Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sunday
Feb 25th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME LIÊN ĐOÀN Sinh Hoạt Giáo Xứ / Cộng Đoàn Đức Cha Vincentê Nguyễn Văn Long, OFM thăm Vùng Bay Area, California

Đức Cha Vincentê Nguyễn Văn Long, OFM thăm Vùng Bay Area, California

E-mail Print

Nhân chuyến mục vụ tại Hoa Kỳ - Hành Hương Đức Mẹ La Vang tại Washington, DC từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6, năm 2012, Đức Cha Vincentê Nguyễn Văn Long, OFM, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne, Úc Châu,  đã đến thăm Nhà Dòng Phanxicô và Cộng Đoàn Giáo Xứ St. Pablo, California.

Đức Cha Vincentê đã chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn Đức Mẹ vào lúc 8 giờ tối Thứ Sáu, ngày 8 tháng 6, năm 2012 tại Nhà Thờ St. Pablo. Cùng dâng Thánh Lễ với Ngài, có Cha Gary Klauer, Chánh Xứ, Cha Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cha Joseph Nguyễn Văn Tuấn, OFM, và Cha Joseph Vũ Văn Lực, OFM.

Cộng Đoàn Thánh Phaolô rất hân hoan được Đức Cha đến thăm. Sr. Rosaline Nguyễn Thúy Liễu, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ, Giáo Phận Oakland, cùng nhiều Quý Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Oakland đã đến hiệp dâng Thánh Lễ và chào thăm Đức Cha.

Sáng Thứ Bảy, ngày 9 tháng 6, Đức Cha Vincentê đến thăm Cha Peter Võ Sơn, Cha Jesus Nieto-Ruiz tại Giáo Xứ Saint Anthony, Thành Phố Oakland, California.

Mr. Cảnh Vũ
Saint Pablo, California

IMG_9762

IMG_9766

IMG_9770

IMG_9771

IMG_9773

IMG_9774

IMG_9775

IMG_9776

IMG_9778

IMG_9779