Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sunday
Feb 25th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Liên Đoàn Miền Tây Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Tây Hoa Kỳ

Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn Thăm Miền Tây Hoa Kỳ

E-mail Print

Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 7 năm 2012, Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, và Linh mục Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn, đã đến thăm Miền Tây Hoa Kỳ. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Ban Lãnh Đạo đến Miền Tây.

Đức Ông Chủ Tịch và Cha Tổng Thư Ký được Cha Paul Phan Quang Cường, Chủ Tịch Miền Tây, Ban Điều Hành Miền Tây, Quý Cha, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đoàn Giáo Dân đón tiếp chu đáo.

Nhân dịp này, Đức Ông Giuse và Cha Tổng Thư Ký cám ơn Cha Chủ Tịch Miền, Quý Cha, Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đồng Dân Chúa Miền Tây về những đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Liên Đoàn, và mời gọi tiếp tục cầu nguyện và cộng tác với các công việc của Liên Đoàn. Ban Lãnh Đạo đến thăm Cha Sở Peter Huỳnh Lợi và Giáo Xứ Việt Nam Thánh Patrick thuộc Giáo Phận San Jose - Nơi có đông người Việt nhất trong Giáo Phận; thăm Cha Joseph Đinh Đức Hảo, Đại Diện Đức Giám Mục đặc Trách Mục Vụ Việt Nam của Giáo Phận San Jose, thăm Cha Joseph Nguyễn Văn Thư, Giám Đốc Trung Tâm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose, và dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Tại Trung Tâm Công Giáo lúc 6:00 tối ngày 25 tháng 7.

Sau Thánh Lễ, Cha Chủ Tịch Miền Tây tổ chức bữa tiệc đón tiếp Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn, Quý Cha, Tu Sĩ Nam Nữ và đại diện các Phong Trào Giáo Dân tại Nhà Hàng Cao Nguyên, Thành Phố San Jose.

IMG_9829

IMG_9832

IMG_9838

IMG_9839

IMG_9849

IMG_9851

IMG_9855

IMG_9856

IMG_9857

IMG_9872

IMG_9873

IMG_9882

IMG_9883

IMG_9884

IMG_9892

IMG_9914

IMG_9918

VP LDCGVNHK