Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Đoàn Thể & Phong Trào Đạo Binh Đức Mẹ SỐNG MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI

SỐNG MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI

E-mail Print

Năm SỰ VUI

Thứ nhất.

Chiêm ngắm Chúa làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria (Lc 1,26-38).

Xin bước theo Chúa làm người chia sẻ phận người.

Thứ hai.

Chiêm ngắm Chúa cùng Mẹ Maria thăm viếng bà Ysave (Lc 1,39-56)

Xin bước theo Chúa mang lại niềm vui cứu độ cho nhà nhà.

Thứ ba.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu giáng sinh trong hang đá (Lc 2,1-20).

Xin bước theo Chúa mang lại bình an cho người người.

Thứ tư.

Chiêm ngắm Chúa được tận hiến cho Chúa Cha (Lc 2,22-32)

Xin bước theo Chúa trở nên ánh sáng chân lý và tình yêu cho muôn dân.

Thứ năm.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu lưu lại trong đền thánh (Lc 2,41-52).

Xin bước theo Chúa tìm học thánh ý Cha yêu thương cứu độ.

Năm SỰ SÁNG

Thứ nhất.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu phép Rửa (Mt 313-17).

Xin bước theo Chúa quyết tâm thi hành ý Cha yêu thương cứu nhân độ thế.

Thứ hai.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu dự tiệc cưới (Ga 2,1-11).

Xin bước theo Chúa chia sẻ vui buồn, lo âu và hy vọng của nhà nhà.

Thứ ba.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu loan Tin Mừng và chữa lành bệnh tật (Mc 1,14-15. 21-34).

Xin bước theo Chúa loan Tin Mừng và phục vụ sự sống con người.

Thứ tư.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu hiển dung (Mt 17,1-18).

Xin bước theo Chúa mở rộng tấm lòng đón nhận và tỏa sáng lòng từ ái bao dung.

Thứ năm.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể (Mc 14, 17-25).

Xin bước theo Chúa hiến thân vì sự sống và sự hợp nhất gia đình nhân loại.

Năm SỰ MỪNG

Thứ nhất.

Chiêm ngắm Chúa phục sinh (Mc 16, 1-6).

Xin bước theo Chúa đổi mới phận người.

Thứ hai.

Chiêm ngắm Chúa lên trời (Cv 1, 6-11).

Xin bước theo Chúa mở lối cho mọi người đi vào cõi sống mới.

Thứ ba.

Chiêm ngắm Chúa Thánh Thần hiện xuống (Cv 2, 1-13).

Xin bước theo Chúa đón nhận và chia sẻ ơn Thánh Thần đổi mới và hợp nhất nhân loại.

Thứ tư.

Chiêm ngắm Chúa rước Đức Mẹ lên trời.

Xin bước theo Chúa quy tụ nhân thế trong Nước Chúa chan hòa ánh sáng an bình.

Thứ năm.

Chiêm ngắm Chúa thưởng Đức Mẹ trên trời.

Xin bước theo Chúa mở rộng Nước Chúa cho người người hưởng phúc trường sinh.

Năm SỰ THƯƠNG

Thứ nhất.

Chiêm ngắm Chúa cầu nguyện trong vườn Cây Dầu (Lc 22,39-44).

Xin bước theo Chúa từ bỏ ý riêng để làm theo ý Cha trên trời.

Thứ hai.

Chiêm ngắm Chúa chịu đánh đòn (Mc 14,43-47).

Xin bước theo Chúa chịu khổ đau để giải thoát nhân trần.

Thứ ba.

Chiêm ngắm Chúa chịu đội mão gai (Mt 15,16-20).

Xin bước theo Chúa chịu tủi nhục để phục hồi phẩm giá con người.

Thứ tư.

Chiêm ngắm Chúa vác thập giá (Mc 15,21-22).

Xin bước theo Chúa hy sinh đến cùng.

Thứ năm.

Chiêm ngắm Chúa chết trên thập giá (Mc 15, 33-39).

Xin bước theo Chúa biến cái chết thành tình yêu toàn hiến.

+ Gioan B. PHẠM MINH MẪN

Hồng Y Tổng Giám Mục


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: