Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Mar 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Ơn Gọi (Vocation) Hành Trình Emmaus Đại Hội Linh Mục Việt Nam - Hành Trình Emmaus V

Đại Hội Linh Mục Việt Nam - Hành Trình Emmaus V

E-mail Print

 Hành Trình Emmaus V là cuộc hội ngộ huynh đệ của hơn 900 Linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đây là dịp các Linh mục gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích và nâng đỡ nhau trong việc phục vụ Giáo Hội và mọi người. Kính xin Quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em hiệp lời cầu nguyện, khích lệ cho việc tổ chức Đại Hội Linh Mục được tốt đẹp.

Chương Trình Đại Hội Linh mục Việt Nam và Đơn Ghi Danh được đính kèm. Nhằm giúp cho Ban Tổ Chức Emmaus V chuẩn bị chu đáo, xin Quý Đức Ông và Quý Cha vui lòng điền Đơn Ghi Danh và gởi về càng sớm càng tốt theo địa chỉ sau: Federation of Vietnamese Catholics, P.O. Box 824, Westminster, CA 92684.

Cùng với Ban Tổ Chức Emmaus V, Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, chúng con trân trọng kính mời Quý Đức Ông và Quý Cha sắp xếp thời gian tham dự.

Trân trọng thông báo,

Lm Peter Võ Sơn

Tổng Thư Ký

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

Lien_Doan_003

 

Lien_Doan_004

 

Lien_Doan_005

 

Lien_Doan_006

 

Lien_Doan_007

 

Lien_Doan_008

 

Lien_Doan_009

DSC00008

DSC00010

DSC00011

DSC00014

 

DSC00016

 

DSC00017

 

DSC00018

 

DSC00019

 

DSC00020

 

DSC00022

 

DSC00026

 

DSC00027

 

DSC00028

 

DSC00031

 

DSC00037

 

DSC00038

 

DSC00046

 

DSC00048

 

 

 

DSC00055

 

DSC00056

 

DSC00063

 

DSC00070

 

DSC00080

 

DSC00083

 

DSC00086

 

DSC00087

 

DSC00088

 

DSC00089

 

DSC00092

 

DSC00093

 

DSC00097

 

DSC00102

 

DSC00113

 

DSC00118

 

DSC00131

 

DSC00133

 

DSC00138

 

DSC00140

 

DSC00141

 

DSC00142

 

DSC00143

 

DSC00145

 

DSC00146

 

DSC00148

 

DSC00167

 

DSC00183

 

DSC00149

 

DSC00189

 

DSC00199

 

DSC00206

 

DSC00208

 

DSC00212

 

DSC00216

 

DSC00219

 

DSC00228

 

DSC00230

 

DSC00282

 

DSC00283

 

DSC00286

 

DSC00288

 

DSC00289

 

DSC00290

 

DSC00291

 

DSC00292

 

DSC00294

 

DSC00295

 

DSC00299

 

DSC00302

 

DSC00304

 

DSC00306

 

DSC00307

 

DSC00310

 

DSC00311

 

DSC00315

 

DSC00316

 

DSC00317

 

DSC00320

Lien_Doan_010

  

DSC00319

 

 

 

 

90826DuNgoan2

 

90826DuNgoan17

 

90826DuNgoan22

 

 

90826Okland0

 

90827Emmaus5

 

90827Emmaus8

 

90827Emmaus10

 

emhoithao5

 

emm245

 

emm2415

 

emm2420

 

emoak5

emoak7

 

emoak10

 

emoak12

 

emoak13

 

emtl252

 

htem315

htem321

 

htem326

 

lin26e11

lin26e21

 

lin26e22

 

lin26e25

 

Thanh_Le_Khai_Mac_082

 

vanngheem11

 

Thanh_Le_Khai_Mac_064

 

Thanh_Le_Khai_Mac_067

 

Thanh_Le_Khai_Mac_068

 

Thanh_Le_Khai_Mac_071

 

Thanh_Le_Khai_Mac_074

 

Thanh_Le_Khai_Mac_075

 

 

Thanh_Le_Khai_Mac_079

 

 

Thanh_Le_Khai_Mac_086

 

 

Thanh_Le_Khai_Mac_087

 

Thanh_Le_Khai_Mac_088

 

Thanh_Le_Khai_Mac_089

 

Thanh_Le_Khai_Mac_090

 

Thanh_Le_Khai_Mac_091

 

Thanh_Le_Khai_Mac_092

 

Thanh_Le_Khai_Mac_094

 

Thanh_Le_Khai_Mac_095Thanh_Le_Khai_Mac_096

 

Thanh_Le_Khai_Mac_097

 

Thanh_Le_Khai_Mac_100

 

Thanh_Le_Khai_Mac_101

 

Thanh_Le_Khai_Mac_106

 

Thanh_Le_Khai_Mac_115

 

Thanh_Le_Khai_Mac_119

 

Thanh_Le_Khai_Mac_121

 

Thanh_Le_Khai_Mac_123

 

Thanh_Le_Khai_Mac_164

 

Thanh_Le_Khai_Mac_126

 

Thanh_Le_Khai_Mac_127

 

Thanh_Le_Khai_Mac_130

Thanh_Le_Khai_Mac_131

Thanh_Le_Khai_Mac_135

Thanh_Le_Khai_Mac_142

Thanh_Le_Khai_Mac_160

 


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: