Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Monday
Feb 19th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Mục Vụ Mục Vụ Gia Đình THƯ CỦA ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ GP LONG XUYÊN GIUSE TRẦN VĂN TOẢN

THƯ CỦA ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ GP LONG XUYÊN GIUSE TRẦN VĂN TOẢN

E-mail Print

THƯ CỦA ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIUSE TRẦN VĂN TOẢN GỬI QUÍ CHA, QUÍ TU SĨ NAM NỮ, QUÍ ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH CỰU CHỦNG SINH LONG XUYÊN

Kinh thưa Quí Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Anh Chị Em trong gia đình Cựu Chủng Sinh Long Xuyên thân quí,

Con mới được Tòa Thánh bổ nhiệm là Giám Mục Phụ Tá của Đức Cha Giuse để phục vụ giáo phận Long Xuyên. Vì sự vâng phục, vì yêu giáo phận, và vì phục vụ con người, con đã chấp nhận sự bổ nhiệm này như Thánh Ý Thiên Chúa dành cho con. Sự bổ nhiệm này mới được đài phát thanh Vatican công bố vào lúc 5 giờ chiều hôm nay (thứ Bảy ngày 5/4/2014).

Qua lá thư này, con xin được trình diện Quí Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Anh Chị Em trong gia đình Cựu Chủng Sinh Long Xuyên, trong Nước cũng như ngoài Nước.

Con xin gia đình Cựu Chủng Sinh Long Xuyên cầu nguyện cho con, và nâng đỡ con trong đời sống và tác vụ giám mục.

Con ý thức, mình là một người con của giáo phận được hưởng nhiều ân huệ của Chúa qua giáo phận, nay được trao cho cơ hội tiếp tục phục vụ giáo phận như gia sản của các bậc tiền bối để lại. Đồng thời, con cũng ý thức về sự hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa của giáo phận, trong nước cũng như ngoài nước, đặc biệt là gia đình Cụu Chủng Sinh Long Xuyên, để cùng nhau tiếp tục bảo vệ và phát huy truyền thống của giáo phận trong suốt chặng đường lịch sử từ khi thành lập năm 1960.

Vì thế, con muốn liên kết với Quý Đức Cha tiền nhiệm qua khẩu hiệu Giám Mục của con “Vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô” (x Gal 6. 14). Qua chức vụ giám mục như vinh dự từ cây Thập Giá, con ước mong sống theo lý tưởng của Đức Cha Tiên Khởi Micae “Giám Mục là người đón nhận Thập Giá để phục vụ Chúa Kitô trong anh chị em”, của Đức Cha Cố Gioan Baotixita “Giám Mục là người thực hiện Giới Luật Yêu Thương đến hiến mạng sống mình trên Thập Giá”, và của Đức Cha Đương Nhiệm Giuse “Giám mục là người xây dựng sự Hiệp Nhất Nên Một nhờ sống Hiệp Thông với Chúa Kitô trên Thập Giá.”

Hiệp thông với giáo phận, con xin gia đình Cựu Chủng Sinh Long Xuyên cầu nguyện cho con và nâng đỡ con trong chức vụ giám mục.

Con rất mong có sự hiện diện của gia đình Cựu Chủng Sinh Long Xuyên trong ngày phong chức giám mục của con (Tòa Giám Mục sẽ ấn định và thông báo) để cầu nguyện cho con và cho giáo phận.

Trong Chúa Kitô

Giuse Trần Văn Toản


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: