Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Friday
Dec 09th 2016
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME

Tin Vui Cho Hội Thánh và Người Công Giáo Việt Nam

E-mail Print

Tòa Thánh Vatican sẽ chính thức tổ chức Nghi thức Mở Hồ Sơ ÐiềuTra Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, vào thứ Sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 tại Rôma, do Ðức Hồng Y Agostino Vallini, Tổng quản Tông Tòa chủ sự. Xin nhắc lại là Thánh bộ Công Lý và Hòa Bình đã thỉnh cầu Tòa Thánh mở hồsơ phong Chân Phước  cho Ðức Cố Hồng y rất sớm, từ ngày 16 tháng 9 năm 2007 tức là 5 năm sau khi ngài qua đời.

Ðây là một bước quan trọng trong tiến trình phong chân phước và phong thánh vì chứng tỏ Giáo hội đã có đủ “chứng từ” về cuộc đời thánh thiện và nhân đức của Ðức Cố Hồng Y. Theo giấy mời của của Thánh bộ Công Lý và Hòa Bình thì trong nghi thức nầy, Ðức Cố Hồng Y được gọi là “Tôi Tớ Chúa” (Servant of God) hay thường được gọi là “Bậc Ðáng Kính” (Venerable). Bậc Chân Phước hay Á Thánh (Blessed) là bước kế tiếp trước khi được tôn phong là Thánh hay Hiển Thánh (Saint).

Tiến trình của việc phong thánh gồm 4 giai đoạn: (1) Thu thập dữ kiện, (2) Thiết lập hồ sơ đệ trình Tòa Thánh và xin tôn phong, (3) Tòa thánh xem xét hồ sơ và tiến hành điều tra, (4) Lập tòa án thẩm định.

Từ bậc Chân Phước lên Hiển Thánh là một bước khó khăn nhất vì tòa án phong thánh của Giáo hội đòi phải có ít nhất 2 dấu lạ và các dấu lạ nầy phải thuyết phục được các nhà khoa học “vô tư” trong tòa án. Và thời gian có khi kéo dài vài chục năm hoặc cả thế kỷ. Thánh Antôn Padua là một trường hợp ngoại lệ vì ngài được tôn phong Hiển Thánh chỉ một năm sau ngày phong Chân Phước, do những dấu lạ hiển nhiên ngài làm khi còn sống cũng như khi đã qua đời.

Trước tin vui nầy, xin mọi người hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một gương mẫu thánh thiện, đạo đức và sống động, để cùng với Ðức Cố Hồng Y, chúng ta cùng đồng hành trên “đường hy vọng” tiến về đích điểm của cuộc sống là Thiên Chúa trọn lành.

 

Ghi chú: Rất nhiu người Việt-Nam quen biết và sống đồng thời với Ðức Cố Hồng Y đã đệ trình “chứng từ” lên Tòa Thánh với thỉnh nguyện xin Tòa Thánh cứu xét và phongChân phước cho Ðức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Tôi cũng đã giúp một vị cao niên ở Nam Cali viết “chứng từ” bằng  tiếng Việt v các nhân đức tin, cậy, mến của Ðức Cố Hồng Y, sau đó dịch qua tiếng Anh đệ nạp cho Tòa Thánh, một chút đóng góp nhỏ nhoi vào việc thỉnh cầu chung của người Việt chúng ta. (HÐC)

 

                                                   


BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES: