Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME GIÁO HỘI Giáo Hội Hoàn Vũ Các giám mục tại Nữu Ước nói việc chấp thuận cho hôn nhân đồng phái tính làm tổn hại cho gia đình

Các giám mục tại Nữu Ước nói việc chấp thuận cho hôn nhân đồng phái tính làm tổn hại cho gia đình

E-mail Print

gay-marriageALBANY, N.Y. (CNS) -- Tiếp theo vụ thông qua đạo luật cho phép các cặp đồng phái tính được kết hôn, các giám mục Công Giáo tại Nữu Ước bầy tỏ mối ưu tư là "cả hôn nhân lẫn gia đình sẽ bị hủy hại vì quyết định khốc liệt của chính phủ tại đây."

Trong một tuyên ngôn ngày 24 tháng Sáu, các vị chủ chăn của tám giáo phận Công Giáo tại Nữu Ước nói họ "hết sức bất mãn và lo ngại" vì sự chấp thuận của một đạo luật sẽ thay dổi hoàn toàn và vĩnh viễn ý nghiã lịch sử của nhân loại về hôn nhân."

Thượng Viện tiểu bang đã bỏ phiếu 33 thuận và 29 nghịch trong cuộc đầu phiếu buổi tối ngày 14 tháng Sáu, và Thống Đốc Nữu Ước Andrew Cuomo, một người theo đảng Dân Chủ và cũng là một người Công Giáo đã ký quyết nghị này thành luật đêm hôm đó.

Trừ khi bị trì hoãn vì có những thách đố về luật pháp, Nữu Ước sẽ trở thành tiểu bang thứ sáu cho phép hôn nhân đồng phái tính.

Hôn nhân đồng phái tính hiện nay đã được cho phép tại các tiểu bang Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, và kể cả thủ đô Hoa Thịnh Đốn (District of Columbia.)

Các giám mục nói là định nghiã chân chính của hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ "không thể thay đổi, mặc dầu chúng tôi ý thức rằng niềm tin của chúng tôi về bản chất của hôn nhân sẽ tiếp tục bị nhạo báng, và một số người bây giờ sẽ còn cố gắng để thúc dục chính quyền áp dụng những biện pháp chế tài đối với các giáo hội và tổ chức tôn giáo đang tiếp tục giảng dậy chân lý vĩnh viễn bất biến này."

Bản tuyên ngôn được đồng ký bởi Tổng Giám Mục Timothy M. Dolan ở New York và các Giám Mục Howard J. Hubbard ở Albany, Nicholas DiMarzio ở Brooklyn, Edward U. Kmiec ở Buffalo, Terry R. LaValley ở Ogdensburg, Matthew H. Clark ở Rochester, William F. Murphy ở Rockville Centre và Robert J. Cunningham ở Syracuse.


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: