Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Đoàn Thể & Phong Trào Cursillo Việt Nam Đàng Thánh Giá Trong Cuộc Sống

Đàng Thánh Giá Trong Cuộc Sống

E-mail Print

Nếu tôi cùng chết với Chúa Kitô trong Đàng Thánh Giá cuộc đời, thì tôi cũng được sống lại với Người mỗi ngày. Nếu bạn kiên tâm chịu đau khổ vì Chúa, bạn sẽ cùng thống trị với Người.

1/ Bạn có ở đó khi thấy Philatô luận giết Chúa Giêsu không?

* Tôi sẵn sàng để người ta kết án khi tôi rao giảng Tin Mừng.

2/ Bạn có ở đó khi thấy Chúa Giêsu vác Thánh Giá nặng không?

* Tôi sẵn sàng chịu đau khổ khi phục vụ vì Chúa và tha nhân.

3/ Bạn có ở đó khi thấy Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất không?

*  Tôi quyết đứng dậy mỗi khi bị vấp ngã vì con người yếu đuối.

4/ Bạn có ở đó khi thấy Đức Mẹ gặp Chúa vác Thánh giá không?

* Tôi cùng Đức Mẹ chiụ đau khổ vì nghe và thực hành Lời Chúa.

5/ Bạn có ở đó khi ông Simon vác Thánh Giá đỡ Chúa không?

* Tôi luôn nâng đỡ những người thấp cổ bé miệng trong xã hội.

6/ Bạn có ở đó khi bà Veronica trao khăn cho Chúa lọt mặt?

* Tôi an ủi những người vì sống Tin Mừng bị người ta ghét bỏ.

7/ Bạn có ở đó khi Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai không?

* Tôi đứng dậy ngay khi bị thử thách và cạm bẫy của đời sống.

8/ Bạn có ở đó khi Chúa đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem?

* Tôi luôn dùng lời nói và việc làm để nâng đỡ người thất vọng.

9/ Bạn có ở đó khi Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba không?

* Tôi luôn nhớ Lời Chúa nói kẻ nào bền đỗ đến cùng sẽ được cứu.

10/ Bạn có ở đó khi quân dữ lột áo Chúa để đóng đanh không?

* Tôi sẵn sàng từ bỏ hết của cải, vật chất để theo Chúa đến cùng.

11/ Bạn có ở đó khi quân dữ đóng đanh Chúa vào Thánh Giá?

* Tôi từ bỏ tội lỗi, con người cũ là đóng đinh mình vào Thập giá.

12/ Bạn có ở đó khi Chúa chịu chết trên cây Thánh Giá không?

* Tôi không phạm tội nữa là cùng chết với Chúa trên Thập giá.

13/ Bạn có ở đó khi họ tháo đanh đem xác Chúa xuống không?

* Tôi đã đóng đinh con người cũ để không còn làm nô lệ tội nữa.

14/ Bạn có ở đó khi họ táng xác Chúa trong hang đá không?

* Tôi chết hằng ngày cho tội, để sống lại với Chúa mỗi ngày.

15/ Bạn có ở đó khi thấy Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết không?

* Tôi sống là sống cho Chúa, vì nay tôi đã chết đối với tội lỗi.

Phó tế GB Maria Nguyễn Định Sưu Tầm