Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Saturday
Mar 24th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Phụng Vụ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Ngày 24 Tháng 11)

Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Ngày 24 Tháng 11)

E-mail Print

CTTDVN-2011Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự ký ngày 14.2.1990: “Theo đơn xin của Đức Hồng y Trịnh văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, đề ngày 15.10.1989, và theo quyền hạn đã được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II uỷ quyền, Bộ Phụng tự và Bí tích cho phép các giáo hữu tại Việt Nam mừng lễ “Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn Tử đạo” hằng năm vào ngày 24.11 với bậc Lễ Kính”.

Theo sử liệu, Giáo hội Công giáo Việt Nam có độ 130.000 tín hữu được diễm phúc đổ máu làm chứng đạo Chúa trong những thời ký bách hại như sau :

- Trịnh – Nguyễn 1745 và 1773: 2 vị
- Cảnh Thịnh năm 1798: 2 vị
- Minh Mạng năm 1820-1840: 50 vị
- Thiệu Trị 1841-1847: 3 vị
- Tự Đức 1848-1883: 58 vị

Trong số tử đạo 130 ngàn người, có 117 vị được phong chân phước trong 4 giai đoạn:

- Đức Lêô XIII phong ngày 27.5.1900 64 vị
- Đức Piô X phong ngày 20.5.1906 8 vị
- Đức Piô X phong ngày 2.5.1909 20 vị
- Đức Piô XII phong ngày 29.4.1951 25 vị

Trong số này gồm có:
- 8 Giám mục (6 thuộc Dòng Đa Minh, và 2 của Hội Thừa Sai Paris)
- 50 Linh mục (37 Việt Nam, 5 Đa minh, 8 Thừa sai Paris)
- 16 Thầy giảng
- 1 Chủng sinh
- 42 giáo dân thuộc mọi tầng lớp xã hội (công chức, quân nhân, y sĩ, thương gia, công nhân, nông dân, ngư phủ, trùm họ, lý trưởng…)

Các ngài đã chịu những cực hình khác nhau:

- 79 vị bị xử trảm quyết (chặt đầu)
- 16 vị bị xử giảo (thắt cổ)
- 8 vị chết rũ tù
- 6 vị bị thiêu sinh (bị đốt cháy khi còn sống)
- 4 vị bị lăng trì (chặt tay chân trước khi bị chém đầu)
- 1 vị bị bá đao (lóc 100 miếng thịt trong thân thể)
- 1 vị bị đánh tử thương trong lúc đi đường.

Tất cả 117 vị chân phước này được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II phong lên hàng hiển thánh ngày 19.6.1988 (Cơ mật viện công bố tin ngày 22.6.1987).

Và sau này, thầy giảng Anrê Phú Yên được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 5.3.2000.

Chúng ta cùng nhau suy tư lời của ĐTC Gioan Phaolô II trong Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho 117 vị Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại quảng trường thánh Phêrô, Rôma:

“Hỡi giáo đoàn Việt Nam!  Chúng tôi nói lại cho anh em rằng:

1. Máu các vị Tử Đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức Tin.

2. Giữa anh em, đức Tin của Tổ Tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai.

3. Đức Tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần túy sẽ trung thành với Quê hương Đất nước, nhưng đồng thời vẫn còn là người tín hữu của Chúa Kitô.

4. Ai là người tín hữu đều ý thức rằng: Lời kêu gọi của Phúc âm vẫn là phải tuân phục các thể chế loài người, để tôn thờ Thiên Chúa Tình Yêu bằng cách làm việc thiện, sống xứng đáng con người tự do, kiêng nể tha nhân, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng công quyền cùng thể chế quốc gia (I Phêrô 2:13-17).

5. Do đó, công ích của quốc gia vẫn là điểm người công dân có đạo phải dấn thân, nhưng đồng thời phải được tự do tuyên xưng chân lý của Chúa, được cảm thông với các vị chủ chăn và anh em đồng tín ngưỡng; và như thế là để sống an bình với mọi người và thực tâm xây dựng hạnh phúc cho toàn dân”.

Mừng Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết nghe theo tiếng Chúa và Hội Thánh mời gọi, can đảm làm chứng cho Chúa giữa những thử thách đau thương.

LĐCGVNHK


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES: