Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Miền Trung Đông Khóa Tĩnh Huấn Miền Trung Đông Hoa Kỳ

Khóa Tĩnh Huấn Miền Trung Đông Hoa Kỳ

E-mail Print

Hnh_Tinh_Huan2KHÓA TĨNH HUẤN LẦN THỨ 7 DÀNH CHO CÁC GIỚI CHỨC THUỘC LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM MIỀN TRUNG ĐÔNG HOA KỲ - NGÀY 27-10-2012

Silver Spring, MD – Liên Đoàn CGVN Miền Trung Đông Hoa Kỳ đã tổ chức Khóa Tĩnh Huấn lần thứ 7 tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Washington DC vào sáng thứ Bảy 27/10/12 vừa qua.

Khóa Tĩnh Huấn năm nay quy tụ được khoảng 120 giới chức thuộc các Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, hội đoàn, đoàn thể từ khắp nơi trong Miền Trung Đông về tham dự. Năm nay, qua đề tài “Quản Trị Mục Vụ Giáo Xứ”, Cha Phạm Hương, Tiến Sĩ Thần Học, Chánh xứ Giáo Xư Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Richmond, Virginia đã lôi cuốn các khóa viên với cách trình bày lưu loát, sống động. Hiện diện trong Khóa Tĩnh Huấn có Cha Giuse Đinh Công Huỳnh, Chủ Tịch Miền, Cha Hoàng Văn Thiên, Chánh Xứ giáo xứ các Thánh TĐVN Arlington, VA, Cha Vũ An, Chánh Xứ Mẹ Việt Nam và Thày Sáu Vĩnh Viễn Giuse Trần Cộng Huấn.

Đề tài được Cha Giảng Phòng phân tích qua ba điểm chính về khía cạnh lãnh đạo mục vụ cộng đoàn giáo xứ: Căn bản, Thần Học Mục Vụ Giáo Xứ, và Hướng Quản Trị Mục Vụ Giáo Xứ.

Trong tiêu đề Căn bản, Cha Giảng Phòng nhấn mạnh là muốn phục vụ hữu hiệu đắc lực, người nhận lãnh vai trò lãnh đạo qua sự mời gọi của Cha Quản Xứ, hay còn gọi là Cha Chính Xứ, phải sẵn sàng từ bỏ cái “tôi” trong khi thi hành trách nhiệm của mình. Rào cản chúng ta đến với Chúa không ai xa lạ mà chính là cái “tôi” to lớn. Trong vai trò lãnh đạo phục vụ, chúng ta sẽ phải đối phó với những đụng chạm, những điều gây thối chí. Nếu không quên mình vì Chúa, vì phần rỗi các linh hồn, chúng ta sẽ không giúp cho Giáo Xứ phát triển tốt đẹp. Người lãnh đạo phải học hỏi những khóa học về quản trị, phải có những nguyên tắc chỉ đạo để tránh suy hóa. Người lãnh đạo làm việc không phải vì danh lợi, nhưng vì lợi ích tâm linh.

Vì thế, người lãnh đạo trong giáo xứ phải biết tu luyện cái “tôi” của mình theo Đức Ki-tô. Nghĩa là phải có lòng tha thiết phục vụ (chính tâm), để đạt được ý nguyện phục vụ (thành ý), học hỏi (trí tri), tu luyện bản thân để  khỏi vướng vòng tham, sân, si của bản chất con người (tu thân), lo ổn định đời sống gia đình (tề gia), rồi mới lo đến chuyện cộng đoàn (trị quốc) và chuyện lớn hơn (bình thiên hạ). Điểm căn bản chính yếu là người lãnh đạo phải biết từ bỏ chính mình, vác thập gía hàng ngày mà theo Chúa.

Bàn về Thần Học Mục Vụ Giáo Xứ, Cha Giảng Phòng xác tín rằng vai trò và bổn phận của người lãnh đạo là phải tin đạo, sống đạo và truyền đạo. Hơn nữa, bản chất của Giáo Hội là truyền giáo để rao truyền chân lý và Tin Mừng của Chúa. Người lãnh đạo phải sống chứng tá Tin Mừng qua quan điểm Tân Phúc Âm Hoá của Giáo Hội, phục vụ cộng đoàn giáo xứ qua đời sống mục vụ vì phần rỗi của chính mình và của các linh hồn. Chúng ta phải sống hiệp nhất trong cộng đoàn, tránh những vấn đề gây sự phân hóa và phải truyền giáo bằng đời sống chứng nhân Tin Mừng Chúa Giêsu. Các giới chức phải hy sinh, nhiệt tình phụ giúp các Cha trong việc điều hành cộng đoàn giáo xứ và luôn nhớ rằng quyết định tối hậu (final decision making) vẫn luôn nằm trong trách nhiệm của Cha Quản Xứ.

Cha Giảng Phòng cũng đặt nặng tầm quan trọng khi cử hành mục vụ. Các giới chức trong các ban ngành cần được huấn luyện kỹ càng để làm đúng vài trò mục vụ của mình. Nếu không có học hỏi, huấn luyện, chúng ta sẽ lãnh đạo hay thi hành chức năng của mình theo cảm hứng, theo ý cá nhân để rồi đưa đến những kết quả không tốt. Một khi đã nhận lãnh trách nhiệm, điều quan trọng là chúng ta phải làm chu đáo, phải tạo uy tín của người lãnh đạo để các thành viên dưới quyền tôn trọng và chân tình hợp tác. Ngoài ra, các hội đoàn cũng cần phải có tinh thần liên đới để chúng ta phục vụ lẫn nhau.

Khi nói đến hướng quản trị mục vụ giáo xứ, Cha Giảng Phòng nêu lên vai trò điều hành cộng đoàn giáo xứ qua việc thành lập Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh. Ngoài ra, trong giáo xứ còn có Ban Thường Vụ gồm có Chủ Tịch, PCT Nội Vụ, PCT Ngoại Vụ, Thư Ký và Thủ Qũy được bầu từ các giới chức trong các ban chấp hành, các hội đoàn. Những vị trong Ban Thường Vụ là những người được các giới chức bầu ra để đại diện cho cộng đoàn giáo xứ làm việc với Cha Quản Xứ. Họ là những người được đề cử trong các ban chấp hành, các hội đoàn vì mọi người hiểu rõ các vị này có khả năng, có thời giờ và sẵn sàng hy sinh phục vụ để thể hiện chức năng của mình. Điểm quan trọng nữa là các hội đoàn phải luôn tôn trọng lẫn nhau và không làm việc dẫm chân lên nhau. Sự hiệp nhất trong cộng đoàn giáo xứ cũng rất quan trọng để việc phụ giúp Cha Quản Xứ điều hành giáo xứ một cách hữu hiệu vằ tốt đẹp. Tóm lại, người lãnh đạo trong cộng đoàn giáo xứ phải có sự từ bỏ chính mình để phục vụ cộng đoàn giáo xứ một cách hữu hiệu trong tinh hiệp nhất, tôn trọng lẫn nhau và phục vụ lẫn nhau.

Sau đó là phần hội thảo và hỏi đáp những vấn đề liên quan đến đề tài thuyết trình năm nay. Đồng thời, dưới sự chủ tọa của Cha Chủ Tịch Miền, Ông Bùi Hữu Thư CT Giáo Dân Miền, Ông Đinh Văn Chính Phó Ngọai Vụ Miền, Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Nội Vụ Miền,quý vị Chủ Tịch các cộng đoàn tham dự Khoá Tĩnh Huấn cũng có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và bàn về các chương trình mục vụ sắp tới cũng như việc chọn lựa địa điểm Hành Hương Miền và địa điểm cho Khóa Tĩnh Huấn năm 2013.

Khóa Tĩnh Huấn đã được kết thúc bằng Thánh Lễ Tạ Ơn vào lúc 3 giờ 30 cùng ngày. Cảm tạ Chúa đã cho mọi người một ngày nắng đẹp, ra về bình yên  không lo sợ phải chạy bão Sandy. Cám ơn cha Vũ An, ông bà Chủ Tích HĐMV giáo xứ Mẹ Việt Nam Nguyễn Minh Hoàng, quý vị trong ban chấp hành và ban ẩm thực đã cho mọi người một bữa ăn sáng và ăn trưa thật ngon miệng và dư thừa thức ăn. Đặc biệt cám ơn cha Phêrô Phạm Hương đã giảng thuyết một đề tài hết sức quan trọng cho việc điều hành các cộng đoàn giáo xứ.