Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sunday
Mar 18th 2018
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME ỦNG HỘ (DONATION)

Ủng Hộ LĐCGVN-HK (Donation)

E-mail Print

Xin chân thành cám ơn

lòng quảng đại và giúp đỡ của quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Hội Đoàn và Ân Nhân

để Liên Đoàn có phương tiện và điều kiện trong các Sinh hoạt và Mục Vụ.

 

Mọi đóng góp đều được khấu trừ thuế.


Xin ký gởi: Liên Đoàn. Memo: Yểm Trợ LĐ, và gởi check về địa chỉ:


Liên Đoàn CGVN HK
P.O. Box 24518
Philadelphia, PA 19120