Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Feb 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME LIÊN ĐOÀN Các Danh Sách Khác Danh Sách các Chủ Tịch Liên Đoàn

Danh Sách các Chủ Tịch Liên Đoàn

E-mail Print

CÁC CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN

1976-1982: LM. Joseph Nguyễn Văn Tịnh

1982-1984: GM. Dominic Mai Thanh Lương

1984-1987: LM. Peter Vũ Đình Trác (+ qua đời)

1987-1989: LM. Thomas Đỗ Thanh Hà

1989-1993: LM. Joachim Nguyễn Đức Việt Châu, SSS

1993-1997: LM. Joachim Lê Quang Hiền

1997-2001: LM. Vincent Nguyễn An Ninh

2001-2005: ĐO. Francis Phạm Văn Phương

2005-2007: ĐO. Joseph Phạm Xuân Thắng

2007- 2011: LM. Joseph Nguyễn Thanh Liêm

2011- nay: Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí

 


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: