Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Đoàn Thể & Phong Trào Thanh Sinh Công Ðại Hội Thường Niên Phong Trào Thanh Sinh Công Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Ðại Hội Thường Niên Phong Trào Thanh Sinh Công Việt Nam Tại Hoa Kỳ

E-mail Print

Xin thông báo cùng quý tân cựu Ðoàn Viên, quý Ban Cố Vấn, quý Cha Tuyên Úy Phong Trào Thanh Sinh Công Việt Nam Tại Hoa Kỳ đến tham dự Ðại Hội Thường Niên của Phong Trào từ chiều Thứ Năm ngày 29 tháng 12/2011 đến Chúa Nhật ngày 1 tháng 1/2012 tại Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam thuộc Thành Phố New Orleans, Louisiana (5069 Willowbrook Drive, New Orleans, La. 70129). Ðây cũng là dịp mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của Phong Trào tại Hoa Kỳ.

Ðể biết thêm chi tiết, xin mời vào www.facebook.com/thanhsinhcong và bấm vào hai links ở chỗ website giữa trang thứ nhất.

Kính báo,

LM Hoàng Xuân Viện, SDB

Tuyên Úy Ngoại Vụ

Phong Trào TSC Việt Nam Tại Hoa Kỳ


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: