Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Miền Tây Bắc Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Tây Bắc

Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Tây Bắc

E-mail Print

Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 năm 2012, Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn, và Linh mục Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn đã đến thăm Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ Tiểu Bang ( Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington). Ban Lãnh Đạo được Linh mục Dominic Nguyễn Anh Tuấn, Chủ Tịch Miền Tây Bắc Hoa Kỳ, cùng với Quý Cha, Quý Sơ, Quý Thầy, và Cộng Đồng Dân Chúa đón tiếp tại Giáo Xứ Thánh Anne (Giáo Xứ Cha Chủ Tịch Miền), tại Thành Phố Tacoma, Tiểu Bang Washinton.

Đức Ông Chủ Tịch và Cha Tổng Thư Ký đã có buổi gặp gỡ với Quý Cha, Tu Sĩ Nam Nữ từ 2:00 giờ chiều đến 4 giờ chiều, và buổi gặp với Quý Chức từ 8:00 giờ tối đến 9:00 tối Thứ Tu, ngày 25 tháng 7 để biết thêm về những sinh hoạt trong Miền Tây Bắc; lắng nghe những đề nghị và trả lời những câu hỏi về Liên Đoàn, Giáo Hội Hoa kỳ. Nhân dịp này, Ban Lãnh Đạo đã cám ơn Cha Chủ Tịch và Miền Tây Bắc về những đóng góp cho Liên Đoàn.

Quý Cha, Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Chức cùng với Cộng Đồng Dân Chúa đọc kinh chiều và và dâng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Saint Anne lúc 6:00 giờ tối– Kính Thánh Giacôbê Tông Đồ: Tạ ơn Chúa về nhiều Ơn Lành, cầu bình an, cầu cho các linh hồn đã qua đời.

Ban Lãnh Đạo đến thăm Cha Anthony Trần Hữu Lân, Cựu Chủ Tịch Miền Tây Bắc và Giáo Xứ Our Lady of Lourdes; Thăm và dâng Thánh Lễ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Name (TGP Seattle): Cha Sở Joachim Đào Xuân Thành, Cha Francis Nguyễn Miên, Ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Nguyễn Kiên và các Ban Ngành.

Chân thành cám ơn sự sắp xếp chương trình và đón tiếp chu đáo của Cha Chủ Tịch Miền Dominic Nguyễn Anh Tuấn, Quý Cha, Quý Sơ, Sơ Thư Ký Theresa Nguyễn, Quý Thầy và Quý Chức đã không quảng ngại đường xa - lái 4 tiếng từ các vùng xa xôi như Portland, Oregon, và vùng lân cận để cùng nhau có được buổi gặp gỡ rất ý nghĩa, vui tươi và tràn đầy ơn thánh.

VP LĐCGVNHK


BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: