Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Monday
Feb 19th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Phụng Vụ Các Nghi Thức Tìm Hiểu Thánh Lễ

Tìm Hiểu Thánh Lễ

E-mail Print

DailyMassBookletKể từ Chúa nhật 28 Mùa Thường Niên – ngày 9 tháng 10, 2011 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 11, 2011 là lễ Chúa Giêsu Kitô Vua và cũng là ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Viêt-Nam của Giáo Đoàn Việt-Nam (Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng vụ 2011 chu kỳ A) - trong 7 tuần lễ liên tiếp là thời gian chuẩn bị áp dụng Sách lễ Rôma mới trong các Cộng Đoàn nói tiếng Anh. Các Cộng Đoàn người Việt chúng ta đã áp dụng Sách Lễ Mới vào năm 2007, bản dịch mới do Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam chuyển đến các Linh Mục người Việt qua Hội Đồng Giám Mục Hoa-kỳ. Nhân tiện, chúng tôi xin lược dịch một số các tài liệu liên quan đến Thánh lễ do Giáo phận Oakland phổ biến trên mạng lưới, để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các nghi thức áp dụng trong Phụng vụ Thánh lễ - Người dịch: FX Hoàng Đình Cảnh, Oakland, California.

Bản dịch tài liệu về Thánh lễ nầy gồm có:

  • Chương 1: Căn bản Thần Học về Thánh Lễ (Eucharistic Theology)
  • Chương 2: Nghi thức Nhập Lễ (Introductory Rites)
  • Chương 3: Phụng Vụ Lời Chúa (Liturgy of The Word)
  • Chương 4: Nghi thức Chuẩn bị - Dâng Lễ (Preparation Rites)
  • Chương 5: Phụng vụ Thánh Thể (Liturgy of The Eucharist)
  • Chương 6: Nghi thức Rước lễ (Communion Rites)
  • Chương 7: Kết thúc Thánh lễ (Dismissal)

CLICK HERE... Nhấn con chuột đây để xem / tải xuống máy tài liệu (PDF) TÌM HIỂU THÁNH LỄ

 


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES: