Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Saturday
Mar 24th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Ủng Hộ (Donation) Đức Thánh Cha nói các Đại Hội Thánh Thể là những cơ hội để Phúc Âm hóa

Đức Thánh Cha nói các Đại Hội Thánh Thể là những cơ hội để Phúc Âm hóa

E-mail Print

VATICAN (CNS) -- Đức Thánh Cha nói Đại Hội Thánh Thể Thế Giới là dịp để người Công Giáo cùng nhau cử hành mầu nhiệm Thánh Thể cũng như để truyền giáo.

Đức Thánh Cha nói với các thành viên của ủy ban Giáo Hoàng phụ trách tổ chức các đại hội này với mục tiêu là “tái kêu gọi trọng tâm của mầu nhiệm Thánh Thể” trong việc phát triển đức tin.

Đại hội sắp tới đã được ấn định vào các ngày từ 10 đến 17 tháng Sáu, năm 2012, tại Dublin với chủ đề: “Thánh Thể: Hiệp Thông với Thiên Chúa và Tha Nhân. "

Đức Thánh Cha nói với các thành viên của Ủy Ban Giáo Hoàng về Các Đại Hội Thánh Thể Thế Giới ngày 11 tháng 11 trong phiên họp khoáng đại của họ.

Các Đại Hội trong qúa khứ đã là những dịp để hàng ngàn người Công Giáo, kể cả các hồng y, linh mục, tu sĩ và giáo dân, gặp gỡ nhau để thảo luận và cùng cử hành phép Thánh Thể.

Đức Thánh Cha Benedict nói các buổi hội dài một tuần lễ càng ngày càng trở nên quốc tế, và “đề cao chiều kích hoàn vũ của việc cử hành.”

Ngài cũng nói là các biến cố này phải “đặc biệt chú tâm đến việc tân Phúc Âm hóa,” khi ngài đề cập đến sự chú tâm được tái thiết lập tại nhiều nơi trên thế giới, như ở Âu Châu, nơi chủ nghĩa thế tục hóa đang thay thế cho đức tin.

Đức Tổng Giám Mục Piero Marini, chủ tịch ủy ban tổ chức các đại hội này nói, đại hội tại Dublin sẽ là đại hội lần thứ 50 kể từ khi bắt đầu lần thứ nhất tại Pháp năm 1881.

Đức Tổng Giám Mục nói các đại hội, “được di chuyển như đi hành hương từ một đại lục này sang đại lục khác, đã trở nên biểu tượng cho ‘chủ quyền lưu động’ của Giáo Hội.

Đức Tổng Giám Mục Marini nói, các đại hội “quy tụ được những đám đông vĩ đại các tín hữu chung quanh Thánh Thể, để họ tái tăng cường đức tin của họ trước sự hiện diện của Chúa Kitô và được nuôi dưỡng bằng “Bánh ban Sự Sống.”

Đức Tổng Giám Mục ghi nhận là Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50 trùng hợp với dịp kỷ niệm năm thứ 50 của việc khai mạc Công Đồng Vatican II.