Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME GIÁO HỘI Giáo Hội Hoàn Vũ Đức Thánh Cha ghi nhận các Thánh Vịnh là Lời Chúa

Đức Thánh Cha ghi nhận các Thánh Vịnh là Lời Chúa

E-mail Print

popebenedict_copyNgài nói các con trẻ có thể học biết cầu nguyện

VATICAN, ngày 22, tháng 6, 2011 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI nói các Thánh Vịnh là trường dạy cầu nguyện, qua đó Thiên Chúa ban cho chúng ta những lời để nói với Người, cũng như khi con trẻ học tiếng của cha mẹ và những người chúng quanh.

Đức Thánh Cha so sánh như vậy hôm nay trong buổi triều kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, khi ngài tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện.

Hôm nay ngài nói đến toàn bộ sách Thánh Vịnh. Ngài nói: "Thực sự, các Thánh Vịnh dậy chúng ta cách cầu nguyện."

Đức Thánh Cha ghi nhận trong các Thánh Vịnh: "Lời Chúa trở nên lời kinh cầu -- và đây là những lời được linh ứng cho các nhà viết Thánh Vịnh -- và cũng trở thành lời kinh của những ai đọc Thánh Vinh... Thánh Vịnh chính thật được ban cho các tín hữu như lời kinh, vì trở thành lời kinh của người đọc lên và dâng lên Thiên Chúa."

Vì các Thánh Vịnh là Lời Chúa trong Kinh Thánh, Đức Thánh Cha giải thích: "những ai cầu nguyện với Thánh Vịnh nói với Chúa bằng chính những lời do Chúa ban cho chúng ta; người này nói với Chúa bằng chính những lời do Chúa ban cho họ. Do đó, khi cầu nguyện với Thánh Vịnh, chúng ta học cách cầu nguyện. Thánh Vịnh là trường dậy cầu nguyện."

Như con trẻ

Đức Thánh Cha Benedict XVI nhận xét là có một thể thức tương tự khi một em bé học nói -- "khi nó học nói, nghĩa là bầy tỏ cảm nghĩ, cảm xúc, và nhu cầu bằng những lời không phải của nó, nhưng nó học được nơi cha mẹ và những  người lân cận."

Đức Thánh Cha nói về cách thức một đứa trẻ muốn bầy tỏ kinh nghiệm cá nhân, nhưng dùng cách thức trình bầy của người khác.

Ngài nói: "Và dần dần nó hấp thụ các lời nói của cha mẹ thành lời của nó, và qua những lời này nó cũng học cách suy nghĩ và cảm xúc; nó bước vào tất cả một thế giới các quan niệm, và nó trưởng thành trong thế giới này, nó liên hệ được với thực tại, với mọi người và với Thiên Chúa. Cuối cùng, ngôn ngữ của cha mẹ nó trở nên ngôn ngữ của nó; nó nói bằng lời nó tiếp nhận của người khác."

Và cũng thế, ngài "tiếp tục với kinh nguyện của Thánh Vịnh."

Đức Thánh Cha nói: "Thánh Vịnh được ban cho chúng ta để chúng ta có thể học cách nói chuyện với Chúa, để đối thoại với Người, để nói với Người về chúng ta bằng lời của Người, để tìm được ngôn ngữ cho việc gặp gỡ Người..."

Những lời này giúp chúng ta cũng "học biết và tiếp nhận các cách thức tiêu chuẩn để hành động, để tiếp cận mầu nhiệm của những tư tưởng của Chúa và đường lối của Người (xem Isaiah 55:8-9), nhờ đó chúng ta mới có thể tăng trưởng nhiều hơn trong đức tin và đức ái."

Đức Thánh Cha nói: "Vì lời chúng ta không chỉ là lời mà thôi, mà còn dậy chúng ta về một thế giới thực tại và dự kiến. Các kinh nguyện này dậy chúng ta về trái tim Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta không những có thể nói chuyện với Chúa, mà còn học biết Chúa là ai -- và trong khi học cách nói chuyện với Chúa -- chúng ta học biết cách làm người, và học biết chính con người của mình."


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: