Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Miền Nam Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Nam Hoa Kỳ

Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Nam Hoa Kỳ

E-mail Print

Từ ngày 27 đến 29 tháng 8 năm 2012, Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, và Linh mục Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn đã đến thăm Miền Nam Hoa Kỳ (gồm các Tiểu Bang New Mexico, Oklahoma và Taxes). Ban Lãnh Đạo được Linh mục John Vianny Nguyễn Ngọc Thụ, Chủ Tịch Miền Nam, Linh mục Joseph Vũ Thành, Cựu Chủ Tịch Miền Nam, cùng với Quý Cha trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Nam Hoa Kỳ đón tiếp tại Trung Tâm Mục Vụ của Tổng Giáo Phận Galveston-Houston.

Đức Ông Chủ Tịch và Cha Tổng Thư Ký có buổi họp với Quý Cha, trình bày những sinh hoạt của Liên Đoàn trong thời gian qua và sắp đến; biết thêm về những sinh hoạt trong Miền Nam, lắng nghe những đề nghị và giải thích những thắc mắc về Liên Đoàn, Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Hoa Kỳ.Nhân dịp này, Ban Lãnh Đạo cám ơn Cha Cựu Chủ Tịch Joseph Đoàn Đình Bảng đã phục vụ Miền Nam nhiệm kỳ qua. Sau buổi họp, Quý Cha đã dùng cơm trưa thân mật tại Nhà Hàng Kim Sơn, tại Houston.

Ban Lãnh Đạo đến thăm Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Linh mục Joseph Vũ Thành, Đặc Trách Mục Vụ Việt Nam của Tổng Giáo Phận, Cha Phó Duy An Nguyễn Mạnh Hùng; Mr. Bùi Công, Chủ Tịch Cộng Đồng Dân Hoa Kỳ, Phó Tế Nguyễn Kim Khánh, Chủ Tịch Cộng Đồng Phó Tế.

Chân thành cám ơn rất nhiều sự sắp xếp chương trình và tiếp đón của Cha Chủ Tịch Miền Nam, Quý Cha , Cha Joseph Vũ Thành và Cha Duy An Nguyễ Mạnh Hùng. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các công việc mục vụ của chúng ta.

IMG_0072

IMG_0074

IMG_0075

IMG_0076

IMG_0079

IMG_0081

IMG_0082

IMG_0084

IMG_0085

IMG_0087

IMG_0088

IMG_0090

IMG_0093

IMG_0094

IMG_0097

IMG_0098

IMG_0099

IMG_0100

IMG_0101

IMG_0102

IMG_0103

IMG_0902

IMG_0909

VP LDCGVNHK

 


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES: