động mục vụ của Giáo Hội Việt Nam trong năm nay. Vì sao HĐGMVN lại có chọn lựa này? Chúng ta có thể tìm ra 3 lý do:

Một là HĐGMVN muốn đường hướng mục vụ của Giáo Hội Việt Nam được liên tục trong nhiều năm liền (2).

Hai là HĐGMVN thấy rằng nhiểu giáo dân, nhiều gia đình công giáo Việt Nam chưa hiểu thấu và nhất là chưa sống đầy đủ «ơn gọi và sứ mạng của người và của gia đình công giáo»

Và ba là HĐGMVN nhận ra rằng nhiều giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam đã và đang bị xuống cấp trầm trọng trong bối cảnh kinh tế, xã hội và chính trị hiện nay của nước ta (3).

2.2 Thế nào là «Phúc âm hóa đời sống gia đình»? và thế nào là «Tân Phúc âm hóa đời sống gia đình»?

- Nói cách đơn giản, Phúc âm hóa đời sống gia đình là làm cho các giá trị của Phúc âm được thể hiện trong đời sống gia đình. Hoặc là làm cho mọi lãnh vực, mọi chiều kích của gia đình thấm nhuần các giá trị của Phúc âm.

Còn Tân Phúc âm hóa đời sống gia đình là làm cho các gía trị của Phúc âm được thể hiện một cách mới mẻ, sống động và phong phú trong đời sống gia đình. Hoặc là làm cho mọi lãnh vực, mọi chiều kích của gia đình được thấm nhuần cách sâu sắc và đậm nét các giá trị của Phúc âm.

2.3 Bốn đặc điểm của gia đình đã được Phúc âm hóa hay bốn nội dung của việc Tân Phúc hóa đời sống gia đình:

- Theo các Giám Mục Việt Nam thì một gia đình đã được Phúc âm hóa sẽ có 4 đặc điểm sau:

(a) Gia đình là cộng đoàn cầu nguyện,

(b) Gia đình là cộng đoàn yêu thương,

(c) Gia đình là cộng đoàn phục vụ sự sống và

(d) Gia đình là cộng đoàn tham gia vào sứ vụ Phúc âm hóa. Nói cách khác để «Tân Phúc hóa đời sống gia đình» thì chúng ta phải làm sao để gia đình mình thành cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương, phục vụ sự sống và tham gia vào sứ vụ Phúc âm hóa (3).

   - Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, chia sẻ về đặc điểm thứ nhất của gia đình đã được Tân Phúc âm hóa hay nội dung thứ nhất của việc Tân Phúc âm hóa. Đó là «gia đình là cộng đòan cầu nguyện». Về điều này Thư Chung, HĐGM VN 2013 đã viết như sau:

   «Gia đình là cộng đoàn cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa, đền thờ tại gia. Hiệp thông trong kinh nguyện vừa là hoa trái vừa là đòi hỏi của sự hiệp thông bắt nguồn từ bí tích Rửa Tội và Hôn Phối. Chúa Giê-su hiện diện trong gia đình khi vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng cầu nguyện, và khi đó, chính cuộc sống gia đình trở thành lời kinh sống động. Hoàn cảnh sống hiện nay gây nhiều khó khăn trở ngại cho việc gia đình cùng sum họp cầu nguyện. Tuy nhiên đây là đòi hỏi quan trọng trong đời sống gia đình công giáo. Vì thế, cùng với việc siêng năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các bí tích, chúng tôi tha thiết xin anh chị em duy trì giờ kinh chung trong gia đình, và cố gắng đưa Lời Chúa vào giờ kinh này.»

   (Thư Chung HĐGMVN 2013, số 6).

2.3 Học hỏi về cầu nguyện:

2.3.1 Cốt yếu của cầu nguyện: là mối tương quan cá vị, riêng tư, thân mật giữa mỗi người, mỗi gia đình với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu Kitô, với Chúa Thánh Thần.  Để xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển mối tương quan ấy, không thể không dùng đến những phương thế đạo đức truyền thống của Giáo Hội. Đó là tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các Bí Tích, là đọc kinh (nhất là kinh gia đình), là suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện.

Thánh Lễ là Lễ Tạ Ơn, là  Hiến Tế của Ngôi Hai Thiên Chúa trên thập giá. Tham dự Thánh Lễ là chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô để Tạ Ơn Thiên Chúa Cha và đón nhận Ơn Cứu Độ của Người.

Còn các Bí Tích là các máng thông/chuyển Ơn của Chúa Giêsu Kitô của Thiên Chúa. Lãnh nhận các Bí tích là chúng ta để cho các nguồn ơn của Thiên Chúa tuôn đổ xuống tâm hồn và cuộc đời của chúng ta.

Vì thế mà tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các Bí Tích là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh/đức tin của mọi giáo dân/gia đình công giáo.

2.3.2 Cầu nguyện không chỉ là xin ơn mà còn là chúc tụng ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa. Cầu nguyện còn là xin lỗi Chúa. Cầu nguyện còn là dâng quyết tâm hoán cải, trở về.

2.3.3 Cầu nguyện không chỉ là đọc kinh mà còn là tham dự cử hành các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Cầu nguyện còn là đọc, suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện. Cầu nguyện còn là trò chuyện, tâm sự với Chúa, bằng các lời tự phát từ đáy lòng, bằng các lời kinh vắn gọn được lặp đi lặp lại [ví dụ: Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa! Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa! Lạy Chúa, con yêu mến Chúa! Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa! Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa! .....]

 

2.3.4 Kinh «Lạy Cha» là khuôn mẫu (tinh thần và nội dung) của cầu nguyện

- Cầu nguyện bằng Kinh «Lạy Cha» trước hết chúng ta  cầu xin cho những điều Thiên Chúa Cha mong đợi được thực hiện. Đó là danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kế đến chúng ta mới cầu xin cho những điều chính chúng ta mong đợi được thực hiện. Đó là có lương thực hằng ngày, được tha tội, không sa chước cám dỗ và được cứu thoát khỏi sự dữ. Chính Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,

xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

triều đại Cha mau đến,

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;

xin tha tội cho chúng con

như chúng con cũng tha

cho những người có lỗi với chúng con;

xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” (Mt 6,9-13).

2.3.5 Sau Kinh «Lạy Cha» thì Kinh «Kính Mừng» và Kinh «Sáng Danh» là những kinh tuyệt vời giúp chúng ta cầu nguyện cách đẹp lòng Thiên Chúa

- Kinh Kính Mừng là Phúc Âm thu nhỏ về mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, đầu thai làm người trong cung lòng Đức Maria: «Kính mừng Maria, đầy ơn phúc! Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà đầy phúc lạ.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là kẻ  có tội khi này và trong giờ lâm tử Amen».

-  Kinh Sánh Danh là Kinh chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi:

 «Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.»

2.3.6 Cầu nguyện với Lời Chúa:

Trong truyền thống cầu nguyện, có một phương pháp rất hiệu nghiệm được các Dòng Tu và giáo dân xử dụng. Các Đức Giáo Hoàng, nhất là Đức Thánh Cha Biển Đức XVI,  cũng thường khuyên nhủ các giáo dân thực hành phương pháp này. Đó là Lectio Divina, có nghĩa là Đọc, Suy Niệm, Cầu Nguyện và Chiêm Niệm Lời Chúa.

Vì không có đủ thời gian trình bày đầy đủ, tôi xin mách nước về cách thực hành tinh gọn Phương Pháp Lectio Divina này cho quý ông bà anh chị em. Mỗi ngày quý ông bà anh chị em hoặc dự thánh lễ, hoặc đọc một đọan Phúc Âm. Khi nghe/đọc một đọan Phúc âm, quý ông bà anh chị em hãy chú ý lắng nghe và cố nhớ lấy một câu Lời Chúa. Trong ngày quý ông bà anh chị em hãy nhắc đi nhắc lại câu Phúc âm ấy và dùng câu Lời Chúa ấy mà cầu nguyện.                                                                               

2.3.7 Cầu nguyện tromg gia đình:

Những điều vừa được trình bày ở trên đều có thể áp dụng cho từng cá nhân mỗi người cũng như cho mỗi gia đình. Việc đọc kinh hay đúng hơn là việc cầu nguyện gia đình là việc đạo đức rất quan trọng giúp cho đời sống gia đình chúng ta được thấm nhuần tinh thần Phúc âm. Chúng ta nên vận dụng những gì mình có mà làm cho việc đọc kinh/ cầu nguyện gia đình được phong phú, sáng tạo và thu hút.

2.3.8 Những điều kiện để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận:

a) * Không cần lải nhải nhiều lời

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. (Mt 6,7-8).

b) * Kín đáo và khiêm nhường

"Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.  Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.» (Mt 6,5-6).

c) * Và tin tưởng vào Chúa Quan Phòng

 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.» (Mt 6,25-34).

d)* Tha thứ cho những ai xúc phạm

"Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.»  (Mt 6,14-15).

III. TRAO ĐỔI & CHIA SẺ

3.1 Việc cầu nguyện (cá nhân và gia đình) quan trọng như thế nào đối với  ông bà, anh chị em?

3.2 Trong cầu nguyện (cá nhân và gia đình) ông bà, anh chị em gặp phải những trở ngại và khó khăn nào?

3.3 Ông bà, anh chị em mong được giáo xứ giúp đỡ như thế nào để việc cầu nguyện (cá nhân và gia đình) của ông bà anh chị em được dễ dàng hơn?

IV. THAY LỜI KẾT

Cầu nguyện được ví như hơi thở. Một người không hít thở không khí chắc sẽ thiếu oxy và sẽ chết. Một tín hữu không cầu nguyện chắc chắn không phải là một tín hữu khỏe mạnh về mặt tâm linh. Một gia đình công giáo không cầu nguyện chắc chắn không thể là một gia đình tỏa sáng sức sống của Đạo Chúa. Vì thế đáp lại lời mời gọi «Tân Phúc âm hóa đời sống gia đình» của HĐGMVN, chúng ta hãy củng cố và tăng cường đời sống cầu nguyện cá nhân và gia đình của mình.

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

5.1 Gợi ý của người hướng dẫn:

Chúng ta đã học hỏi, suy nghĩ và trao đổi về đề tài: «Gia đình là cộng đoàn cầu nguyện». Chúng ta hãy nói với Chúa lời cảm ơn chân thành và hãy để tâm hồn mình chìm đắm trong Tình Yêu, trong Trái Tim của Chúa là Cha của chúng ta.

5.2 Hát cầu nguyện:  TRONG TRÁI TIM CHÚA

1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những ước mơ con có trong đời, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình Người.

ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim Người Cha. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những giấc mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người.

3. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân, là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm  giúp con mau chân bước lên trời, là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con mau bước về nhà.

4. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dậy dỗ con, dậy dỗ con, dậy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao, biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người.

Giêrônimô Nguyễn Văn  Nội

-----------

Ghi chú:

(1) Mới đây tại Philippin từ 13 đến 16/05/2014 có Hội nghị Á châu về gia đình với chủ đề «Gia đình Á châu: Ánh sáng Hy vọng”  và Giáo hội Việt Nam cũng đã cử một phái đòan tham dự Hội nghị này.

Sang năm 2015 sẽ có Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015, với chủ đề là «các gia đình được sống dồi dào»  và chắc chắn Giáo hội Việt Nam cũng sẽ có nhiều người tham dự Đại hội Thế giới các Gia đình này.

(2) Chương trình canh tân đời sống đức tin cần được lồng vào trong tổng thể của kế hoạch mục vụ mà Hội Đồng Giám Mục trình bày trong Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010: “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống”. Thư Chung ấy là chương trình hành động của Hội Thánh tại Việt Nam trong nhiều năm. Dựa trên định hướng căn bản này, chúng tôi mời gọi anh chị em hãy cùng với chúng tôi thực hiện kế hoạch mục vụ kéo dài 3 năm (2014-2016):

– Năm 2014: Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình;

– Năm 2015: Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn;

- Năm 2016: Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội.

                                                                  (Thư Chung 2013 của HĐGMVN, số 4)

(3) «Tuy nhiên, hình ảnh đẹp về gia đình Việt Nam hiện nay đang có nguy cơ mờ nhạt dần đi. Nguyên do dễ nhận thấy nhất là tiến trình công nghiệp hoá, đô thị hoá. Tiến trình này tự nói đem lại nhiều phúc lợi cho xã hội như những tiện nghi vật chất và cuộc sống văn minh, nhưng đồng thời cũng kéo theo những xáo trộn trong sinh hoạt gia đình, làm ảnh hưởng đến nề nếp gia phong như lôi cuốn một số người đến chỗ hưởng thụ ích kỷ, và xa hơn đến lối sống buông thả sa đà, từ đó làm gia tăng những trường hợp ly dị và làm suy giảm ý thức về phẩm giá sự sống.

Cùng với tiến trình này là hiện tượng di dân ồ ạt về các thành phố lớn để tìm việc làm. Hậu quả là một sống cha mẹ phải sống xa con cái, nên việc giáo dục cơ bản không được lưu tâm đúng mức; một số người trẻ phải rời gia đình đến làm việc ở nơi xa lại, nên dễ bị bóc lột sức lào động và mắc phải những tệ nạn xã hội như xì ke, ma túy hay rơi vào những hoàn cảnh trong đó nhân phẩm bị coi thường; một số trẻ em bị đẩy ra đường phố sống lang thang.

Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng và đa dạng các phương tiện truyền thông xã hội, một mặt cung cấp những thông tin hữu ích giúp thăng tiến con người, nhưng mặt khác lại du nhập những lối sống thiếu lành mạnh, tác hại đến nếp sống đạo đức gia đình như tự do luyến ái, sống chung không cưới xin, dễ dàng sử dụng bạo lực» 

                                                                     (Thư Chung 2002 của HĐGMVN, số 3)


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: