Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thursday
Mar 22nd 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Ơn Gọi (Vocation) Hành Trình Emmaus Các Linh Mục Dòng Đồng Công Hội Thảo Thường Niên

Các Linh Mục Dòng Đồng Công Hội Thảo Thường Niên

E-mail Print

Cuộc Hội Thảo được diễn ra từ ngày 28 - 30 tháng 09 tại Hội Trường Thánh Giuse tại Nhà Tỉnh Dòng Đồng Công, Carthage, Missouri với sự tham gia của 69 linh mục Dòng Đồng Công tại Hoa Kỳ và 3 linh mục đến từ Nhà Dòng Mẹ Việt Nam dưới sự chủ tọa của Cha Tân Giám Tỉnh Louis Vũ Minh Nhiên, CMC. Chủ đề của cuộc hội thảo: “Học Thuyết Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI và Giáo Hội Ngày Nay” đã được Cha Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bích, khai triển và hướng dẫn. Sau dây là diễn tiến đại quan của từng ngày hội thảo:

Thứ Ba ngày 28 tháng 09 năm 2010

Ban sáng: Cha Hy đã trình bày hai đề tài: “Công Đồng Vaticanô II và Những thay Đổi Cần Thiết” và “Thần Học Ratzinger và Giáo Hội của Benedict XVI”. Với lối trình bày sinh động và mạch lạc, Cha Hy cho thấy sự bành trướng và ảnh hưởng của thuyết Hiện Đại (Modernism) với chiều hướng quá đề cao lý trí vào cuối thế thứ 19 đã trở nên mối đe dọa cho sự tồn tại Giáo Hội. Trước trào lưu này, Giáo Hội đã cố gắng bảo vệ và giữ vững lập trường truyền thống tinh tuyền, nhưng đồng thời, Giáo Hội cũng cố gắng cởi mở hơn để thích ứng với sự tiến triển của xã hội và tư tưởng con người. Thông Điệp Divino Afflante Spiritu của Đức Thánh Cha Piô XII năm 1943 đã bật đèn xanh cho các nhà học giả Thánh Kinh Công Giáo tiến xa hơn trong lãnh vực nghiên cứu Thánh Kinh. Sau đó Công Đồng Vaticanô II đã diễn ra như một bước ngoặt lịch sử lớn của Giáo Hội với nhiều thay đổi theo chiều hướng cập nhật hóa (aggiornamento)khởi xưởng bởi Đức Gioan XXIII.

Ban chiều: Cha Hy đã trình bày về những quan điểm về Giáo Hội theo tư tưởng thần học của Ratzinger tức là Đức Giáo Hoàng đương kim. Trong đề tài thứ ba: “Những Thách Thức Của Giáo Hội Ngày Nay”, Cha Hy cho thấy, theo Đức Benedict XVI, hai chủ thuyết nguy hại cho Đức Tin và có thể làm băng hoại xã hội là chủ thuyết Tương Đối (Relativism) và Tục Hóa (Secularism).

Thứ Tư ngày 29 tháng 09 năm 2010

Ban sáng: Cha Hy đã chia sẻ đề tài: “Linh Mục Trong Giáo Hội Ngày Nay”. Qua đề tài này, Cha Hy đã trình bày về bản tính và vai trò của các linh mục trong Giáo Hội theo quan điểm Thánh Kinh và Giáo Hội. Cha Hy cho biết, theo Đức Benedict XVI, để sống đúng đắn căn tính của chức linh mục, các linh mục cần phải:

                        Biết Đức Kitô – Biết một cách thân mật chứ không chỉ qua lý thuyết sách vở.

                        Gặp Đức Kitô – Thực sự cảm nghiệm được Ngài.

                        Học – Tiếp tục trau dồi kiến thức (on going education).

                        Yêu mến Chúa Kitô.

Ban Chiều: Linh Mục Piô Nguyễn Quang Đán, CMC, cựu Giám Tỉnh Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ và hiện là Tổng Cố Vấn IV, đặc trách về tu huấn tại Nhà Mẹ Dòng Đồng Công Việt Nam, đã trình bày một qui chế về mục vụ dành cho các linh mục thuộc Dòng Đồng Công. Qui chế này giúp hướng dẫn các linh mục Đồng Công thi hành sứ vụ của mình một cách thích ứng với những nhu cầu hoàn cảnh hiện tại của Giáo Hội và xã hội một cách phù hợp với Hiến Pháp Tục Lệ và tinh thần Dòng Đồng Công.

Thứ Năm ngày 30 tháng 09 năm 2010

Dưới sự chủ tọa của Cha Tân Giám Tỉnh Louis Vũ Minh Nhiên, Anh em Linh Mục Dòng Đồng Công có dịp bày tỏ, chia sẻ, và đóng góp ý kiến cho những công việc mục vụ cũng như đời sống thiêng liêng và tu trì. Buổi họp ban sáng kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể và xưng tội tại Đền Thánh tại Nhà Chi Dòng.

Ban chiều, tiếp tục phần chia sẻ đóng góp ý kiến (open forum) và sau đó chụp hình chung kỷ niệm. Cuộc Hội Thảo Thường Niên của các Linh Mục Dòng Đồng Công được kết thúc tốt đẹp với Thánh Lễ trọng thể mừng kỷ niệm 50 năm khấn dòng của hai Cha Mátthia Trần An Tĩnh, CMC và Isidôrô Đinh Thành Bắc, CMC.

Lm. Nguyễn Huy Châu, CMC

Thư Ký Hội Thảo Linh Mục Đồng Công 2010


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: