Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Đoàn Thể & Phong Trào Hiệp Sĩ Đoàn Hiệp Sĩ Đoàn: Thư Mời Tham Dự Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La-Vang Kỳ II - Washington, DC

Hiệp Sĩ Đoàn: Thư Mời Tham Dự Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La-Vang Kỳ II - Washington, DC

E-mail Print

Ngày 19 tháng 05 năm 2009

Kính gửi:

Đại Hiệp Đoàn Các Thánh Tử Đạo VN, Arlington , Virginia
Đại Hiệp Đoàn Mẹ Việt Nam , Silver Spring , Maryland
Đại Hiệp Đoàn Mẹ La Vang, Houston , Texas
Đại Hiệp Đoàn Mẹ La Vang, Baltimore , Maryland
Đại Hiệp Đoàn Anrê Dũng Lạc, Richmond , Virginia
Đại Hiệp Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam , Westminster , California
Đại Hiệp Đoàn Anrê Dũng Lạc, Boston , Massachusetts
Đại Hiệp Đoàn Thánh Phaolô, Springfield , Massachusetts
Đại Hiệp Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam , Fort Smith , Arkansas
Đại Hiệp Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, Calgary , Alberta (CA)
Cùng quý Cựu Đại Hiệp và quý Hiệp Sĩ thuộc các Chi Đoàn Việt Nam tai Hoa Kỳ và Gia-nã-đại,

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ một lần nữa sẽ tổ chức cuộc Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ II với chủ đề: "Cùng với Thánh Phaolô, Chúng Ta Về Bên Mẹ La Vang kể chuyện Chúa Giêsu". Đại Hội sẽ được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Washington, D.C, bắt đầu từ 10AM Thứ Ba (16-6-09) và sẽ chấm dứt vào 1:30 PM Thứ Bảy (20-6-09). Chi tiết của chương trình Đại Hội được giải thích rõ ràng trong brochure đính kèm.

Cũng như những Đại Hội trước đây, được sự tín nhiệm của Cha Chủ Tịch Liên Đoàn, Giuse Nguyễn Thanh Liêm và Cha Trưởng Ban Tổ Chức G.B. Nguyễn Đức Vượng, O.P., Hiệp Sĩ Đoàn được trao phó những trách nhiệm sau đây: (1) Phối trí với Đoàn Hoa Kỳ trong phận vụ Honor Guards cho buổi rước Kiệu Đức Mẹ và Thánh Lễ Đại Trào vào lúc 11AM, Thứ Bảy (20-6) và (2) giữ trật tự cho buổi rước kiệu Thứ Bảy. (3) Đồng thời Hiệp Sĩ Đoàn cũng được chỉ định đặc trách về Usher cho thánh lễ Đại Trào ngày Thứ Bảy (20-6).

Để chu toàn những công việc đã được Liên Đoàn trao phó, những trách nhiệm sẽ được phân phối như sau:

  1. Honor Guards - CĐH Trần Văn Cẩn (VA), CĐH Nguyễn Lợi (MD)
  2. Trật Tự - CĐH Nguyễn Văn Thành (VA), và DH Cao Tín (MD)
  3. Ushers - DW Lê Yên (MD), DD Nguyễn Ngọc Lễ (VA)

Để cho công việc đạt được thành qủa tốt đẹp, xin tất cả qúi Hiệp Sĩ mỗi người giúp một tay bằng cách liên lạc với qúi Đại Hiệp của Đoàn mình và ghi danh tham gia một trong những phận vụ trên. Xin thành thực cảm ơn tinh thần hăng say của tất cả qúi Hiệp Sĩ. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang ban muôn hồng ân xuống trên gia đình chúng ta và xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn đoái thương và ban cho chúng ta thêm lòng Dũng Cảm và tinh thần Kiên Trì trong khi thi hành những chương trình đóng góp xây dựng và mở mang Nước Chúa.

Trong tinh thần Bác Ái - Hiệp Nhất - Huynh Đệ và Ái Quốc

Trân trọng kính mời.

Giuse Nguyễn Ngọc Lễ, FS, PGK, DD
Supreme Council
Vietnamese Councils Liaison
571.201.1257(C) - 703.345.7103(O)


Hiệp Sĩ Đoàn

 


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES: