Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Đoàn Thể & Phong Trào Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Dục Đức Tin Con Cái Trong Môi Trường Sống Đạo Đức

Giáo Dục Đức Tin Con Cái Trong Môi Trường Sống Đạo Đức

E-mail Print

Đề Tài Gia Trưởng Tháng 8/2012
Kính thưa quý gia trưởng!
Vào tháng 10/2011, Đức Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố Thông tư Tự sắc Năm Đức tin (Porta Fidei). Theo đó, Ngài đã ấn định bắt đầu từ tháng 10/2012 cho đến tháng 11/2013 là “Năm Đức Tin”. Bộ Giáo Lý Đức tin cũng đã được Ngài ủy thác soạn thảo một văn kiện với những hướng dẫn mục vụ cử hành Năm Đức Tin. Ở phần nhập đề, Văn kiện khẳng định: “Năm Đức Tin nhắm góp phần vào sự hoán cải được đổi mới, trở về cùng Chúa Giêsu và tái khám phá đức tin, để mọi thành phần Giáo Hội trở thành chứng nhân đáng tin cậy và hân hoan làm chứng về Chúa Phục Sinh, cũng như có khả năng chỉ dẫn cho bao nhiêu người khác đang tìm kiếm cánh cửa đức tin”.


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: