Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Mar 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Vận Động Phong Thánh Chính Thức Lên Tiếng Về Tiến Trình Tuyên Thánh Cha FX Trương Bửu Diệp

Chính Thức Lên Tiếng Về Tiến Trình Tuyên Thánh Cha FX Trương Bửu Diệp

E-mail Print

ChaTuyen1. Tôi, linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, được Hội những người ái mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chọn làm cáo thỉnh Viên vụ án ngày 15.8.2011 tại Tắc Sậy và đã được Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Cần Thơ chấp nhận và bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên ngày 25.8.2011. Xin đính kèm: Bản Kiến Nghị - Bản tuyên bố - sắc chỉ và hình ảnh.

Ngoài ra còn có 3 phó cáo thỉnh viên là: Linh mục Giuse Phạm Đức Tuân, Việt Nam; linh mục Roland Jacques omi.; và linh mục Phaolô Nguyễn Văn Vinh, Việt Nam.

2. Chúng tôi, linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên và linh mục Roland Jacques, omi., đã được giới thiệu và được sự tán thành mặc nhiên cũng như sự khích lệ đặc biệt của Hội Đồng Giám Mục Giáo Tỉnh Sàigòn ngày 29.12.2011 tại Tòa Tổng Giám Mục. Xin đính kèm hình chụp.

3. Tôi, linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên cũng như các phó cáo thỉnh viên và những vị hữu trách trong vụ án, kể cà Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đã chính thức tuyên thệ nhận trách nhiệm ngày 5.1.2012 tại Cần Thơ. Đính kèm hình chụp tuyên thệ, lời tuyên thệ và biên bản.

. . . . .


 

Chính Thức Lên Tiếng Về Tiến Trình Tuyên Thánh Cha FX Trương Bửu Diệp

Chính Thức Lên Tiếng Về Tiến Trình Tuyên Thánh Cha FX Trương Bửu Diệp