Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Mar 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Giáo Hội Văn Kiện Giáo Hội Ngày Những Người Di Dân và Tỵ Nạn (The World Day of Migrants and Refugees)

Ngày Những Người Di Dân và Tỵ Nạn (The World Day of Migrants and Refugees)

E-mail Print

Theo yêu cầu của Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vụ Cho Người Di Dân và Du Mục (The Pontifical Council of Pastoral Care of Migrants and Itinerant People), chúng con xin được chuyển đến quý Đức Ông, quý Cha, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em Thông Điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Ngày Những Người Di Dân và Tỵ Nạn, sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 1 năm 2014.

Xin mở Attached File được đính kèm, hoặc bấm vào link của Webiste Vatican:

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/migration/documents/papa-francesco_20130805_world-migrants-day_en.html

Trân trọng kính chào,
Văn Phòng
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ